Henry Notakers Norsk Matkultur

 B.H. von Løvenskiold:

Beskrivelse over Bradsbierg Amt-

Christiania 1784.

 

Bartholomæus Herman von Løvenskiold (1729-1788), godseier og kanselli-råd.

 

Angaaende Nedre Tellemarkens eller Bamble Provstie (utdrag)

En Gaards-Karl nyder her i aarlig Løn 12 à 16 Rdr. og god Kost; En Udgangs-Pige 5 à 6 Rdr. og god Kost aarligen; de faae 3de Gange daglig Mad og i Aane-Tiden desuden Brød og Brændevin; Kosten bestaaer fornemmeligen i Sur-Melk og Brød med Spege-Sild til om Sommeren til Frokost, og om Vinteren Øl-Suppe og Sild til, om Middagen Velling, Erter, Kaal med Flesk og Kiød til, Pølser og saltet Torsk, Lude-Fisk og anden Sule-Mad med Poteter, Smør og Muse-Smør til. Om Aftenen spise de gemenligen Meel- eller Gryn-Grød med suur eller sød Melk til.

            Til Huusfornødenhed betaler man her for et Lam 24 à 48 sk., for en Høne ellr Hane 16 à 20 sk., Giæs og Ænder ere sielden til Salgs, for 20 Æg faaes 12 à 16 sk., for Oxe-Kiød gemenligen 32 à 80 sk. for 1 Bismerpund (...) for en Hare 36 à 48 sk., for en Tiur 48 à 72 sk., en Røy 36 sk., Uhrhøns Stykket 24 à 32 sk., for en Gjerpe 8 à 12 sk., for en Kylling 8 à 12 sk.; Talg og Smør faaes fra Øvre tellemarken; for Lax gives gemenligen 48 à 72 sk. Bismerpd., for Øreder som fiskes i salt vand for de levende 6 à 8 sk. Stykket; for Spege-Lax gemenligen 6 à 7 Rigsort for 1 Bispd.; (...) den Fisk man kiøber af Fiskerne, kiøber man gemenlig som Helle-Flyndrer og Langer for 36 à 48 sk. Bispd.; Makrel ferske 1 à 2 sk. Stykket, Torsk og Hvillinger eftersom den faaes til lit eller meget; fra Jomfrue-Land faaes de beste nedlagte Spege-makrel 5 à 6 Rigsort Fierdingen; Østers, hvoraf kuns faaes lidet fra Kragerøe og dets Fiorder 2 à 4 Rdr. Tønden;  Spege-Sild, saltet Sey, Torsk og Langer faaes med Jagter fra Bergen og Vester fra til adskillige Priser, tilligemed Ludefisk, Spore-Nakker, Sunde-Maver, tørre Flyndrer, Antiovis, nedlagde Østers, Klipfisk med Rav og Rekling(...); Talg og Smør fra Øvre Tellemarken betales gemenligen , naar ikke er dyr Tid, med 5, 6 à 7 Rigsort og ellers med 2 Rdr. à 2 Rdr. 24 sk. Bispd., Rinsdyr som skudte her nedbringes 5 à 8 Rdr. Stykket; Ryper 12 à 18 sk. Stykket, levende Slagte-Qvæg sælges fra 6 til 20 Rdr. Stykket, ligesaa faar fra 5 Rixort til 2 Rdr. Stykket; Kramsfugle om Høsten à 1 sk. Stykket og fire for 3 sk., 2 for 1 sk. naar er en Mængde deraf.

 

Angaaende Drangedal Sogn og Kirke med Annexet Bøe Kirke og Tørredal (utdrag)

Nogle Patrioter tillave god Edike og velsmagende Viin af vores Have-Ribs og en lekker Viin af Hæggebær; Pateter dyrkes og deraf det nyttigste Beskrivelserne melde om, tillaves. Have-dyrkning blant den gemene Mand er meget forsømt til en betydelig almindelig Skade, og hvor der hos disse findes Frugt-Træer ere de fra de ældgamle Tider, derimod er dens Drift hos dem oven for Bonde-Standen en tiltagende Bestræbelse. Her falder hos de flittige baade alle Slags Kjøkken-Sager i Overflødighed og Træe-Frugter; her voxer endog Meloner og Færskener (...)

 

Senep, Peberod, Cameel-Blom, Braate-Næper eller Roer saaes, sættes og avles (...) her nedlægges Tytte-bær, Trane-bær, Molte-bær, Lubbe-stilk, Augurker, M;elon-Asie, Augurk-Asie, Kirsebær med mere; her distilleres Aqvavitter, Ratafia, Persico og andre Liqueurs uden saadant at forskrives; Her sankes Champions, Murtkler og Trøffeler og her giøres idelige Forsøg til Land-Huusholdnings Forbedring og Opelskning.

 

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 37 SEPT 2009. Copyright © Henry Notaker 2000