Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

 Generelt om matkultur, teori, debatt, kritikk

Food culture, theories, discussions, criticism

 

Amelien, Virginie: What do we mean by traditional food? Lysaker 2001.

 

Amilien, Virginie and Erling Krohg (ed): Den kultiverte maten. Bergen 2007.

 

Andersson, Sten: Matens roller: sociologisk gastronomi. Stockholm 1980

 

Bringéus, Nils-Arvid: Problem och metoder vid etnologisk matforskning. Lund 1970

 

Eghart, Brita: ”Svensk kostforskning”. I: N.-A. Bringéus: Mat och miljö. Lund 1970.

 

Fossgard, Eldbjørg (ed.): Nye og tradisjonelle trekk i nordisk matkultur. Voss 2005

 

Fürst, Elisabeth L'Orange: Mat - et annet språk: rasjonalitet, kropp og kvinnelighet. Oslo 1995.

 

Genrup, Kurt: Mat som kultur. Etnologiska kosthållsstudier. Umeå 1988.

 

Hansen, Laila: Smak av fortid. Forestillinger om tradisjonsmat. (Hovedoppgave i etnologi). Bergen 2001

 

Holm, Lotte (ed.): Mad, mennesker og måltider. Samfundsvidenskabelige perspektiver. København 2003.

 

Jacobsen, Jan Krag et al.: Den danske madkultur. København 1997.

 

Jansson, Søren: Maten och det sociala samspelet. Etnologiska perspektiv på matvanor. Stockholm 1993.

 

Kayser Nielsen, Niels: Madkultur - opbrud og tradition. Århus 2003.

 

Myhre, Marita: Bondens marked - ein smak av det lokale. Ei kulturanalytisk studie. Bergen 2008

 

Niemeläinen, Päivyt og Ole Rud Nielsen: Madkulturelle perspektiver. Nordnytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning 14. Lyngby 1982.

 

Notaker, Henry: "Har vi en norsk matkultur?". I: Nytt Norsk Tidsskrift 4. Oslo 2000.

 

Pedersen, Ragnar: "Studiet av kostholdet -- tradisjon og virkelighet." I: Fossgard, Eldbjørg (ed): Tradisjon, opplysning og verkelegheit i norsk matkultur. Voss:2002.

 

Wiegelmann, Günter: Etnologiska aspekter på kosthållet. Stockholm 1978

 

 


HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 20 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000