Henry Notakers Norsk Matportal 

 Vestnorsk kulturakademi/Universitetet i Bergen: 

MAT OG MATKULTUR 2002

Program hausten 2002

Modul I: KUMAD 151 – Regionale, nasjonale og europeiske  mattradisjonar – 5 vekttal/ 15 studiepoeng

Kulturhistorisk perspektiv på regionale, nasjonale og europeiske mattradisjonar og på landbrukspolitiske og ernæringspolitiske problemstillingar. Her vil ein leggje vekt på praktisk kunnskap om konservering, tilverking og bruk av frukt, bær, grønsaker, korn, poteter og kjøt.

 

1. samling: 21.-23. august 2002

Matemne: smør, bær og frukt

Oversyn over faget matkultur

Studiet av kosthaldet. Tradisjon og verkelegheit

Føresetnadene for det tradisjonelle kosthaldet i Norge

Problem knytt til typologisering/klassifisering av mat

Seterbrukets plass i gardens produksjonssystem

Tradisjon og fornying  i seterbruket

Ekskursjon  til Olastølen, Granvin: smørkinning på tradisjonelt vis

Tradisjonell bruk av bær og frukt

Utnytting av grønsaker i ny matprosjon

Matverkstaden: råsafter,  hermetisering og tørking av frukt og bær

 

2. samling: 18.- 20. september 2002

Matemne: poteter, korn og mjøl

Kokebøkene på 1800- og 1900-talet - kva fortel dei om folkeleg matkultur?

Kjønnsrolleideologien i folkeopplysningsarbeidet for mat og husstell

Asbjørnsen, Sundt og den store grautstriden

Byggeskikk, eldstad og kokekar

Poteter og korn i ernæringsperspektiv

Regionale korn- og baketradisjonar

Matverkstaden: Flatbrød, hellekaker og lefse

 

3. samling: 16. - 18. oktober 2002

Matemne: Kjøt av sau og svin

Levekår, kosthald og matvanar på 1800-talet

Preparerings- og konserveringsmetodar for kjøt   

Matverkstaden: Preparering av skinke

 

Næringsmiddelkontrollens historie  

Rettleiing, samarbeid og kontroll: Det lokale næringsmiddeltilsynet i praksis

Bruken av ferskt og konservert kjøt på Vestlandet

Gamle slakteskikkar

Ekskursjon: heimeslakting av sau

Om klassifisering av kjøt

Matverkstaden: Mørning, nedskjering, partering og utbeining av  lam. Rull og farserettar

 

4. samling: 13. - 15. november 2002

Matemne: Viltkjøt og grønsaker

Norsk matvarepolitikk og handlingsplan for norsk matkultur

Utfordringar i vestnorsk landbruk - økologisk eller konvensjonell drift ?

Kulturregioner og matkulturar i Europa

Funksjonell mat - mat eller medisin?

Oslo-frukosten og vitskapleggjeringa av kvardagslivet

Jakta på jaktkulturen

Matverkstaden: Ferskrettar av elg og hjort.Graving av elgkjøt

 

Smalahove-måltid hos Ivar Løne

 

5. samling: 4. - 6. desember 2002

Matemne: Kjøtfarser og innmat

Det norske julebordet - regionale og sosiale skilnader   

Ekskursjon: gardsbutikk og småskala pølseproduksjon

Tradisjonell bruk av korv på Vestlandet

Matverkstaden : Kurv med innmat. Prosessen frå urein innmat til god råvare. Fårepølse av hjort

 

Julesamkome med rakfisk om kvelden

 

10.  desember :  6 timar skriftleg eksamen

  

Program våren 2003

Modul II: KUMAD 152 – Kulturteoretiske perspektiv på mat- og måltidskultur – 5 vekttal/ 15 studiepoeng

Modulen skal gje ei fordjuping i kulturteoretiske perspektiv og teoriar knytt til idear, tankar og  forestillingar om mat- og måltidskultur.Vektlegging  praktisk kunnskap om tillaging og konservering av fisk, ost,  sopp og urter.

