Henry Notakers Norsk Matkultur

J.N. Wilse: Norsk Ordbog. Christiania 1780

 

J.N. Wilse: Norsk Ordbog eller Samling af Norske Ord især de som bruges i egnen af Spydeberg og videre paa den Østre Kant af Norge.

Christiania 1780

 

Bagste-gang     al Tilbehør til at bage Fladbrød

 

Duur, Duul       Frokost, hinc: Duurmaals, Tiid, Tiiden dertil.

 

Eftasvel            Melmad

 

Fløy                 Pind, hvormed man vender Flad-Brød paa Takken

 

Forduul            lit Mad, før man nyder Frokost

 

Føn                  Mad som bæres til Giæstebud

 

Gotter              Lekkerheder, Confectyrer

 

Kake               usyret Brød af Hammel-Korn

 

Klining v. Kaku-Klining, Brød med noget smurt paa; Smør-Klining, Smørre-Brød

 

Kløte               Meel-Klump

 

Klubb              Pølse i Klumper, deraf maaskee det Engelske Ord: Klub, Forsamling

 

Kna                 at ælte, hinc: Kna-Ost

 

Lev                  et heelt Fladbrød, hinc: Brødslev, id.

 

Levse               halvstegt Fladbrød

 

Lomper            smaat tykt Fladbrød

 

Meuk               det Vand eller Melk, hvormed Grøden opspedes naar den blir for tyk

 

Moule Maden  at spiise Maden uden Brød, moule Brød, spiise Brød uden Smør

 

Næpe              en Roe, hinc. Næpestap, hakket Mad deraf.

 

Rømme            tyk Fløde

 

Smørgaas         Stykke Smør, som uddeles til Folkene efter man har kiernet Smør

 

Sold                 Melk, hvori Bæreller andet er kommen til Spiise

 

                   Suppe

 

Spiss-Øl          det tynde Øll, qs. opspæd sc. med vand

 

Stolpebod        den Norske Korn- og Madbod, opbygt paa fristaaende Pæle

 

Takke              flad Jern eller Steen, at bage Fladbrød paa

 

Tyndbrød         Fladbrød af Rug

 

Vasle               Løbe til at skille Melk med

 

Visp                 en Riis at baske noget sammen med til Mad

 

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 8 NOV 2009. Copyright © Henry Notaker 2000