Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Bibliographies

Handwritten Cookbooks in Norwegian Archives

Håndskrevne kokebøker i norske arkiver og biblioteker. (All manuscripts in Norwegian or Danish)

Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo. Håndskriftsamlingen.

Ms 8o 635
Skrivebok i oktavformat. På forsiden står "Koge-Bog for Barbara Winsnes, Tanum Præstegaard den 22 April 1839".
28 blad. Forskjellige hender.
Den første delen er skrevet av Barbara Winsnes ( ), datter av Hanna Winsnes, som etterhvert tar over skrivingen. Mye av dette stoffet finnes igjen i hennes berømte kokebok Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen (1845).

Ms 8o 745
Kokebok i oktavformat av Lovise Adeler. Slutten av 1700-tallet.
48 blad + 1 innlegg. 43 blad med 143 nummererte oppskrifter. Register på 1. og 2. blad. På side 5 står tittelen "Kaage-Bog" og følgende vers:
At Kaage-Bog Jo Nyttig Er
Kand ingen mig Imod Siige
Dend Viiser Tydelig Enhver
Som udi Dend vil Kiige
At Kaage Stege Rette and
Med Bakkelser og Kager
Saa Jeg forvist forsichre kand
Det Dellicat og Smager.

Ms 8o 1547
Skrivebok i oktavformat med pappbind.
På forsiden står "Helle Scröder Ringstad Closter d. 13 Junij Ao 1692". På verso: "Kaage Baag". 47 beskrevne blad, de fleste med oppskrifter, de to siste med forskjellige notater. 1 løst blad i kvartformat med rettenes plassering på bordet.
Dette manuskriptet er behandlet av Knut Fægri i tidsskriftet Maal og Minne, nr.1-2, 1989, s.108 ff.

Ms 8o 1548
Oppskriftsbok i oktavformat fra ca. 1750.
31 blad. Første blad har register, men begynnelsen av registeret og eventuell tittelside mangler. Bladene 2 - 25 har 204 nummererte matoppskrifter. Bladene 25 - 31 har 37 diverse råd om farging og rensing av tøy.

Ms 8o 1889
Hefte i oktavformat. Ca. 1790 - 1810?
29 sammenhengende blad + 15 løse blad.

Ms 8o 2302
Bok i lite tverrformat (10 x 16 cm) fra Fladstrand ca. 1700 - 1740.
98 sider, med matoppskrifter s. 3 - 63. Resten genealogiske opptegnelser..
Oluf Kolsrud har omtalt håndsskriftet og gjengitt noen av de genealogiske notatene i "Familieoptegnelser fra Fladland" i Dansk Personalhistorisk Tidsskrift, 6. Række I, 1910. Om oppskriftene skriver han: "For kulturhistorien turde denne lille bog frembyde adskilligt av interesse, ligesom nutidens husmødre vel gjerne vilde forsøge, hvordan en kage, en suppe, en kjød- eller fiskeret efter 1700-aarets skik kan smage."

Ms 8o 2974 
Fragment av et hefte med oppskrifter. Ca. 1800.
27 blad. Forskjellige hender.

Ms 8o 3018
Kokebok i oktavformat med skadd treperm.
75 beskrevne blad, paginert fra 1 - 41 og 113 - 146. Sidene i midten er revet ut. Forskjellige hender. "Indrettet og skrevet in April 1770. Anna Sophie Martens". Boka har eiermerke: "O. K. Alfstad, Lærer Østre Slidre Aar 1859 den 28de November".

Ms 8o 3084
Kokebok i oktavformat med blomstret papiromslag.
32 blad med 140 num. oppskrifter. Regelmessig hånd. På forsiden står "Cathrine Marie Hiort. Anno 1770."

Ms 8o 3295
Oppskriftsbok med treperm.
51 blad. Navnetrekk på første side "N A Cicignon, 1741". Inneholder lister over husgeråd og dekketøy, oppskrifter på mat og diverse husråd og legeråd, spesielt for barselkvinner. Det dreier seg om Nicolaine Antoinette Cicignon,

Ms 8o 3363
En samling hefter og løse blad. Udatert og med forskjellige hender. Kan inndeles i fem grupper:
a. Liten notisbok (16 x 10 cm) med 26 beskrevne blad. Matoppskrifter
b. 2 blad i samme format. Matoppskrifter.
c. 4 blad + 1 innlegg. Tykt papiromslag. Matoppskrifter.
d. Om en Øll-Prøve. 4 blad. Ikke mat.
e. 1 ark i kvartformat.

Ms 4o 784: 11
Notisbok i oktav (19 x 11 cm) med stoff om og av Claus Frimann. 6 beskrevne blad med oppskrifter på mat.

