Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Back to Sources

Tekster trykt 1701 - 1800

Texts printed 1701- 1800

 

Braag, Erasmus: Patriotisk Undervisning om den fordeelagtigste og beste Maade at avle og benytte sig af Patetes eller Kartofler, erfaret ved gjorte Forsøg i Norge, og sammenskreven til Nordmænds Tieneste. Tronhiem: Trykt hos Jens Christensen Winding.1776.  45 s. En del oppskrifter på brød, gryn, mel etc. Forfatteren presenteres i boka som «Studios. Philosoph. & Juris.» Rasmus Braag (1751 - 1783) var født i Norge og ble senere prokurator på de vestindiske øyer. [Patriotic instruction about the best and most advantageous way to cultivate and use potatoes. Some recipes on bread, flour etc.] 

Efterrætning til Publicum, hvorledes den varme Rug-Drik, paa goed Maade kand bereedes og med Nytte bruges i steden for Caffe. Christiania: Trykt hos Kongl: Majest: privil: Bogtrykker Samuel Conrad Schwach, paa hands egen Bekostning 1770. 24 s. Oppskrifter på kaffesurrogat av rug. [Instruction to the public about how the hot rye-drink in a good way can be prepared and used instead of coffee.]

Gunnerus, J.E.: "Oeconomisk Afhandling om alle de Maader hvorpaa Melken nyttes i Norge."  I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. Del 5. København 1774. Dette er ikke et selvstendig skrift, men det er så fundamentalt innen mathistorien at det forsvarer sin plass. Det er det første eksempel på virkelige oppskrifter før de egentlige kokebøkene kommer. Johan Ernst Gunnerus (1718 - 1773) var teolog og vitenskapsmann, biskop i Trondheim. [Economic treatise on the ways milk is used in Norway. An article with recipes for cheese and milk dishes.]

Hammer, Christopher: Afhandling om Patatos. Med endeel Tanker i Land-Huusholdningen. Christiania: Trykt hos H. Kongel. Majests. privil. Bogtrykker og Boghandler over Agershuus Stift S.C. Schwach og findes sammestæds til kjøbs (1766). 62 s. En del oppskrifter på Kartuffel-Meel og Kartuffel Flad-Brød m.m. En faksimile ble utgitt i 1995 av Steinhusets Venner og Hadeland Folkemuseum. Den har forord av Harald Nissen og etterord av Gunnar Weisæth. Christopher Blix Hammer (1720 - 1804), embetsmann og forfatter. Treatise on potatoes. Recipes on flour from potatoes. A facsimile edition i 1995.]

Hammer, Christopher: Traité Botanique des Batates, accompagné de quelques Reflexions sur l’Economie. Melboestad: 1768. 70 s. Oversettelse til fransk av Afhandling om Potatos. A French translation of the Treatise on Potatoes.

Hammer, Christopher: Norsk Huusholdnings-Kalender forøget og forbædret. Første Deel. Christiania: Trykt hos S.C. Schwach 1772. 243 s. Norwegian Household Calendar. First part.

Hammer, Christopher: Norsk Huusholdnings-Kalender forøget og forbædret. Anden Deel. Christiania: Trykt hos S.C. Schwach 1773. XXII + 283 s. Norwegian Household Calendar. Second part. ]

Hammer, Christopher: Melboestadske Samlinger af Botaniske, Chymiske, Philosophiske og Oeconomiske Afhandlinger. Første Deel. Christiania: Trykt hos S.C.Schwach 1780. 142 s. Botanical, Chemical, Philosophical and Economical Treatises from Melboestad. Part One.]

Hammer, Christopher: Melboestadske Samlinger af Botaniske, Chymiske, Philosophiske og Oeconomiske Afhandlinger. Anden Deel forbedret. Christiania: Trykt hos Jens Ørbek Berg 1790. X + 68 s. Botanical, Chemical, Philosophical and Economical Treatises from Melboestad. Part Two.]

Hammer, Christopher: Chymisk-Oeconomisk Afhandling om Norske Akeviter Bær-Tinkturer og Bær-Safter. Christiania  1776. 142 s. [ Chemical and economical Treatise on Norwegian Aquavit.]

Hertzberg, P.H.: Underretning for Bønder i Norge, om Den meget nyttige Jord-Frugt Potatos at plante og bruge. Bergen: Trykt i Hr. Mag. H. Mossius privil. Bogtrykkerie 1774. 32 s. Dette er 3. opplag. Førsteutgaven er fra 1763 og annenutgaven fra 1774. Peder Harboe Hertzberg (1728 - 1802) var sokneprest og kjent for sin potetpropaganda. [Instruction for farmers in Norway on how to plant and use the very useful potato.]

Strøm, Hans: Underretning om den Islandske Moss, Marie-Græsset og Geitna-Skoven, deres Tilberedelse til Mad. Kjøbenhavn: Paa det Kongelige Danske Landhuusholdnings-Selskabs Bekostning trykt, og uddeelt i Norge. Trykt hos Hofbogtrykker Nicolaus Møller 1785. 22 s.  Oppskrifter på grøt m.m. av mose. Selv om boka er trykt i Danmark, er den skrevet av en nordmann for bruk i Norge. Hans Strøm (1726 - 1797) var teolog og naturforsker, onkel av Hanna Winsnes. Information about the Icelandic moss etc and how to prepare it for food. By a famous theologian and scientist.]

Trojel, Jacob Kofoed: Afhandling om Kartoflers Avl og Brug. Tronhjem: Trykt hos Jens Christensen Winding 1772. 34 s. + 1 pl. Enkelte oppskrifter på bruk av poteter. Boka er et nytt opplag av en bok som først ble trykt i København 1762. Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab stod bak. Forfatteren Jacob Kofoed Trojel (1736 - 1812) var naturvitenskapelig forfatter og sokneprest. I boka presenteres han som "residerende Kapellan for Vissenberg i Fyhn". [Treatise on the cultivation and use of potatoes.]

 

 


HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 16 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000