Henry Notaker's

Nordic Food Culture

Norway

 

Early translations

Translations of Norwegian books/ Oversettelser av norske bøker:

Danish/ Dansk:

Clemens Bonifacius [pen name for Peter Christen Asbjørnsen (1812--1885)]: Fornuftig Madlavning og Husbrug. København 1866. Dette er en bearbeidet utgave av den norske originalen Fornuftig Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog. Anden Udgave. Christiania 1865.

Henriette Schønberg Erken: Stor kogebog for større og mindre husholdninger. København 1921 (3.utgave 1950). Oversettelse ved  Inger Torrild og Elise Martens av Stor kokebok for større og mindre husholdninger. Kristiania 1914.

Villa Thrap Wahl (1888--1968): Lisens Bagebog 1946. Oversettelse av Lisen baker boller. En liten kokebok for småpiker. Oslo 1936.

 

Dutch/ Nederlandsk:

Villa Thrap Wahl (1888--1968): Liesje bakt poffertjes. Haag 1938 og 7 senere utgaver. Oversettelse av Lisen baker boller. En liten kokebok for småpiker. Oslo 1936.

Villa Thrap Wahl (1888--1968): Lies leert koken. Haag 1940 og to senere utgaver. Oversettelse av Lisen steker pannekaker. En liten kokebok for litt større småpiker. Oslo 1938.

 

English/ Engelsk:

12 recipes for Norwegian Canned Kippers. Stavanger u.å. Dette er en oversettelse av 12 opskrifter for Norsk hermetisk kippers. Stavanger u.å.

 

Finnish/ Finsk:

Henriette Schønberg Erken: Keittokirja. Helsingfors 1906. Oversettelse av Kogebog for sparsommelige husmødre i by og bygd. Kristiania 1905.

Icelandic/ Islandsk:

Peter Haukaas-Malde (1893--1966): Nútíma matreiðsla við rafmagn: leiðarvisir handa heimilum. Reykjavik 1937. Oversettelse av Tidsmessig elektrisk matlaging. En veiledning til kjøkkenbruk for husmor og hushjelp. Stavanger 1937.

 

Swedish/ Svensk:

Clemens Bonifacius [pen name for Peter Christen Asbjørnsen (1812--1885)]: Ändamålsenlig Matlagning. Stockholm 1867. Oversettelse av den bearbeidede og forkortede danske utgaven av Fornuftig Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog. Anden Udgave. Christiania 1865.

Clemens Bonifacius [pen name for Peter Christen Asbjørnsen (1812--1885)]: Tidsenlig matlagning. Stockholm 1871. Oversettelse av Fornuftig Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog. Anden Udgave. Christiania 1865.

Minna Wetlesen (1821--1891): Det praktiske hushållet på landet och i staden. Stockholm 1891. Oversettelse av Husholdningsbog for unge Husmødre i By og Bygd. Christiania 1890.

 

Translations into Norwegian/ Oversettelser til norsk:

From Danish/ Fra dansk:

Kristine Holm: Opskrifter til kagebagning, syltning og billig madlavning. Kristiania 1916. Oversettelse av Opskrifter over billig Madlavning, Kolding 1916. Forfatterens rette navn er Kirstine.

Anna Hovmøller: Vegetarkokebok. Oslo 1926. Oversettelse ved Agnes Heiberg Møinichen av Vegetarisk Kogebog, 1924. Forfatternavnet oppgis i originalen som Anne Houmøller-Jensen.

Marie Lindberg: Vegetarisk Kogebog. Kristiania (1910/1911). Oversettelse av den danske Vegetarisk kogebog, 1910.

Ellen Mangor: Bakebok. Kaker, desserter, syltetøi. Oslo 1926. Nye opplag under tittelen Bakebok «Lite men godt». Kaker, desserter, syltetøi. Oslo 1929. Oversettelse av den danske Bagebog «Lidt men godt», 1925.

 

From English/ Fra engelsk:

Grevinne Morphy [Marcelle Morphy]: Mat fra alle land. Oslo 1935. Ny utgave i 1978. Norsk utgave ved Hetna Dedichen av Recipes of all Nations, London 1935.

 

From German/ Fra tysk:

Det Nye Brød eller Anviisning til, paa enhver Tid af Aaret at kunne bage godt og velsmagende Brød af alle Sorter og til en langt billigere Priis, end paa den sædvanlige Maade. Et Skrift til Nytte for Bagere og Huusholdninger. Christiania 1841. «Oversat fra det Tydske».

