Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Old cookbooks online : Manuscript from Riksarkivet (1785)

<--Back to Old cookbooks online

Kokebok 1785

Bibliographical notice:
24 unpaginated pages, handwritten recipes from [3] to [21].
Loc.:
Riksarkivet (National Archives), Oslo
Catalogue number 1829/50: Alm. samlinger, pk. 14: Kokebok 1785
Contents: 37 recipes

Recipes:

Smaat oxe Kiød med Bruun Suppe

Man Tager et stykke overlaaret og skiærer i skikelige Tykke siever Banker det vel Bestiker det Paa Begge sider med Flæsk Drøser det med Brød Rister det saa med paa Risten legger det Saa i en Pande hav saa Kraftsuppe paa. Rødviin neliker Ansions Soia Løg -

 

Bif Steeg

Man Tager Rumpe Stykket Som er det Beste og skiærer det i Tynde skiver io tyndere jo Bedre Banker det saa Vel og tyndt Som man kand, saa Tages 3 a 4 Rød Løg og karres vel Smaae saa Bestrøes Kiødet med lit Pebber Salt og den fiin hakkede Løg Tag litt Smør kom det i een stege Pande Læg saa Kiødet i Panden og lad det steeges Lidt Paa Begge Sider men ey meget. saa Tager man Lit Kiød og sætte5r Paa i een Pande og ey for meget vand derpaae Litt Salt og Brav Løg i Suppen lad den Kaage Til den bliver vel Kraftig Naar Saa det er steeg Saa Rettes det and og helder den ommeltte Suppe derpaae -

 

Van Bakels at tillave

1 mark mel. 1 mark Smør 1/2 Potte Vand. naar de Koger skal melet haves op i, først skal Kaage til det skiller Sig Vel i Fra panden slaaes Saa op i et Rent Fad Tager Saa 8 a 9 Æg Som maa slaaes i Saa Varmt Som det Kommer av Panden 2 av gangen Slaaes vel, Tages med een Sølv skee i Tærtte Panden ikke For store -

 

En Kalkon, med Bruun Suppe x

Kalkunen Bliver Sadt meged Pyntelig op og Bliver sadt paa Spedt, naar den Bliver vel varm saa Drøppes den meged vel over med Smør og drøses Over med Lidt meel Lad den Saa steges Til den Bliver Lyse Bruun, mens den er For varmen Sættes under en Vel fortenet Pande og hav et got merk Smør deri Lad det Kaage Til det Begynder at Blive Brunt. Hav Saa een Skee fuld mel deri men Pas det Saa at det ikke For Tygt og Lad det Saa Blive lyse Brunt og ey Brent. Kom saa Østers i det Brune Smør og Tver dem ud det Beste man Kand, naar man haver dem, naar det saa er Brunt Til Sammen saa heldes der paa Kraft suppe Løg Saa Kalkunen i Supen og hav Mo---rtles og Flere Raa østers, paa naar man ikke haver øster saa kan man have Champions Paa og alt Som man kand smage Sig Til, men i mod det skal Anrettes skal man have god sød Fløde derpaa saa den ey bliver for Lys -

 

Kapuner med Bruun Suppe  x

Man Tager Kapunerne Pynter dem og sætter dem Snilt op Først steeger dem saapaa Spedt Til de Bliver lyse Bruune, naar de Bliver varme skal de drøppes over meget vel Siden Drøses de over med lidt meel men de er for Varmen sættes under een vel fortenet Pande hav Saa et got stykke Smør deri Lad det Kaage Til det Begynder At Blive Brunt hav saa een skee fuld meel deri men Pas det vil at det ey Bliver fortygt Lad det saa Blive lyse Brunet, og ey Brent kom saa een God deel Østers i det Brune meel og smør, og Tvær dem ud det Beste mand kand naar dette er Brunet Til Sammen helder det paa Kraftsuppen og Lad det Kaage op leg saa Hønserne J, og hav Muchadt og flere Raae østers Paa og i mod det skal anrettes Haver god Sød fløde paa Dog saa at det ey Bliver For Lyst -