Ms 4o 1270
Bok i tverrformat (17 x 22 cm) med tykt pappbind.
77 blad med råd om oppskjæring og oppdekking. Viser til figurer som ikke finnes i manus.
Blad 2 r.: Fuldstændig Forskiærer-Bog
2 v.: "Min kloge Mand" (vers)
3 r: Fortale
8 r.: Den Første Deel Om at Dække Bordet og Sammes Tilbehør.
13 r.: Den Fuldstændige Forskiærer-Bogs Anden Deel Om at skiære og lægge Retterne for efter den Italienske Maade
63 r.: Denne Forskiærer Bogs Tredie Deel
68 r.: Kiøkken Almanak

Ms 4o 1519
Kokebok i oktavformat.
87 beskrevne blad med 143 oppskrifter. Forskjellige hender. På forsiden "Frederica Birgitte Arnkiels Kogebog 1764". På 7. blad recto: "Kaage-, Bage og Syltebog". F.B.A. var født i København i 1744.

Ms 4o 1705
a. Hefte i oktavformat. 14 beskrevne blad med 38 oppskrifter pluss et innlegg på 4 blad. Forskjellige hender. Fra 1700-tallet? Navnetrekk til Dorothea Berg/Dorothea Schroeter.
b. Hefte i oktavformat. 6 beskrevne blad med 21 oppskrifter. Ca. 1800/tidlig 1800-tall?
Begge disse heftene er gitt til Håndskriftsamlingen av Fredrik Grøn.
c. Et hefte med pappbind i kvartformat. 12 beskrevne blad med 53 oppskrifter. På første side: "Jomfru Dorthe Berg Christiania".

Ms 4o 3301
Kokebok i kvartformat med pappbind fra siste del av 1700-tallet.
171 sider med forskjellige hender. Noen av sidene er inndelt i to spalter. Inneholder oppskrifter på medisin og mat. Organisert systematisk i kapitler med plass avsatt til å skrive inn mer, derfor mange blanke sider.
S. 3 - 31 Alle Slags at Desteleere
S. 35 - 40 Alle Slags Urter og Frugt at Kaage og fylde
S. 41 - 48 Alle Slags at Syltte
S. 49 - 58 Alle Slags Siirrupper
S. 61 - 64 Alle Slags at forvare
S. 71 - 94 Alle Slags Supper at Kaage
S. 103 Riisen Gröd at Kaage
S. 105 - 136 Alle Slags Rætter af Kiød Mad at Stege og Kaage
S. 139 - 143 Alle Slags Fisk at Kaagge
S. 145 - 153 Alle Slags Tertter og Bachelser at Bagge
S. 169 - 171 Alle Slags Budinger at Kaage

Ms fol 2058. XII.3
Oppskriftsbok i oktavformat fra ca. 1800
5 beskrevne blad og noen innlegg med forskjellige hender.
Etterlatte papirer etter Jens Rathke (1769 - 1855).

Universitetsbiblioteket i Bergen

1. Berg. Mus. Bibl. Manuskr. Saml. 842a.

Vakker bok med metall-lås. Ca. 110 oppskrifter på mat og vin fra første del av 1800-tallet.
Ikke noe navn, mange ulike håndskrifter.

2. 811.B.5

Huusholdnings-Bog. Hansine Langsted. 
Aar 1816. Bergen.

Lite hefte, knyttet sammen med hyssing.
6 blad, 10 beskrevne sider, 18 oppskrifter, stort sett for bakverk og desserter.

3. 596

"Matoppskrifter", en konvolutt med løse ark og lapper, til sammen 69 oppskrifter.

Generaladjutant O.E.Holchs dokument- og brevsamling.
Fra gården Alværa i Sogn.


Universitetet i Oslo

1. Skap. nr. 17, Mappe nr. 70, Innlegg nr. 1

P.Chr. Asbjørnsens Kogebogudkast

2 hefter med til dels løse blader. Inneholder en del av innledningen, en rekke oppskrifter og lister over oppskrifter hos andre forfattere, bl.a. Hanna Winsnes.


Norsk Folkemuseum, Oslo

1. MS 120

Kaagebog for Constance Aall 5 Septbr. 1794

159 sider med oppskrifter, til sammen ca. 425, hvorav de 315 første er skrevet med samme hånd, deretter forskjellige.

Constance Aall (1778-1842) var datter av verkseier ved Ulefos, Nicolai Benjamin Aall og giftet seg 1800 med Peter Stilling Steen Herlofsen (1777-1842) fra Arendal.

2. MS 159

Kaage-Bog over Endel Bakelser og Posteger 1814.

Et lite hefte.

3. MS 171

Koge Bog for Maria S. Blom
Schien 13 January 1802


Aust-Agder-Arkivet, Arendal

1. "Opskrifter", 1787
Herlofine Aasille Herlofsen

Manus er en avskrift foretatt av S.H. Finne-Grønn etter et manus utlånt ham ca. 1895 av telegrafist Hans Herlofsen Steen, Brevik.