 

1. samling: 22. - 24. januar 2003

Matemne: fisk

Matens symbolsystem og kulturens  forteljingar

Mat og religion

Historisk oversyn over bruken av fisk i kosthaldet

Preparerings- og konserveringsmetodar for fisk

Næringsutviklingstiltak og produsentnettverk i tradisjonsfisk på Vestlandet

Matverkstaden: Persetorsk, gammalsei , sardinar og  brisling

 

2. samling: 19. - 21. februar 2003

Matemne: ost

Gjennomgåing av kulturteori

Mat og etnisitet

Mat som kulturell markør for innvandrargrupper

Teori og praksis om ysting. Stad: Sogn jord- og hagebruksskule, Aurland

Teori om mjølka som råstoff, Lagring og pasteurisering av mjølk, syreutvikling og syrekontroll.

Om salting og modning av kvitostar. Val av utstyr.

Praksis:  Fast kvitost, mjukostar, brunost og gamalost

 

3. samling: 19. - 21. mars 2003

Matemne: Fiskefarse og malen fisk

Mat og kropp

Matvanar og spiseforstyrringar

Mat, kokekunst og kjønn

Fersk fisk i folkeleg tradisjon

Fisk og gastronomi

Matverkstaden: fiskefarse, blandaball, fiskekaker,kraftkoking,  fiskesuppe og sausar

 

4. samling: 23. - 25. april 2003

Matemne: Sopp, planter og urter

Strukturalistisk perspektiv på måltidet

Smak og usmak, kulturteori

Tradisjonell og ny bruk av sopp.Handtering, oppbevaring, konservering av sopp.

Tradisjonell utnytting av ville vekstar

Mat frå grøftekanten  brukt  i  eige kjøken og i næringsutvikling

Matverkstaden: Saft, sirup og marmelade av løvetann.

Suppe og stuing av karvekål.Te, jus, pudding, stuing og suppe av nesle.

Spekesopp, soppmuffins og soppbrød. supper og sausar

 

 5. samling: 21. - 23. mai 2002

Matemne: Drikke og dessertar

Bordskikk og dannelse gjennom tidene

Måltidet som symbol

Måltidet som sosial institusjon og sosial kommunikasjon

Fjernsynskokken som forbilde og kokebøker som fortelingar

Babettes gjestebud - Filmframsyning og drøfting

Norske drikkeskikkar. Ølbrygging.

Kaffiens og teens historie

Dessertar i norsk tradisjon

Matverkstaden: Drikke og dessertar

 

Festmåltid om kvelden

 

Tilbod om ekskursjon til Grythyttan, Sverige 9. - 12. 4. 2003

Konseptet Måltidens Hus og  Måltidsakademien i Grythyttan

Måltidet som kunst og  vitskap  

Måltidsforsking

Kokeboksmuseet,  Måltidsmuseum

Aktiv matlaging i Gastronomiska teatern

Besøk hos småskala næringsutviklarar i gardsturisme, osteproduksjon,mm.m.

Kostnad ca. kr 4000,- Detaljert program seinare.

 

 

21. mai 2003: Frist for innlevering av semesteroppgåve

11.-12. juni 2003 : Munnleg eksamen

Matfagleg ekspertise i matverkstaden har vore m.a. Pascale Baudonnel, Gunnar Nagell Dahl, Magnhild Dyrdal, Liv Hjørnevik, Kari Støfringsdal og Inger-Lise Østmoe. Andre forelesarar har vore Kari Tove Elvbakken, Wigdis Espeland, Eldbjørg Fossgard (fagansvarleg), Johannes Gjerdåker, Inger Johanne Lyngø, Ingmar Meland, Henry Notaker, Ragnar Pedersen, Martin Peterson, Astri Riddervold, Finn Børre Stokholm, Aase Strømstad og Gudrun Ulltveit.

Detaljert program for alle samlingane vil ligge føre ca 20. juni.

Det blir sendt ut på e-post til alle som skriv til oss og bed om det.

2/5-2002ef

SØKNADSFRIST  

1. juli 2002  (modul I eller modul I og II) og 1. desember 2002 (modul II)

Kontakt Vestnorsk kulturakademi per telefon eller e-post dersom du har fleire spørsmål om opplegg, pensum m.m.

Vestnorsk kulturakademi

Tlf. 56 51 32 50, 56 51 71 70

Faks 56 51 37 40

e-postadr.  post@kulturakademi.no  

For nærare opplysningar om studiet:

eldbjorg.fossgard@kulturakademi.no  

<- Tilbake til Hovedside


HOME - ABOUT - COOKBOOKS/HISTORY - NORSK MATPORTAL 

Last update at notaker.com 8 AUG 2001.