Hvad bruker vi saft til? 50 opskrifter. Tønsberg 1938. Oversatt fra tysk. (NBf)

Herman Klencke: Chemisk Koge- og Husholdningsbog. Almenfattelige Forskrifter for at tilberede og opbevare Næringsmidlerne i Overensstemmelse med Naturlovenes Grundsætninger. Med et Tillæg: Sygekjøkkenet. Christiania 1859. Oversettelse og bearbeiding (sannsynligvis ved P.Chr. Asbjørnsen) av Chemisches Koch- und Wirtschaftsbuch, Leipzig 1857.

Den lille Potætbog og Potæt-Kogebog for Rig og Fattig. Anviisning til Potæternes mangfoldige Anvendelse til Supper o.s.v. samt deres udbredte Rolle for Qvægavlen og techniske Anvendelse til Gryn, Meel, Sago osv. Bergen 1841. Oversettelse ved C. Rudolph av Kartoffelbüchlein u. Kartoffel-Kochbuch für Reich u. Arm, Weimar 1839.

Poteterne, deres Dyrkning og Anvendelse i Huusholdningen for Fattige og Rige, eller Potetes-Kogebog etc Stavanger 1868. Ny utgave av forrige, basert på originalens 4. opplag.

[Marie Petronelle Moe] (1851--1907): Tidsmæssigt Hus- og Madstel. Bergen 1883. Første del oversatt fra tysk, trolig av Marie Moe.

 

From Swedish/ Fra svensk:

John Bundy: Epler. 114 måter å tilberede dem på. Oslo 1928. Oversettelse ved Hedvig Irgens og Ragna Knudsen av Äpplet, Stockholm 1911.

John Bundy: Citroner. 124 måter å tilberede dem på. Oslo 1936. Oversettelse av Citronen, Stockholm 1912.

John Bundy: Jordbær, blåbær og tyttebær. 139 måter å tilberede dem på. Oslo 1936. Oversettelse ved Hedvig Irgens og Ragna Knudsen av Jordgubbar och smultron (...) samt blåbär och lingon, Stockholm 1912, 1914, 1923, 1932.

Anna Ekberg: Hvad bør vi spise? En Kogebog for sundt og billigt Madstel, indeholdende flere Hundrede Opskrifter efter et helt nyt System paa nærende, billige og velsmagende Madretter, som ikke findes i de sædvanlige Kogebøger. Kristiania (1906). En oversettelse av Hvad skolo vi äta. Stockholm 1899. Bearbeidet ved Anton Hoffmann.

Johan Grønberg: Sømands-kokken. En udførlig og paalidelig Beskrivelse over den Madlavning, der forefaller ombord, tilligemed Angivelse af en god og sund Proviantering. Christiania 1850. Oversettelse av Sjömanskocken, Stockholm 1843. Den egentlige forfatter skal være Sofia Elisabeth Mellin, som har fått hjelp av Johan Grönberg.

Sømandskokken. En udførlig og paalidelig Beskrivelse over den Madlavning der forefalder ombord, tilligemed Angivelse af en god og sund Proviantering, hvorledes den bør ske, samt hvorledes Provianten bedst forvares og anvendes til mange forskjellige Retter, og til at den passer for længere og kortere Reiser. 2. forøgede oplag. Stavanger 1877. Denne utgaven er utvidet med en del spesialskrevet stoff og er utgitt uten forfatternavn.

Opskriftsbog for Bagere,Konditorer, Husmødre og Kogekoner m.fl. Indeh. Opskrifter apa Smaakager, Tærter, Anvisning til Bagning af Knækkebrød og norske Brødsorter samt Veiledning i Kramelkogning, Gjæsteberedning m.m.m. Porsgrund 1892. (NBf) Oversettelse av H.N. Falk: Sats-bok för bagare, sockerbagare, husmödrar m.fl. Vestervik 1889.

Mina [Johanne Vilhelmine (Hanna) Thrap, (1863--1936)]: Min svenske bagstekone. Kristiania 1917. Forfatteren opplyser at dette er en oversettelse fra en bok som har hatt stor suksess i Sverige, men oppgir hverken forfatter eller tittel.

Tydelig Underretning om hvorledes man med Lethed og ringe Bekostning kan tilberede Gryn, Meel, Stivelse, Brød, Bær, Smør, Ost, Edike m.m. af Poteter. Stockholm 1831. Oversettelse og bearbeidelse ved O. Tommelstad av Tydlig underrättelse etc. Stockholm 1830.

Cecilia Wærn (1853--1926): Italiensk mat. Anvisninger for det italiensk kjøkken med hundrede matopskrifter. Kristiania 1916. Oversettelse ved Gerda Welhaven av Italiensk mat. Stockholm 1915.

Jenny Åkerström (1867--1957): Prinsessenes kokebok. Oslo 1937. Oversettelse ved Kathrine Lie av Prinsessornas kokbok. Husmanskost och helgdagsmat, Stockholm 1929.


HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT...

Last update 16 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000