2. Oppskrifter av Karen Dorthea Fürst, f. Nielsen (1791 - ?)
Boka påbegynt 1814.
258 num. oppskrifter og 10 unum. De fleste med samme håndskrift.
Alfabetisk oppslagsliste. 

3. "Tilhører Mame Kallevig 1838"

Trolig Maren Ottilie Kallevig, f. Fürst (1813-1898), gift 1838 med Isaac Leth Kallevig (1805-1887).
Nummererte oppskrifter 1-285, 486-513 og 11 unummererte.

4. Anne Elene Jørgensen 1840
219 num. og 53 unum. oppskrifter

5. Elise Fürst, f. Dedekam (1802-?), gift 1821 med Withels Juell Fürst (1790-1866).
233 num oppskrifter og 1 unum. Flere ulike håndskrifter.

6. Koge-Bog paa Vers 1832
Skrevet av Rolfsen paa Moland

47 sider. En avskrift av en trykt bok: 
J.L. M(øller): Kogebog paa Vers. Kjøbenhavn 1830.


De Sandvigske samlinger, Maihaugen, Lillehammer

1. Kaage-Bog tilhørende Ulrica Eleonora Filliong, Huurdahlen d.17. October Anno 1767

110 paginerte sider med 141 num. oppskrifter, deretter et titall blad fjernet, så 8 blad med 10-15 oppskrifter i en annen hånd.
4 blad med fortegnelse.

Denne boka er beskrevet nærmere av Eva Normann i artikkelen "Fra Maihaugens gamle kokebøker" i Maihaugen 1961 - 1963 (Årbok) Lillehammer 1964.

2. Koge - Bge og Sÿlte Bog
for Martha Maria Teisen

En skrivebok med halvstiv perm.
Først 66 pag. sider med 173 oppskrifter og 6 upag. sider med register.
Deretter 72 pag. sider med 134 oppskrifter og 7 upag. sider med register.
Til slutt 6 sider med 12 oppskrifter i en annen håndskrift.

3. Kokke Bog Anne Lundgaard

På forsiden står: Anne Christensdatter Lundgaard, Faaberg.

Flere deler med ulikt papir og ulik skrift.
1.del er på 8 sider med 14 oppskrifter

4. Hans Holmboes kokebok

Hans Holmboe (1685-1762) var offiser

Paginerte sider 199-862 (med enkelte lakuner) og 50 upag. sider
Dette manuskriptet er siste del av kokeboka fra Vågå sokneprestembete, Statsarkivet på Hamar.

Riksarkivet, Oslo

1. Alminnelige samlinger, Pk. 14
Kokebok fra 1875.
24 upag. sider med 37 oppskrifter, skrevet i samme håndskrift.

2. Privatarkiv nr. 327. Følkerson. Pakke 1.
Et hefte i oktavformat med oppskrifter, noen på mat, andre på drikk og medisin. 30 beskrevne blad.
En liten pakke med diverse løse blad, oppskrifter på mat og medisin, flere på tysk.
Slutten av 1600-tallet eller begynnelsen av 1700-tallet.


Statsarkivet, Hamar

Kokebok fra Vågå sokneprestembetes arkiv.

Boka er trolig påbegynt ca. 1780 og ført fram til ca. 1820-1830.
Tre ulike håndskrifter


Statsarkivet, Oslo

1. Personalia. Eske 55. Stiftsprost J.J. Lieungh.
2 blad revet ut av forskjellige håndskrevne kokebøker.
2. Personalia. Eske 84. Familiene Stillesen og Jahn.
Liten innbundet bok i oktav med medisinske og kjemiske oppskrifter. Ikke om mat.

Stavanger folkebibliotek

Kokebokmanuskript. Vakkert bind.

Utgitt som Den Kiellandske Kogebog. Red. av Hans Eyvind Næss. Stavanger 1977. 112 s. Stabenfeldt Forlag. Aktietrykkeriet (Stavanger)


Andre arkiver:

1. Husebygodset, Nesna

Huusholdnings-Bog for Laura Elisabeth Bruun 1882

Dette er såvidt jeg kan forstå en ren avskrift av en trykt bok, skrevet av Hans Allum m.fl. og utgitt i Christiania 1833: Den norske Huusmoder i sit Kjøkken og Spisekammer, eller Norsk Huusholdningsbog.

2. Gile gård på Toten

Opskrift paa adskillige Rætter
Baade at Kaage og bage
Som kand forbruges udi Huusholdningen

Manus trolig fra første del av 1700-tallet. Sannsynligvis skrevet av samme person som laget kokeboka fra Vågå i Statsarkivet på Hamar.
Det foreligger en maskinskrevet avskrift fra 1973.


HOME - COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Last update 17 JUL 2000.