Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

 

Biblioteker, museer og andre institusjoner 

Libraries, museums and other institutions

 

Biblioteker og kokeboksamlinger

Libraries and cookbook collections

 

NORGE

 

Nasjonalbiblioteket

The National Library in Oslo has most of the cookbooks and other culinary literature published in Norway. Some of them will be found on BIBSYS, but some of the smaller works are still only in the card catalogues.

 

Gunnerusbiblioteket, Trondheim

Gunnerusbiblioteket er Norges eldste vitenskapelige bibliotek med røtter tilbake til 1768 da det var bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab som feirer 250-årsjubileum i 2010.

 

Høgskolen i Akershus, Biblioteket

This College was earlier known as Statens Lærerskole i Husstell, State College for Domestic Science. The library has a good collection of works within home economics and domestic science. There is also a rare book collection of old cookbooks. .

 

Deichmanske Bibliotek

This old private collection, now The Municipal Library in Oslo, has a rich collection of old cookbooks and a few very rare items.

 

Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Public Library has many of the older cookbooks.

 

NORDEN

 

Kungl. biblioteket, Stockholm – Sveriges nasjonalbibliotek

Royal library – National library of Sweden

 

Det kongelige bibliotek, København – Danmarks nasjonalbibliotek

Royal library – National library of Denmark

 

Universitetsbiblioteket, Grythyttan, Sverige

Under Universitetet i Örebro hører Restauranghögskolan i Grythyttan, der det er en filial av biblioteket og et eget Kokboksmuseum, en stor samling eldre europeiske kokebøker.

University College in Grythyttan with a special Cookbook Museum containing many ancient works

 

Museer

Museums

 

Norsk Hermetikkmuseum, Stavanger Museum

Museet holder til i en gammel hermetikkfabrikk i Stavanger, og det er gjenskapt et fabrikkmiljø som viser hvordan produksjonen av sardiner ble utført i perioden 1880 - 1930. Omgitt av lukter, lyder og stemning fra begynnelsen av vårt århundre kan publikum komme til museet og "jobbe" som hermetikkarbeidere. Nyrøkt brisling fra Hermetikkmuseets ovner er en av Stavangers mest særegne delikatesser.

Norsk Klippfiskmuseum, Nordmøre Museum

Museet på Milnbrygga i Kristiansund er en avdeling av Nordmøre Museum. Brygga er bygd i flere etapper og den eldste delen ble bygd av William Gordon i 1749. Inne i brygga er det en helt spesiell atmosfære med lukt av klippfisk og salt i veggene. De besøkende guides gjennom bryggas unike og urørte innredning og får se gamle fotografier av hvordan framstilling av klippfisk foregikk i gamle dager, etter at klippfisk var kommet til Norge som et nytt og ukjent produkt i 1690-årene.

 Jærmuseet

 

Stort materiale om lokale og regionale mattradisjoner. Mye er innlagt på data. En del av arbeidet som er gjort, er offentliggjort i Sjå Jæren, Årbok for Jærmuseet 1999.

 

Nøstetangen Museum

 

På Gamle Sorenskrivergaarden ved bredden av Drammenselva i Hokksund er et moderne multimedia-museum med bruk av ny teknologi og "virtuell presentasjon". Det er også en utstilling av originale Nøstetangenglass.

 

Maihaugen, De Sandvigske Samlinger

Gjenstandssamlingen inneholder kulturhistoriske gjenstander hovedsaklig fra Gudbrandsdalen fra 1500-tallet og fram til i dag.

 

Norsk Landbruksmuseum

 

Norsk Landbruksmuseum, åpnet 1997, vil vise viktige endringer på landsbygda de siste 100 årene og stille spørsmål om landbrukets rolle i fortid og framtid.

 

Fiskerimuseene

Norske fiskerier, kystkulturen, naturgrunnlaget og produktene fra havet.

 

 

Norsk Fiskeindustrimuseum

 

Museet, stiftet i 1991, ligger i den nedlagte Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Vesterålen. Fabrikkens produksjon ble lagt ned i 1987. Museet er en offentlig stiftelse med støtte fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole Bergen, Norges Sildesalgslag, Sildemelfabrikkenes Landsforening, Landsorganisasjonen i Norge, SND, Vesterålen Regionråd, Hadsel kommune, Melbu Fiskeindustri, Vesterålsmuseet og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap. Anlegget skal inngå i en formidlingsmodell for anskueliggjøring av sammenhengen mellom industrien og nærmiljøet.

 

Karmøy fiskerimuseum

Utstillingen viser den nyere fiskerihistorien, starter med 1950-tallet: Sesongfiske (islandsfiske, rekefiske). Går videre gjennom 1960/-70 tallet: Helårsfisket (fiske m/trål og ringnot). Ender opp i 1980/-90 tallet: Kvotereguleringer, hypermoderne trålfartøyer. I tillegg til denne utstillingen har museet innendørs- og utendørs saltvannsakvarier med alle de viktigste fiskeslag. 

 

Hvalfangstmuseet

Sandefjord var base for mye av den moderne hvalfangsten i vårt århundre. Denne næring førte mange vestfoldinger ned til fangstfeltene i Antarktis. På museet er det to utstillinger. Den ene viser dyrelivet i polarområdene. Det er lagt spesiell vekt på sjøpattedyra. I den andre avdelingen følger vi utviklingen av fangsten fra de første småhvalene ble fanget langs norskekysten i steinalderen til jakten på de store finnhvalene tok slutt for 30 år siden.

 

Norsk Folkemuseum

Mange gjenstander og utstillinger som knytter an til matproduksjon og måltider.

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

 

Det tidligere Kunstindustrimuseet er en del av Nasjonalmuseet. Norsk og utenlansk kunsthåndverk, mote og design fra middelalderen til i dag. Museet har bl.a. Baldisholteppet fra slutten av 1100-årene, Norges fineste samling av billedtepper fra 1500- og 1600-årene og betydelige samlinger av sølv, glass, keramikk og møbler. Østasiatisk avdeling. Kongelig norsk draktgalleri. Designgalleri.

 

Vestlandske Kunstindustrimuseum 

Vestlandske Kunstindustrimuseum presenterer norsk og europeisk kunsthåndverk og design gjennom 500 år. . Utstillingen viser også porselen, jade, tekstiler og paradevåpen. Noen av gjenstandene er snart 1000 år gamle. Museet administrerer Alvøen Hovedbygning og Damsgård Hovedgård

 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Mens perioden ca. 1500-1900 viser gjenstender som velstående borgere omgav seg med, tar perioden fra 1900 for seg norsk og internasjonalt kunsthåndverk og design i det 20 århundre

 

 Hadeland Glassverk

Produksjon av drikkeglass og andre glassvarer. Utstilling av gamle gjenstander. 

 

 


 HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR

Last update 20 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000