 

Kiersebær Grød

Tages saa mange Tørre Kirsebær som giøres nødig og vadsker meget vel Saa stødes de Til Sammen Til Alle stenene knused Kom dem saa Paa Varmen med een god deel Vand paa og Lad dem Kaage Til, de ere Gandske ned Kogte siil dem saa op Tag saa malede Riis gryn som ey er for fiine Slaae derpaa Hviid Frans Wiin og Rør det ud som een Jævning hav saa Kirsebær Suppen Paa varmen og held iævningen deri og Rør den til den Kaager, kom saa Lidt stødt Caneel og Cardeimome og sukker, naar man vil Rætte det And Kommer sylte Tøj udi og øses op udi formerne medens den er varm -

 

Hvitting Med Bruun Suppe over  x

naar Fisken er stegt Kaag saa suppen av Brunt Smør og mel, Kiødsuppe Morter Troyler Citron skiver skaarne i 4 stykker, Hviid viin Soja stødt Nellicher og Ravpetter Hav saadan Suppe Paa Fisken og Lad det Kaage Paa Fadet -

 

Faare Kiød med Næber over

Kaag næberne Heele og Lad Kiødet Kaage Ligesom Til Suppe hav det Saa i een Kaaber Kiedel med vand Dog ei mere vand derpaa enn Kan Blive skummet og lad det Kaage Til det er mørt og naar næberne er halv kaagt skræler dem og siær dem i Smaa stykker, hav saa Smør i panden ogsaa næberne med Pebber, Sukker og saltSmør siil Saa suppen derpaa og Lad det Kaage Til Sammen Rætt Saa And -

 

Op Stubet Aall - x

Aalen skiæres Lidt mindre enn til at steges Tag Saa et par Sukker Tvebak og Sukker og et gott Halvt spis glas hviid viin paa Brødet et lille stykke smør Lidt Lauver Bær Blader, 3 a 4 stykker, Lidet Nellicher eendeel Pebber Lit hakede PetterSille og hakket Timian og Litt ædike og Salt efter Smag naar den Skal Annrettes -

 

Petter Silde Bakkels x

Lav een Røre Hvedemeel med 2-3 a 4 Æg Baade Hvidden og Blommen og Røres ud med melk den maa være Tykkere enn Pande Kag røre Litt Sukker saa maa Peder Sillen være færdig og skaaren saa Lang som de vil have den Døpes i Røren og steges i av Klaret Smør -

 

Pande Kag Kage -

de Tager Pande Kager, Klæder formerne naar den er smurt Legger saa æble grød over alt saa Kager i mellum saa Bruneller saa Kager saa sylte Tøy saa Jager Til formen Bliver fuld Sætter saa formen i Tærtepanden Til den Bliver vel i ienum varm -

 

Citron Mælk

Tag 12 æge Blommer og 4 Hvider slaa den vel Kom saa een Deel Reven Citron skal tillige med een Deel Citron Saft Lit Sød fløde Slaa det vel til Sammen hæld det i et Tin fad og sæt det i Tærtte Panden og Lad det Blive stift, naar det er Kolt Kom nogle Slever i Sprutten, og sprutt det Paa et fad Som man vil have det og der skal spiisest Sød fløde Til det -

 

Molte Grød

Man tager en god deel Molter gnier dem vel Smaa i et Fad Kommer dem Saa i een Pande Lad dem vel Kaage, udsiler dem saa i giennum et Dorslaug Sætter dem saa paa varmen med Lit viid viin Paa og Jævne dem med malede Riisengryn naar man haver Saa mangen Saft hvis ikke Tager man viin at Røre lævningen ud med, Caneel Cardemomme -

 

Smaa Paasteier x

Honserne Kaages og naar de ere Kaagte Tages Kiødet gandske i fra Benene og Hakkes maadelig Fint Saa røres det op med Sød fløde smælted Smør 2 a 3 æg grov stødte mandler Mocadt Lit Sukker Salt naar Deyen er kommen i formene Saa kommes Røren deri ogsaa nogle Lange stremler av smaa skaarne pommerancer skal Blive een Lagt oven Paa -

