Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Bibliographies

Reprints and Facsimiles : Swedish

Een Lijten Kockebook. Stockholm 1650. Reprint 1962 as En Gammeal Svensk Kokbok från år 1650, Bokförlaget Fabel. Introduction by Per Erik Wahlund.

Een lijten Hand-Book. Stockholm 1695. Reprint 1966 by Bokfenix, Uppsala, Sweden.

Cajsa Warg: Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber. Stockholm 1755. Facsimile 1970 by Örebro stad och län.

Cajsa Warg: Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1965 in Margit Palmær: Cajsa Warg och hennes kokbok. Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm.  

Cajsa Warg: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1983 as Cajsa Wargs kokbok by Niloe-biblioteket, Uddevalla. ISBN 91-7102-125-6. New edition 1993 and 1999 by Klassikerförlaget, Stockholm. ISBN 91-7102-308-9 and 91-7102-374-7

Cajsa Warg: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1969 as Ur Kajsa Wargs kokbok by IBA, Uddevalla.  2nd edition 1973 by C. Topelius, Linköping.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1961, 1970 as Hagdahl ā la carte by Natur och Kultur, Stockholm. Introduction by Ann-Sofi och Christer Topelius.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst. Stockholm 1755. Reprint of selected recipes 1971 and 1986 as Hagdahl och hans kokbok by Norstedt, Stockholm. Introduction by Margit Palmaer. ISBN ISBN 91-1-711401-2 and 91-1-864091-5.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst.  2., omarb. uppl., Norstedt, Stockholm 1896. Reprint of selected recipes 1958 as Kokkonsten som vetenskap och konst : med särskilt avseende på hälsolärans och ekonomiens fordringar by Natur och Kultur, Stockholm. Introduction by Knut Hagberg.

Ch. Em. Hagdahl: Kok-konsten som vetenskap och konst.  2., omarb. uppl., Norstedt, Stockholm 1896. Facsimile 1963, 1979 by Gastronomiska akademien/Bonnier, Stockholm. Introduction by Mats Rehnberg and Tore Wretman


HOME - COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Last update 19 JUL 2000.