Henry Notakers Norsk Matkultur

Elise Aubert:

Fra Hovedstaden i Syttiaarene.

Kristiania 1892.

 

Elise Aubert (1837-1909) var forfatter av skjønnlitteratur og sakprosa, bl.a. om kvinners rettigheter. Hun er mest kjent for sine brev og memoarer med kulturhistorisk innhold. Kristiania-minnenei form av brev til moren ble først trykt i avisen Aftenbladet i 1877 og ble spesielt bearbeidet for bokutgaven.

 

Traktementet var storartet: Kjødsuppe med friske grønne Erter, Hummerposteier – ”det er for Deres Skyld”. hviskede Jomfru Monsen til Inga, og denne fortærede tre – Kjødbudding og en stor blød Kage

(...)

Udsigten til, at jeg her skulde kunne erhverve mig nogen praktisk Indsigt, til Nytte og Gavn for Hjemmet og Bygden, er forlængst lukket (...) Fru Høg opmuntrer heller aldrig nogen saadan Interesse (...) Husholdningsvæsnet optager kun mindst muligt af hendes Tid; det er plagsomt, og det indrettes for Dagen, gjerne i sidste Stund. derfor er der altid Klage over, hvor vanskeligt det er at finde paa Middagsmad, og hun griber gjerne til det, som er færdigt, letvindt, snarkogtKjødfarce fra Dampkjøkkenet, Pølser fra de forskjellige Pølsemagere, sjelden noget, som har Smag af hjemlig Tillavning.

(...)

Efter Bordet blev Damerne en lang Stund alene. De ældre Damer førte en livlig Diskussion om Oprettelse af Kogeskoler efter amerikansk Mønster. Fru Møller fortalte, at Damerne i Amerika i stort Antal besøger disse Skoler og tager Del i Arbeider, ligefra at skure Kasserollene. Fru Holst mente at Kogning burde indlemmes som Undervisningsfag i Pigeskolerne; de andre Damer stemte for selvstændige Kurser.

(...)

”Fik De Østers?” spurte Adolf endelig.

”Nei.”

”Champagne?”

”Nei.”

”En anden Rangs Middag altsaa. Fik De Gaaselever?”

(...)

Her skal holdes Bal!. Ingas Venner og Veninder fra alle de fremmede Hjem, fra Malerskolen og SkøitebanenAdolfs Kamerater fra Restaurationerne og Gaden er indbudne for min Fornøielses Skyld!

”Her skal være ganske tarveligt, skaarne Smørbrød og Øl. Hvad bryr de unge sig om Mad, naar de blot har Fornøielse?” siger fru Høg. Men Adolf mener, at begge Dele godt lader sig forene. ”Et Glas Punsch maa der til, Mama, og Bisp til Damerne. Is mellem Dansene og lidt rigelig Dessert med Sherry.”

(...)

Til Middag kom Ingeniør Møller hjem, og med ham fulgte ogsaa Fader. Vi spiste Kalvesteg og Prinsesse-Budding, vi fik Vin, drak Skaaler, og Stemningen var som mellem gamle Venner, der efter lang Adskillelse samles igjen.

 


HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 16 SEPT 2009.