 

Lammepaii

Kiødet hugges ligesom Til Suppe og avtoes men ey krystes naar saa paa steeg Fadet er Klædet med Butterdei Bliver der Lagt lidet Smør i Bundend Saa Tages Kiødet stykke for stykke og Bestrøes med pebber og Salt og Klædes Bunden dermed - Saa litt Smør i gien saa lige dan et Lag med Kiød Ligesom det forige med smør mellem Til Fadet er fuldt Saa hældes der et godt Øll glas paa med vand og et Do med Hviid viin saa Klædes formen uden Paa med Butterdey Som Bliver smurt uden paa ægg -

 

Citron Pleschner  x

Man Tager en ægge Hvide og slaar den i een steen Spølkom med een Kniv Til den Bliver Saa stiv Som mueligt er Kom saa Revne Citron skall deri Saa Haves Tilrede fiin Sigtet Sukker Som er sigted i giennum een Haar Sigte og Kommes i ægge Hviden Saa meged Til den Bliver som een Dæy saa Tager man af Samme finstødte Sukker og strøer Paa et Brød Kom saa Deyen derpaa Rull det Siden ud med et Tærte kiævle Som een Tyk grød Dei Saa Siæres det ud efter Behag i Blomster eller og efter Blomstrede Blæk Former Saa steges det paa hvitt Papir uden at Smøre det Paa Langsom varme man ved ikke vægten Paa Sukkeret Thi det Kommer an Paa ÆggeHvidens størrelse gemenlig Bruges et stykke sukker Skulde Deyen Blive for Haard under skiæringen kan man Tage de stykke som Falder av og mængne op med lidt av en Anden Ægge Hvide Bahager man Dobbelt Position Kan man tage 2 ægge Hvider og Skallen af 2 Citroner -

 

En Corenter Kage

Tag et Skaalepund nye Kiærned Smør og vask Saltet av 1 skaalepund Hveedemeel 1 1/2 Skaalepund Corenter 1 skaalepund Sukker Cardemomme Caneel et 20 Æg et maadeligt Glas med Frans Brændevin Smøret maa røres ved Varmen til det Bliver Blødt og Æggene maae Vispes for Sig een god Time naar Smøret er Arbeidet een stund Skal Sukkeret kommes i og naar det er fuld Kommen Blødt Slaaes det Til Sammen men Panden eller formen som den steeges i Bliver først Smurt med Smør og saa steeges den gandske Langsom -

 

Sukker Goroer  x

Tag 12 æg slaa dem vel Kom et skaalpund fint stødt Sukker deri og slaa den Atter vel, Kom Saa deri et skaalpund Meel Som maa være Tørrede een mark udvasket Smør lit Rosend Vand Cardemomme litt Citron Skall hav det Saa i Iernet og steeg dem -

 

Borse Bakkelse  x

Tag een Potte mælk Kom deri 6 ægg visp dem vel Kom deri 1 pund Hveedemeel Lit Safran og Cardemome Kaag det Saa først i een Butting Form og Lad det blive got siært Saa deien i tynde Skiver først og Siden firkanted Siæver men dog noget paa skraas Skiær Snitter i dem og Steeg dem i Smør

 

Æble Humblinger

Till 15 a 16 menisker laves en Butter Dey av 3 mark meel og3 mark Smør Smøret vaskes og med Deyen omgaaes Ligesom ellers man Saarterer Butter Deyen men intet Brændevin derudi naar Deien er færdig haver man Tilreede Saamange Æbler Som man vil have Humblinger til vel skrællede og med en smal Kniv huules Æble Huudet [!] af Thi æblet maa være heel og Saa Slaaes Saameget Butterdey omkring at Æblet er Grandske skiuldt og Saa bliver de bundet i Klude og saa Kaagte eller steges i Bager Ovnend Ligesom Anden Butterdeys Bakkelse. de taaler at Kaage i 3 Timer ogsaa ere de Færdige

