Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Old cookbooks online : The Royal dinner (1846)

<--Back to Old cookbooks online

Den kongelige Middag, eller, Anvisning at arrangere og servere et kongeligt Taffel. (The Royal Dinner, or how to arrange and serve a royal banquet.)

Bibliographical notice:
Author: The cook calls himself chef of the late King Carl Johan, but documents in the archives in the Stocholm Palace states that he was an apprentice in the kitchens of Queen Desirée. He later worked at a hotel in Oslo and in the Navy of Finland. 
Place, date and name of publisher: Sarpsborg 1846, J.F. Zernowsky (printer).
Gothic typeface.
30 pages. 11 x 9 cm, paper. Price: 8 shilling.
Loc.: National Library, Oslo (
NBO

Front page:
Den kongelige Middag, eller, Anvisning at arrangere og servere et kongeligt Taffel..
Af C. W. Lindström.
Kok hos høisal. Hs. Maj. Kong Carl Johan.
Sarpsborg..
Trykt hos J. F. Zernowsky, 1846.

Preface:
Hvorfor jeg besluttede mig at udgive dette lille Skrift, er ikke for at nedsætte de mange, virkelig gode "Kogebøger", som her sxistere, men, da vi nu have et Hof, der altid finder Behag i at aflægge Besøg i de "borgerlieg Kredse", troer jeg at imødekomme Fleres Ønsker, ved at give en lille Beskrivelse over de mest yndede og moderne Retter, der serveres ved en "kongelig Middag".
Da jeg her leverer Opskrift paa 36 af de moderneste kongelige Retter, og da nu for Tiden kun bruges 15 Retter til en Stor kongelig Middag, haaber jeg at man blandt disse Opskrifter vil finde et hensigtssvarende Valg.
Det bemærkes at dette lille Skrift er udgivet som et Vink for de Ikke-kyndige i den "høiere Kogekunst", men da nu saa mange gode Kogebøger existere, og vi antage at de ærede Huusmødre have gjort sig bekjendte med en eller anden af dem, har jeg i al Korthed beskrevet de Ting, som en Huusmoder, der i Forveien kjender til den borgerlige Huusholdning, behøver til Veiledning ved en større "kongelig Middag".
Ærbødigst, Udgiveren.

Index:
Spiseseddel.
Nr. 1. Skildpaddesuppe.
" 2. Suppe Chifouade.
" 3. Viinsuppe.
" 4. Suppe Paté d'Etoil.
" 5. Mannagrynsuppe.
" 6. Le Potage à la Brûnage.
----------------------
" 1. Lamme- Côteletter med russiske Ærter.
" 2. Kyllinge-Suprême med Tryffel.
" 3. Hønsesalat garn. med Hovedsalat.
" 4. Spækket Oxe-file.
" 5. Kalve-File med Aspargestoppe.
" 6. Hummersalat garneret med forlorne Æg og Anschovis.
" 7. Kalve-Frecandeau med Carotte-Flamant.
" 8. Agerhøns med Viinsauce.
" 9. Kalkun farceret med Tryffel.
" 10. Kronærtskokker à la Årovincial.
" 11. Høns-Hachis med Æg-Mollet.
" 12. Kalkun-Blanche.
" 13. Fisk à la Marinade.
" 14. Flyndre Naturel.
" 15. Hjerpe-File med Kastanier.
" 16. Spækket Hare-File med Æg à la Provincial.
" 17. Lammesteg med Spinat.
" 18. Kyllingfricasee med Risengryns-Bordure.
" 19. Kalve-Bordure med Sukkerrøder.
" 20. Fugle à la Chafouin med Olivers.

" 1. Crème-Brûlé.
" 2. Kaffe-Crème.
" 3. Citron-Crème.
" 4. Blamache.
" 5. Viin-Gelee.
" 6. Appelsin-Gelee.
" 7. Citron-Gelee.
" 8. Kaffe-Iis.
" 9. Vanille-Iis.
" 10. Frugt-Iis.

