Henry Notakers Norsk Matkultur

 

Hans Strøm:

Physisk-Oeconomisk Beskrivelse af Eger Præstegjeld i Aggershuus Stift.

København 1784

 

Hans Strøm (1726-1797), sogneprest i Volda 1764-1779, i Eiker fra 1779. Kjent naturforsker, fikk professortittel i 1780.

 

§ 24. Om deres Huse, Huusgeraad og huuslige Oeconomie

I Henseende til deres huuslige Levemaade er at agte, at deres Mad og Drikke er langt ringere, end man af deres Huusgeraad og Klædedragt skulde slutte. Havre-Brød er deres sædvanlige Kost; Suurbrød eller Rugbrød bruges vel og til daglig Bespisning af dem, der have Leilighed dertil, men kun til visse Maaltider, saasom Smørrebrød, eller Brændeviin og Brød om Morgenen. Hvede-Brød er kun Helligdags og Giæstebuds Kost. Deres Drik er Øl, dog gemeenlig kun det tynde. Kaal og Kiød eller Erter og Flesk er Helligdags Kost, men spises dog af de Formuende et Par Gange i Ugen, hvorimod Havre-Velling, Øllebrød med Spegesild, Meel eller Gryn-Grød med Melk eller Øl, udgiør deres daglige og sædvanlige Maaltider. Sædvanlig spises kun 3 Gange om Dagen, men i Plov-og Høste-Tiden lægges 2de Maaltider til, nemlig Førre-Duur (gemeenlig Brændeviin og Brød eller Smørrebrød med Øl) om Morgenen tilig, og Efters-Værd om Eftermiddagen omtrent af lige Beskaffenhed. I deres Giæstebuder mangler dem ikke paa allehaande velsmagende Retter af færsk Kiød-Suppe, Kiød med Peberrod, Steeg, Lang-Kaal med Salt-Kiød, Fisk, Viin-Suppe, Sukker-Brød og Tærter, tilligemed hvid eller rød Viin, dog kun for de fornemste Giæster. For de andre maae Øl, Miød og fransk Brændeviin holde for. Punsch var en Tid kommen stærkt i Moden blant gemene Mand her, men er nu gaaen temmelig af Brug. Thee og Coffe er mere end giængse nok blant dem, som boe i Hougsund, Vestfossen, og andre Dorper, men ellers ikke sædvanlig paa Landet. I deres Giæstebuder tracteres vel og dermed, men gemeenlig ikkun for Qvindekiønnet.

 

Hele verket finnes på Eiker Digitale Bibliotek

http://eiker.org/Arkiv-OE/Litteratur/Bok/Stroem-1784/Innholdsfortegnelse.htm

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 14 SEPT 2009. Copyright © Henry Notaker 2000