 

En Æble Tærte  x

Skræl Æbler Skiær dem i 4 Parter og Tag Kiærnerne Huuset av den leg dem omkring Paa butter deyen i Tærte Panden og Bstrø dem med smaa skaarne Mandler og Sokat strøe Brav Sukker og Caneell Over Bag dem Saa men dek dem ikke Til med Dey oven Paa -

 

En Kage Av Gulle Rødder  x

Tag Tvende Hveede Knopper og Riiv, Tag Saa een god deel Skee fuld av Smør og smelte Kom Brødet deri og Set det paa Ilden og lad det Bages Lidet Til Brødet Bliver vel i ienum Trukket af Smøret Tag det Saa av og Kom et Fierdings Pund stødte mandler 8 ægg med Hviide og alt, Tvær først BRødet ud med Lit Sød Fløde føren æggerne Kommer deri Rør Saa Deien vel om og kom Lit mer Sød Fløde derPaa, Deyen maa ikke være for tynd men helllere Tyk kom saa Smaa stødt Caneel Cardemomme deri skallen av en Citron skaaren i Smaa Lange strimler Tag Saa 16 Gulle Rødder Riv dem og hav dem deri og Lidt Reven Sukker meng det vel tilsammen Tag Saa en tærtte Pande Leg Pappir Som er Smurt med Smør Paa Bundend af den, drøs Saa Lit Reven Brød Paa Papiret Slaa derefter Deyen deri og Sæt den Paa Ilden at den Kand Bages -

 

Castanie Tærte   x

1 pund Castanier skalles vel og Pelles Rene, Siden stødes de gandske Smaa og fiine, Ligesom Mandler Ligesaameget Sukker Som Castaneer der til Bruges 14 Æggeblomer og det Hviide der av for Sig Selv, blommerne og og [!] Sukkeret Slaaes Paa de stødte Castanier og røres udi 2 timmer der udi kommer lit Reven Citron. Siden Slaaes Hviiderne Som Til een Mandeltærte og Røres  Sagte der udi Saa kommer den udi Tærte Panden og Bages med Sagte varme denne tærte faar een violet Farve

 

Æble Boller at Bage  x

Tag æbler og Skiær i Smaa Tærninger og rør detil een temmelig tyk Dey eller clare med Meel Sukker Caneel ægg og Salt Rør dem av med viin Saa dee Skaarne Æbler derudi og halv Saa mange Corender Som æbler Rør dem Til Sammen Tag Saa een halv skee fuld der av kom det i hedt Smør og lad det Kaages Saa er det Færdigt

 

Æble Porstei  x

Tag ButterDey og rul den ud Som Til een Tærte Tag Saa Æblene Skræl og hule dem ud Tag Saa Reven Brød Som er Baget i Smør og sæt det paa Ilden og rør det om Til det Sveeder Tag Saa brødet og Kom det i de ud huulede Æbler og Sæt dem i Deyen paa Tærte Panden Tag saa og rull et Dekke dertil av Deyen leg den over og skiær den av som Tærte Men ikke skiær Deyen ud Bestryg den over paa med ægg, og lad den Bage i Bagerovnen Til den er nok -

 

En Sous Dertill  x

Kom een Potte viin i een Castrolle Kom deri et got stykke Sukker Caneel og Citron Skall og rør den av paa ilden Tag Saa den bagte Postey Siær den op og Kom Sousen deri og Leg dekkelet der paa i ien Rætte den Saa and Saa er den Færdig -

 

Smaa Æble PosDeyer  x

Hav deien Ligesom Til een Tærte Tag et halv Pund mandler skal dem og stød dem vel fiine med Rosenvand Tag 20 Æbler Som ere vel store Skal dem og riv dem mæng Saa de Stødte mandler derudi Kom noget stød Caneel og Revne Citron skal deri Rør det vel tilsammen i een Skaael Tag Saa Deyen og Klæd Formene med, Læg Æble deyen derudi og giør et Laag av deyen og Leg der oven paa Lad det Saa Bages i een Tærte Pande -