Recipes:
Nr. 1.
Skildpadde-Suppe.
Man smelter Smør brunt i en Pande, blandet det med sviet Hvedemeel, og tager siden saa meget fersk Bouillon, som man vil have Suppe, kommer den i Smøret og rører den til den koger op, samt skummer den under Kogningen, som maa vedblive 1 Time. Naar den er kogt, blandes den med Madeira, Cayennepeber, haardkogte Æggeblommer og Kalvehoved, som er tryket i runde Stykker, samt Fiskeboller. Den røres langsomt om paa Ilden og serveres varm.

Nr. 2.
Suppe-Chifonade.
Hovedsalat og Syre vaskes vel, skjæres fiin og svies i lidt Smør. Naar god Boullion koger lægges dette i, og naar den er kogt, afjævnes den med Fløde og Melk samt nogle Æggeblommer, som vispes meget at det ikke skjærer sig. Serveres med ristet Brød.

Nr. 3.
Viinsuppe.
En Flaske rød Viin, 3 Skaalpd. Sukker og fiinstødt Kaneel koges, og naar den er opkogt afjævnes den med 8 Æggeblommer. Serveres i Kopper.

Nr. 4.
Suppe Paté d'Etoile.
Naar god Bouillon koger lægges 1/2 Pd. Stjernegryn i som ere forvellede i Vand.

Nr. 5.
Mannagryns-Suppe.
Denne behandles paa samme Maade som Nr. 4, kun at man her benytter Mannagryn.

Nr. 6.
Lepotage à la Brûnage.
Gulerødder, Purre, Sellerirødder og spansk Løg skjæres i fine Tærninger og forvelles, koges siden færdig i Bouillon. Serveres med ristet Brød.

Anm. En stor kgl. Middag bestaar sædvanlig af 15 Retter, og derfor anseer jeg det tilstrækkelig med Opskrivt paa 6 Supper, da der ved en saadan Middag kun benyttes een Suppe, med hvilken Serveringen begynder.
Udg.
______________

Nr. 1.
Lamme-Côteletter med russiske Ærter
Man skjærer Côteletterne udaf Rygraden saaledes, at et lidet Been bliver synlig, banker dem lidt tynde, salter og pebrer dem paa begge Sider og dypper dem i slagne Æg og revet Brød samt sorterer dem i Smør. De russiske Ærter koges i 4 Timer i en fortinnet Kasserol med Laag over, og slaaes siden op i et Dørslag at Vandet frarender. De stuves i Smørsauce med Sukker og 2de Æggeblommer. - Côteletterne serveres i Midten med Ærterne.

Nr. 2.
Kylling-Suprême med Tryffel.
Naar Kyllingerne ere kogte, skjæres Filleer lige efter Brystet, som bankes lidt tynde og sættes i Smør i Ovnen saa de blive gjennemstegte, men ikke brune. I Saucen lægges Tryffel, som serveres til Suprêmen. Franske Brød skjæres i Façon som Hjerter, dyppes i slagne Æg og steges i Smør. De serveres skiftevis med Suprêmen. Saucen skal være hvid, af Bouillon, og afjævnet med Æggeblommer.

Nr. 3.
Høns-Salat garneret med Hovedsalat.
Naar Hønen er kogt og blevet kold, skjæres den i smaa Stykker, hvilke kryddres med Peber, Salt, Olie og Edik samt fiinhakket Persille, Alt vel sammenblandet, anrettes siden og garneres med Hovedsalat rundt om Kanten. _ Saucen tillaves af 5 Æggeblommer med fiin Peber og Salt samt lidt Citronsaft; den arbeides paa et koldt Sted, og under Arbeidningen slaaes Madolie i, efter Haand til, som man vil have meget Sauce. Lidt Edik kommes i at den bliver passelig suur. - Saucen slaaes siden over Høns-Salaten.

Nr. 4.
Spækket Oxe-File.
Det Indre af Rygraden skjæres ud af Oxen, pyntes, bankes og spækkes med fiint Flesk. Smør brunes i en Casserol, en Løg og lidt Salt lægges udi, og Fileen steges og vendes deri, til den faaer en smuk brun Kulør. - Gulerødder, Kaalrabi, brune og hvide Bøner samt russiske Erter koges vel (hvert for sig) kommes siden tilsammens og stuves i Smør, Sukker og Muskat. - Serveres varm til Fileen som skjæres i Skiver.

