Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

Norske kokebokbibliografier

Norwegian cookbook bibliographies and bibliographical articles

 

Henriette Wenche Nissen: ”Norsk kokeboklitteratur før Hanna Winsnes’ tid”. Article printed in Tidsskrift for Det norske Landbruk, (36.årgang 1929, s. 64 - 75) and later printed separately. Cookbooks and works on food until 1845.

 

Arthur Thuesen: «Om Koge-Bøger og Huusholdnings-Bøger på prosa og på vers». Article printed in Byminner nr.1, 1963, s. 9 - 15. Brief  introduction to some of the old Norwegian cookbooks.

 

Ella Leth-Olsen: Norsk matlaging inntil 1880, en bibliografi.  Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole.  Oslo 1971. Stensil, 24 pp. Paper delivered at Statens bibliotekskole (College of library science). Cookbooks and other works on food until 1880. A pioneer work, but not complete, partly because the author only worked with the collections of the National Library.

 

Birgitte Kelding Pedersen: Mat og mattradisjoner i Norge, en bibliografi 1881-1910. Paper delivered at Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (College of library and information science). Oslo 1994. Xerox copy, 43 fol. Professional bibliography organized after the Dewey system, with good indexes. Cookbooks and books of household management 1881 - 1910.

 

Henry Notaker: Fra kalvedans til bankebiff. Norske kokebøker til 1951. Historie og bibliografi. Norwegian cookbooks until 1951. History and bibliography. Nationalbibibliotekets bibliografier 5. Oslo 2001. 289 s. All printed cookbooks 1831 - 1950. Annotated.


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR

Last update 16 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000