 

Enanden ditto  x

Tag 1 pund Engelsk hveedemeel 3 Pæler Sød fløde og Lad dem lunkes Slaa Saa de 2 Pæler Lunkede fløde Paa melet og Rør det vel iævnt Sammen Slaa saa 6 ægg for Sig Selv og kom Giæster i Som en Liden valnød Rør det vel om og kom Lit Sukker deri Sæt det Saa hen Paa et Varmt steed at hæves et par Times Tiid Bag dem Til æble Skiver med flade og Rund skaarne Æbler udi Smør der kan og kommes i Deyen Caneel og andet hvad man vild -

 

Sprut Bachelse  x

Tag een Pande Kom deri een halv Potte Sød Fløde og lad det Kaage Kom deri Muchatte Blomme og Lit Cardemomme Tag Saa 1 pund fint hveedemeel og et stykke frisk Smør at det løser fra Bunden naar det nu er Gandske Seygt haart Som een grød skal det Tages av Panden og rørest haart udi efter Haanden 14 a 16 Æg Saa er det Til Pads at kan kokkes udi Sprutten og Bages i Smør som er vel Klart og Friskt -

 

Kleyner at Bage  x

Tag 1 pund meel 15 æg Lit Sød fløde vel Sukker Muchate Blomme og Cardemomme Saa skal det Trilles tynt ud og skiæres i stykker Som man selv vil have dem og steges i klart Smør -

 

Spech Bakkelse  x

Tag 1 pund meel 12 æg 1 Potte Sød Fløde det skal Kaages paa et fad med laag Paa og Siden Bages det i Klart Smør for det skal Sættes i en Kiedel med vand naar man Kaager dette

 

Sukker Kage

1 pund Sukker 1 pund meel 14 ægg Canneel, Cardemomme og Fiin skaarne Citron Skall -

 

Sukker Bakkels

Tag 1 pund meel 1/2 pund Sukker 5 ægge Blommer en Pæl Sød fløde Cardemomme det skal Røres Sammen Som en Butter Dey og trilles med een Tærte Rulle Saa Skiær man det Som man Selv Synes det skal Bages i klart Smør -

 

Dmaae Caneel Kager  x

Tag 1 pund meel 1/2 Sukker 1/2 pund Saltet Smør 14 Æg 1 Lod Canel for 4 skilling Cardemomme skallen av 2 Citroner skaarne i Smaa Tærninger Ælt det Som i een Dey Tril det Saa ud i Smaa Runde Kugler Bag den Saa i een Krum Kage Jern og Bøy den ober een Rund Stok -

 

Æble Kage

Tag 24 Æbler og Kaag dem i grød Lad dem Blive Koolde Slaa Saa 6 Æg og rør æblegrøden derudi Riv Saa 4 hveede Knupper og Rør dem der i Saa kan man giøre det Sødt efter Behag formerne skal Smøres med Smør, Caneel, Cardemomme og Revne Citron Skall Langsom Bages ---

 

Lemon Kage  x

Steeg Først et heelt Sukker Brød og skiær i skiver Tag 10 ægg 1 Pæl Sød fløde 1/4 pund hvedemeel og saften av 6 Lemoner Slaa det vel tilsammen, Tag Saa 3 fiærdings pund Sukker Caneel og Cardemomme og hav der udi, øs Saa lit av Røren over Sukker Brødet i formen Leg saa et lag med Skaarne Lemoner derover høll Saa Røren der over Leg Saaledes Lag for Lag og hell Røren over, Steg den Saa med Langsom Varme -

 

Wiin Kræm  x

Tag 1 potte hviid viin Saften av 3 Citroner, Riv Citron Skallen paa Sukkeret at det Bliver Gulle Sukker after Smag Blommer af 16 æg, Sættes paa varmen Til det faar et op Kaag Tages Saa av og Slaaes Bestandig Til det Bliver Kaalt Saa er det færdig at hældes op -

 


HOME OLD COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Document published with permission from Riksarklivet 19 AUG 2000.