Nr. 5.
Kalve-File med Aspargestoppe..
Fileen skjæres af Laaret paa Kalven og pyntes, bankes vel samt spækkes med fiint Flesk paa den øverste Side. Den steges med nogle Løg og 2de Gulerødder i Smør og Fløde. - Aspargestopperne koges i Vand med Salt og stuves i sin Sauce. 

Nr. 6.
Hummer-Salat garneret med forlorne Æg og Anschovis.
Naar Hummeren er kogt og afpillet flækkes Halen og Kløerne i tynde Skiver. Lige meget Hvidviin og Bouillon, lidt Smør, Muskat, Peber, Sukker og Citron koges tilsammen, og naar det er koget kommes det over Hummeren. - 5 Æg forlores i kogende Vand med lidt Edik og Salt i, og efter 1 Minuts Forløb optages Æggene, beskjæres og lægges rundt om Hummersalaten paa Fadet. - Anschovis fraskilles Bennene og lægges strimmelvis omkring Retten, der serveres kold. 

Nr. 7.
Kalve-Fricandeau med Carotte-Flamant.
Det Indre af Kalvelaaret skjæres ud efter Benet i Façon af en Halvmaane, og spækkes meget vel samt steges i Ovn med nogle Løg. - Vel renskede Gulerødder skjæres i Skiver og blancheres i Vand, koges siden i Bouillon, lidt Smør, Raffinade, fiinhakket Persille og Muskat. Man lader Rødderne koge til de næsten brændes. Til Fricandeauen serveres den varm. 

Nr. 8.
Agerhøns med Viinsauce.
Efter Agerhønsene ere tilbørlig vaskede og treserede, spækkes de meget vel med fiint Flesk og steges siden i Smør til de blive brune. Man vedbliver at dryppe Hvidviin over dem under hele Tiden til de ere vel stegte. Saucen tillaves af Hvidviin, Bouillon og sin egen Fond. De serveres varme med stegt Brød. 

Nr. 9.
Kalkun farceret med Tryffel.
Naar Kalkunen er vel plukket, vasket og det skarpe Brystben borttaget, opsættes den. En Farce gjøres af ligemeget Kalvekjød og fiint Flesk, som stødes meget vel, og kommes siden 4 Æggeblommer i, lidt Smør og Fløde. Tryffel blandes med Farcen, hvormed Kalkunen fyldes. Den steges i Ovn og serveres varm med sin egen Sauce. 

Nr. 10.
Kron-Ærteskokker à la Provincial.
Stilkene og Taggene borttages saaat de blive jevne. De koges halvferdige i vand og siden i Bouillon med lidt Persille og Madolie til de ere færdige. De serveres varme med sin egen Sauce. 

Nr. 11.
Høns-Hachis med Æg-Mollet.
Naar Hønsene ere kogte og Skindet er aftaget hakkes Kjødet lidt fiint, samt stuves i Smørsauce. _ 5 Æg blødkoges og lægges siden i koldt Vand og naar de ere kolde tages Skallet af, og de serveres omkring Hachisen, som spises varm.  

Nr. 12.
Kalkun-Blanche.
Efterat Kalkunen er stegt, skjæres Kjødet fra Brystet i tynde Skiver og stuves i følgende Gulsauce: 1/4 Pd. Smør og Meel røres vel om paa Varmen i en fortinnet Casserol, og kommes saa meget Bouillon i, at den ikke bliver for tyk. Da den er kogt afjevnes den med 5 Æggeblommer og lidt Citronskal. Til Blancheen tages saa meget Sauce, at den bliver passelig stuvet, og da kommes Championer i. Den serveres varm.

Nr. 13.
Fisk à la Marinade.
Noget Meel og Øl  røres vel om med lidt Olie. 5 Æggehvider pidskes til en haard Skum og kommes i det føromtalte. - Fisk, der er fraskillet Benene, dyppes i Ovennævnte og steges i dyb Frityr. 

