Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Bibliographies

Reprints and Facsimiles : Slovak

Jan Babilon: Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči. Pešti 1870. Reprint 1989 by Tatran, Bratislava. Textologicky upravila, štúdiu napísala, slovníček a register zostavila Mária Ivanova-Šalingova. ISBN 80-222-0119-7


HOME - COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Last update 18 JUL 2000.