Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Old cookbooks online : 13th century manuscript

<--Back to Old cookbooks online

Kokebokmanuskript ca. 1300

Bibliographical notice:
This text, earlier attributed to Harpestreng, exists in two copies in Kongeligt Bibliotek, Copenhagen. One version, Codex K, is online at Thomas Gloning's.website. The photographed manuscript of codex K is found on the KB website.

The following recipes are from Codez Q after the transcription published by C. Molbech in Historisk Tidsskrift. vol. 5. Kiøbenhavn 1844. pp. 540 - 546. Molbech's notes are not included here.

Recipes:

1. Mæn sculæ takæ en ren disk mæth walnutæ kiarnæ, oc en æggi scal full mæth hæt watnæ oc latæ thæt samæn i en hieth murtær, oc stampæ thæt væl, oc writhæ thæt gömæn eth linnæth klæthæ, thæt hetær enskyns oli.

2. Mæn sculæ lætæ almandærs kiarnæ i hæth watnæ, swo at mæn mughæ skylæ thæm, oc sithæn the ær renæ görthæ thyrræ thæm yuær glöthæ i et hæt klæthæ, oc stampæ thæm i en murthær, oc writhæ thæræ most af, thæn oli ær goth til al kyns math.

3. Mæn sculæ latæmialk thær görth ær af almandæl kiarnæ warmæ i en grytæ vp a hetæ glöthæ, oc lathæ thær til safran wæl stampæth oc salt oc littæ ædik, swa at thæt ma löpæs vt a eld, oc latæ thæt alt samen i en posæ. æssæ en wox posæ, oc hængæ vp a en naglæ til thæssæ watnæ ær alt af siknæt, oc latær thær sithæn hunnung til. oc sla ther sithæn af et got smör.

4. Mæn sculæ göræ thiuk mælk af almandærs kiarnæ. oc lathæ thær til ædik æth wiin oc sættæ vp a glöthæ til thæt er löpt. thæt ær gooth skyr thær thæt wrther (warther) kalt.

5. Mæn sculæ takæ gærofærs naghlæ. muskat pipær oc ingæfær. af hwær theræ æm mykæt. oc æm mykætaf cinamomum æsse the æræ allæ samæn. oc tysæ æmmykæt af hwith bröthæ stækt, æsse thæt ær alt, oc stöthæ thæt samæn mæth ædik, thænnæ salsæ haldæ mæn goth i eth halft aar i en læghlæ. Wilæ mæn syltæ thær nokæt i, tha latæ thæt wællæ, oc sithæn thæt ær full kalt tha sculæ mæn stækt wild brath kalt, hiort, ra, gaas æth annæn wild brath, skoræth i stykki, læggæ thæræ i mæth lit salt, thæn sylt mughæ mæn gömæ thre vkæ.

6. Latæ mæn til sinæp fiarthing swo mykæth hunnung æssæ sinæp ær, oc malæ thæt mæth goot ædik, tha haldæ mæn thæt goot sex vkæ.

7. Latæ mæn sinæp oc Hunung swa sauth ær, tindæ loot æmmykit af anis, æssæ thæt ær alt samæn, oc tysæ æmmykit af cinamomum æssæ anis ær, oc malæ thæt mæth goth ædik thæt haldæ mæn goth i thre manæt i en læghlæ.

8. Mæn sculæ takæ rööt löökæ oc skæræ thæt smath æssæ ærtæ oc latæ thær til pætercili oc giutæ vp a swinæ sooth oc ien fiarthing af win, thæn salsæ ær goth wægh farænd mæn.

9. Mæn sculæ takæ pipær oc klouæ lökæ oc malæ mæth ædik oc salt, thæn sals ær goth til alkyns steek.

10. Mæn sculæ takæ muntæ pætercili oc cinnamomum oc pipær, alt æm mykæt af, oc malæ thæt mæth salt oc ædik. thæn salsæ ær goth thre daghæ.

11. Mæn sculæ stötæ klof löök mæth wærgnis oc mæth salt, thæn sals ær goth vm morghæn til gaas, oc til grönt nötæ kiöth, oc dughær en dagh.

12. Mæn sculæ takæ colu (coln?) oc salui pætærcili oc cinamomum oc malæ thæm mæt ædik. thæn salsæ ær goth til faræ kiöth, oc dughær attæ daghæ. Klogæ löög görth vm marghæn dughær ækki vm aftæn.

13. Mæn sculæ takæ sooth i mialk oc lathæ thær i smulæth i hwæt bröth oc slaghæn ægge. oc stampæth safran oc lathæ thæt siuthæ e til thæt thiukkæs, oc sættæ thæt sithæn vp, oc lathæ thær smör i oc latæ thær vp a puluær af cinamomum sithæn thæt cumær a disk, tha mughæ mæn thæt ætæ.

14. Mæn sculæ takæ rind af hvith bröth oc skæræ thæt storth æssæ tærning oc latæ thær i æggi duddær oc sööt mialk oc siuthæ thæt oc ætæ.