Nr. 14.
Flyndre Naturel med Smørsauce.
Flyndren renskes vel og koges i saltet Vand. En Smørsauce tillaves saaledes: 5 Æggeblommer, 1/2 Pd. Smør og 4 Lod Meel røres i en kold Kasserol og da den er vel omarbeidet tilsættes 1/2 Pott Melk og 1/2 Pott Fløde og omrøres over en sagte Varme, men maae ikke koge. 1/2 Flaske Capris kommes i Saucen, som serveres til Flyndren, der er garneret med smuk grøn Persille.

Nr. 15.
Hjerpe-File med franske Kastanier.
Skindet tages af Hjerpen medens den er raa, og Fileerne skjæres fra Brystet, de klappes lidt tynde, lægges i smeltet Smør i Ovn, at de blive gjennemstegte men ikke brune. - 1 Pd. franske Kastanier koges i Vand, skales og pyntes. De koges siden med Smør, Bouillon og Raffinade. De serveres ved Hjerpe-fileen med Gulsauce, som i Nr. 12 er beskrevet. 

Nr. 16.
Spækket Hare-File med Æg à la Provincial.
Man skjærer Fileen efter Ryggen paa Haren, Skindet aftages, den pyntes vel og spækkes med fiint Flesk. Den sættes i Ovn med Bouillon, Smør, en Løg og lidt brændt Raffinade, at den hurtig faaer Couleur, hvorfor Ovnen ogsaa maae være meget varm. - 1/2 Pægel Olie sættes over Ilden, og naar den er varm lægges et Æg ad Gangen i for at steges, og med en Træskee façoneres dem. De serveres til Harefileen, der spises med sin egen Sauce.

Nr. 17.
Lammesteg med Spinat.
Laaret af Lammet spækkes vel og steges med en Løg. - Spinaten stuves med Smør, Bouillon, Muskat og Salt.

Nr. 18.
Kyllingefricasee med Risengryns-Bordure.
1 Pd. Risengryn forvælles i Vand, koges færdig i Bouillon med et Par Laubærsblade, lidt Smør og Salt. Naar dette er koget, slaaes det i et Haandklæde og præsses meget vel at Vandet frarinder. En Form som er indrettet saaledes at der blive en stor Aabning midt i Borduren, smøres med Madolie og Risengrynen pakkes i Formen.  Naar Fricasee (som almindelig) er færdigkoget, kommer man Borduren af Formen paa et Fad, og i den omtalte Aabning midt i Borduren kommes Fricaseen. Den serveres varm med Championer til. Saucen afjævnes med Æggeblommer. Kommer man lidt Citronskal i, faaer Fricaseen en behageligere Smag.  Hakket Persille kan ogsaa benyttes.

Nr. 19.
Kalve-Bordure med Sukkerrødder.
10 Kalvefødder og 2 Kalvehoved koges vel, naar de ere kogte, afsies Kraften og den sættes over Ilden med 5 Æg. Man visper vel om til den koger, kom da 1/2 Pægel Edik i og lad den staae lidt til den skjærer sig, da filtreres den og naar den er klar, kommes den i en Form (som i Nr. 18) der sættes paa Ild at stivne. - Naar Sukkerrødderne ere skrabede, kogede og kolde, skjæres de i Tærninger og røres om med Olie, Edik, Salt, Peber og fiin Persille. - Naar Borduren er stiv, kommes den af Formen paa et Fad og Rødderne plaseres i Aabningen af Borduren (som i Nr. 18 omtalet). Den serveres kold.

Nr. 20.
Fugle à la Chafonin med Olivers.
Fugle, som ere spækkede og stegte, skjæres i Stykker naar de blive kolde. En Sauce tillaves af Fonden, noget tyk med lidt Hvidviin i. Den skal færges med brunet Sukker at den bbliver mørk, og kommes over Fuglene at de ikke synes. Nogle Oliver lægges ikring og den serveres kold, garnered med hakked Kjød-Gelee. 

