Henry Notakers

Norsk Matkultur

Støttet av Kulturnett Norge

HOME - ABOUT – OLD COOKBOOKS - NORSK MATKULTUR

Denne websiden henvender seg til folk som er interessert i norsk mathistorie eller som arbeider med mat fra et kulturelt perspektiv. Gjennom årene har jeg fått mange henvendelser fra studenter og andre som leter etter relevant litteratur, og jeg håper at denne siden vil være til hjelp. Som det vil framgå, er mye av stoffet både på norsk og engelsk. Dette er for å gjøre det tilgjengelig også for utlendinger som ikke kan norsk, men ønsker å få en oversikt over de muligheter som foreligger innen vårt område. Det er lagt ut tekster på disse sidene fra gamle kokebøker og bøker med kulinarisk informasjon. Ofte er bøkene vanskelige å få tak i, og mange nordmenn synes i dag det er vanskelig å lese fraktur (gotisk skrift).

Innhold:

Mathistoriske tekster online/ Food history texts online

 

Kilder til norsk mathistorie/ Bibliography

 

Nyere verker om mat i Norge/ Recent works

 

Kokebøker/ Cookery books

 

Museer og biblioteker /Museums and libraries

 

Spesielle og generelle oppslagsverk

 

Tillegg og rettelser til bibliografien over norske kokebøker

 

 


Last update 19 DEC 2009.

All pages Copyright © Henry Notaker.