15. Mæn sculæ takæ sööt mialk oc latæ thær i slaghæn æg, oc latæ thær til flæsk scoræth æm storth æssæ tærning, oc latæ thær i stampæth bark safran oc latæ alt samæn wællæ oc sættæ thæt sithæn vp, oc latæ thæt cölas, oc latæ sithæn sighæ af alt thæt watnæ thær i ær oc thuingæ thæt i et klæthæ at alt löpær af thæt thær watn ær, oc skæræ thæt thær æftær ær i skiuæ, oc læggæ thunnæ spanæ vp a en rist oc stekæ thæt thær a. thæt hetær spæckæt mialk. Thænæ samæ mialk sculæ mæn hylæ i deegh thær görth ær af mial oc af safran, oc af slaghæn æg, oc latæ thæt bakæ i amolt ællær i smör. thet hethær blomæth mialk.

16. Mæn sculæ takæ höns oc scaldæ thæm, oc lithæ thæm syndær oc skæræ alt kiööth fra been, oc takæ thæm sithæn af soth, oc windæ kiööth thær vm, oc strö thær puluær a af cinamomum, oc læggæ thæt sithæn i deegh thær görth ær af hwetæ mial oc slaghæn æg, oc bakæ thæt sithæn i smör æth smolt. thæt hethær blomæth höns.

17. Mæn sculæ siuthæ vngæ höns mæth spæk oc lathæ thæm sithæn kölæ, oc lithæ thæm sithæn syndær, oc latæ thæm wællæ i en pannæ meth smolt oc pipær oc wiin oc salt, thæt gör man wæl ætænd.

18. Mæn sculæ takæ fullcumæn höns oc skæræ thæn i twining oc latæ thæm siutæ i en grytæ vtæn watnæ a glöthæ, oc lathæ sithæn til thæt söth thær thæræ wrth af, pætercili mintæ pipær oc smolt, oc ædik oc salt.

19. Mæn sculæ takæ en gamæl hönæ all heel oc siuthæ, oc lithæ thæt sithæn syndær, oc takæ sithæn et raat höns oc riuæ kiööth i sma stikkæ oc latæ thær flæsk til smath skoræt æssæ ærtæ, oc puluær af cumin, oc göræ thær sma loot af, oc latæ thæt i thæt sothæn hönsæ soth, oc latæ thær til cumin oc wiin oc safran oc smolt matælik oc salt. oc thiukkæ thæt mæth æggi dydær oc siuthæ thæt.

20. Mæn sculæ stek(æ) eth höns oc skæræ thæt i stykki oc lathæ thær til ant soth oc smolt oc til klof löög oc wiin oc salt oc æggi dydær, oc wællæ thæt höns thær i.

21. Mæn sculæ lithæ et stækt höns syndær oc latæ thær til rööt löök smath scoræth bakæth i smolt. oc latæ thær (til) wiin oc pipær oc æggi dydær oc wællæ thæt höns thær i.

22. Mæn sculæ siuthæ höns alt helt mæt salui blathæ, oc flæsk scoræth æssæ ærtæ oc ædik oc salt.

23. Mæn sculæ skæræ eth höns alt i stykki, oc siuthæ thæt oc takæ malæn pipær oc cinamomum oc kardæmomum, alt æm mykæt, oc skæræ thæt hwitæ af æg sothæt hart stort æssæ bönæ, oc latæ æggi dydær alt helt thæ(r) til, oc takæ sithæn safran oc ædik oc malæ thæt thiukt mæt raa æggi dydær oc mæt salt, oc latæ thæt wællæ samæn.

24. Mæn sculæ skæræ et raat hööns ændæ lang syndær, oc takæ hwetæ deeg, oc göræ thæræ af en flathæ, oc scæræ smath flæsk i oc læggæ salui blath allæ helæ, oc malæn pipær oc salt oc windæ thæt hööns i thæn deegh swa at thæt ær alt helt vtæn, oc latæ thæt bakæ æm mykæt som ant bröth.

25. Mæn sculæ göræ af deegh æssæ et kar, oc lithæ et hööns alt i stykki, oc læggæ thær i, oc latæ thær til flæsk scoræth æssæ ærtæ oc pipær oc cumin oc æggi dydær slaghæn, oc safran oc salt, oc hylæ thæt owæn mæth degh, oc latæ thæt bakæ æmmykæt æssæ bröth.

26. Mæn sculæ takæ höns kiöth af bryst thæt ær söthæt, oc riuæ thæt smath oc latæ thær til almandærs mialk i en grytæ, oc en fiarthing swo mykæt zukær, æssæ kiöth 'r, oc æm mykæt smolt æssæ sukær ær, oc salt, oc latæ thæt siuthæ samæn vp a glöthæ oc røræ thæt fast.

27. Eth sothæt höns sculæ mæn stöthæ, oc latæ thær söth vp a, oc writhæ thæt gömæn et klæthæ oc latæ thær til krummæ af hvetæ bröth oc latæ thæt wællæ, thæt ær got with siuk man.

28. Mæn sculæ riuæ eth sothæt höns smath oc lathæ thær til swinæ kiöth smat.....kæ, oc hwetæ bröth krummæ wæl smath writhæt, oc wiin, oc latæ siuthæ i en pannæ oc göre thæt thiuk mæth slaghæn æggi dydær, oc strö thær a puluær af cinamomum, thær thæt ær vp ræth. thæt hetær mortræas.

29. Mæn sculæ takæ höns kiöth sua sum sauth ær, oc swinæ kiöth oc latæ til harthæ æg hackæth, oc ra æg slaghæn wæl, swo mykæt æssæ kiöth ær, oc latæ thær til cinamomum oc pipær oc safran stampæth oc salt oc wællæ thæt samæn.


HOMEOLD COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Document published 15 MAR  2001.