______________________________

Nr. 1.
Crème-Brûlé.
1/2 Pott Fløde og lige meget Melk, 1/2 Pd. Raffinade og det gule Skal af en Citron koges op og afjvnes med 12 hele Æg samt afsies siden. 1/2 Pd. Raffinade brændes til Carameller som slaaes i Bunden paa den Form som Crèmen skal være udi. Naar Sukkeret er koldt kommes Crèmen i og sættes i Ovn, i Vand. Den maa ikke koge; thi da bliver den blæred, men maae staae to Timer i Ovnen, og med en Naal kan man prøve den. Den serveres kold. 

Nr. 2.
Kaffe-Crème.
1/2 Pott Melk og liget meget Fløde samt 1/2 Pd. Raffinade koges op, og naar det er kogt kommes 1/2 Pd. vel brændt hel Kaffe i, og med et Haandklæde over, staaer det en halv Time, at Kraften udtrækkes. 4 Lod Husblas koges i 1 Pægel Vand til den bliver fiin. 1/2 Pott Fløde vispes til et stivt Skum, som lægges paa en fiin Sigt at det Tynde frarinder. Kaffen frasies og Husblassen samt den vispede Fløde kommes i og sammenblandes vel, og sættes siden paa Iis i en Form.

Nr. 3.
Citron.Crème.
5 Æg, 1/2 Pægel Hvidviin eller Cognac, 12 Lod Raffinade, samt det Ydre af 2 Citroner vispes meget vel, over en stærk Ild, til det høier sig, men det maae ikke koge, thi da skjærer det sig.  Den præsses gjennem Haarddug og serveres kold med Biscuit.

Nr. 4.
Blamache.
Denne laves paa samme Maade som Kaffe-Crème, men istedetfor Kaffe, tager man 1/4 Pd. søde og lige meget bittre fiinstøtte Mandler. Den sættes paa samme Maade paa Ild at stivne.

Nr. 5
Viin-Gelee.
1 Pd. Raffinade, det Ydre af 2 Citroner koges i 1 Pægel Vand, skummes vel under Kogningen at Sukkeret bliver meget klart. Naar 5 Lod Husblas er vel kogt i 1/2 Pægel Vand, sies Alt sammen tilligemed en liden Pægel Hvidviin, og røres vel om med en Sølvskee. Den kommes i Form for at stivne paa Iis. NB. Alle Viingeleer kan tillaves paa lignende Maade og dertil er bedst passende Madeira og Sherry.

Nr. 6.
Appelsin-Gelee.
1/2 Pd. Raffinade koges i 1/2 Pægel Vand og skummes til det bliver klart. Saften af 6 Appelsiner frapresses og kommes i 1/2 Pægel Vand og lige meget Hvidviin. 4 Lod Huusblas koges og sammenblandes med det Øvrige, og kommes i Form at stivne paa Iis. - Vil man servere Geleen med Gentillesse, da udgraves Appelsinskallene og Geleen kommes deri at stivne.

Nr. 7.
Citron-Gelee.
Denne tillaves paa samme Maade som Appelsingelee, dog, at man istedetfor 6 Appelsiner tager 4 Citroner og noget mere Sukker at den ikke bliver for suur.

Nr. 8.
Kaffe-Iis.
Denne tillaves paa samme Maade som Kaffe-Crème, dog tager man kun uvisped Fløde og 6 Æggeblommer. Naar den er afsiet, kommes den i sin Frysekasse og fryser som sædvanlig.

Nr. 9.
Vanille-Iis.
1 Pott Fløde, 3/4 Pd. Raffinade og 1/2 Stang Vanille koges op og afjævnes med 12 Æggeblommer, afsies siden og kommes i Iis-Kasse for at fryses; men det maae ikke skee førend den er kold, thi ellers bliver den grynagtig.

Nr. 10.
Frugt-Iis.
1 Pd. Raffinade klares i 1 Pægel Vand. Hvad Frugt som man ønsker, presses med lidt Vand og afsies gjennem et Haandklæde. Ligemeget Saft og fiinstødt Raffinade sammenblandes, og fryser paa samme Maade som de Øvrige. -  naar nogen af Iserne skal bruges, dyppes Iisformerne med Hurtighed et Par Gange i kogende Vand, og aftørres strax derefter, saa at intet Vandagtigt kommer paa Faden naar de afhvælves.

                                              _________________


HOME OLD COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Document published 14 AUG 2000.