Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Back to Sources

Tekster trykt 1901 - 1950

Texts printed 1901-1950

 

Bøkene er innført etter følgende ordning (The books are listed after the following headings): 

Brød (Bread), Drikke (Drink), Elektrisitet (Electricity),  Ernæring (Nutrition), Fisk (Fish), Frysing (Freezing), Hagebruk (Gardening),  Husholdning (Household Management), Kjøtt (Meat), Krig og dyrtid (War and hard times), Lærebøker (Textbooks), Melkeprodukter, (Dairy Products), Poteter (Potatoes), Skolekjøkken (School kitchens), Servering og oppdekking (Serving and laying), Sopp (Mushrooms), Diverse (Miscellaneous)

 

Brød og baking  

Bakemetoder og brødtyper ved hjemmebakningen på landsbygden. En undersøkelse med særlig henblikk på utnytttelsen av norsk korn. Oslo: C. Dahls Bok & Kunsttrykkeri 1932. 64 s. Boka ineholder 109 num. oppskrifter s.47 - 64. Den er nr. 1 av Meddelelser fra forsøksavdelingen ved Statens Kornforretning. Av forsøksleder Gunnar Øverby. [Baking methods and different sorts of bread.]

 

Brødet vårt. Litt om korn og mel, en oversikt over våre brødtyper samt en redegjørelse for bakemetoder ved hjemmebakningen på landsbygden. Oslo: Statens Kornforretning, C.Dahls Bok- og Kunsttrykkeri A/S 1932. 88 s. Dette er Flyveskrift nr. 4, 1932 fra Statens Kornforretning. Noen oppskrifter. [Our bread. About Norwegian bread and traditional baking. With some recipes.]

 

Einarsen, E. og K. A. Wieth-Knudsen: Verdenskrisen og det daglige brød. Verdens kornproduksjon samt korn og brødpriser i den siste menneskealder med særlig henblikk på Norge og Danmark. Trondheim 1934,

 

Larsen, Leif: Yrkeslære for bakere. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri 1936. 105 + 1 upg.s. Kom i flere utgaver, den tredje i 1948. [Craft theory for bakers.]

 

Larsen, Leif Yrkeslære for konditorer. Oslo: Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri, Grøndahl & Søns boktrykkeri 1942. 135 s. [Craft theory for confectioners.]

 

Larsen, Leif: Korn, mel og brød. Norsk baker- og møllerbok. Oslo: A.M. Hanches forlag, Marius Stamnes boktrykkeri 1933. 328 s. En fagbok om råvarer og teknikker ved baking. [Grain, flour and bread. Norwegian book for bakers and millers.]

 

Larsen, Leif: Brødet og dets plass i vår ernæring. Oslo: P.M. Bye & Co 1936. 24 s. «2det noget omarbeidede oplag.» NBf oppgir 2-4. opplag samme år, men sier ingenting om 1.opplag. [The bread and its place in our nutrition.]

 

Heltne, Laurits P.: Potetmjøl. Ei stutt rettleiding um aa tilverka potetmjøl i heimen og som smaaindustri. Volda: G. Gjærdes boktrykkeri 1922. 27 s. Forfatteren viser til at poteter tidligere ble brukt mer i brød og annet, og han gir råd ved hjelp av en rekke skisser av potetmaskiner. Han har fått hjelp av Landbruksdepartementet til å utvikle dette. Laurits Pedersen Heltne (1869-1947), gårdbruker i Volda. Etter et opphold i Sør-Afrika importerte han maniokrot til Norge for å drive melproduksjon, men tiltaket mislyktes. [Potato flour.]

 

Mel og brød. Litt om mel og gryn, om melk og poteter i brød og om baking.Oslo: Statens kornforretning, C. Dahls Bok- og Kunsttrykkeri 1939. 40 s. Flyveskrift nr. 20, 1939. [Flour and bread.]

 

Reichborn-Kjennerud, I.:   Fremskridt i Menneskets Ernæring. Kristiania: Eget forlag, Amundsen & Næss (1904). 15 s. Om brødets historie, om behandling av korn, fabrikasjon av kjeks m.m. På forsiden står: «Det daglige brød?» [Progress in human nutrition. About the history and production of bread.]

 

Reichborn-Kjennerud, I.: Skibsbrød. Kristiania: I Kommission hos Grøndahl & Søn, Thv. Moestue & Co.s Trykkeri 1904. 24 s. Om brød, bl.a. med henvisning til beri-beri-problemene til sjøs. En serie Dagbladsartikler. [Ship’s bread.]

 

Reichborn-Kjennerud, I.: Brødet. Dets tilberedning og forhandling. Kristiania: S.A. Steens bogtrykkeri 1895. 112 s. Om korn, mel, brød, baking og bakerier i Norge og utlandet. «I kommission hos Grimsgaard & Bretteville», overstemplet med «Grøndahl & Søn». [Bread. Production and trade.]

 

Stoltz, G.: "Litt om bergensk brød." I: Maal og minne. Kristiania 1916.

 

Drikke

Greve, Gottfr. H.: Vin, kunsten å velge og vurdere den. Oslo: Aschehoug, Det Mallingske Bogtrykkeri 1931. 126 s. [Wine, the art of choice and evaluation.]

 

Heidenreich, Fritz: Vinlegningens ABC. Oslo: Gyldendal, Petlitz Boktrykkeri 1935. 32 s. Oppskrifter s. 24-32. Nytt opplag i 1947. Fritz Heidenreich (1906 - 1960) var sivilingeniør. [The ABC of winemaking.]

 

Holm, Dankert Krohn: Vinlægning. Kort veiledning i vinfremstilling av hjemlige frugter. Oslo: Centraltrykkeriet 1922. 40 s. Innledning om gjæringsprosessen. På forsiden: «Vinlægning av hjemlige frugter». Nye opplag i 1928 og 1936.  Dankert Krohn Holm (1886 - 1968) var ingeniør. [Winemaking. Short instruction in how to make wine from national fruits.]

 

[Hovden, Karl Hroar]: Ølbrygning. Gjøvik: Utarb. av A.S Gjær, Kapp, Toten u.å. 4 s. Karl Hroar Hovden (1898-1952) var sønn av dikterpresten Anders Hovden, svigersønn av dr. Olav Sopp. [Brewing.]

 

[Hovden, Karl Hroar]: Om vinlegning. Gjøvik: Th. Møllers Bokhandel u.å. 12 s. Kom i minst 11 utgaver, noen med tittelen Om vinlegning og ølbrygning. [Winemaking.]

 

Müller, Fredrik L.: Vinlegging for hvermann. Oslo: Eget forlag, Halvorsen & Larsen A.S 1945. 104 s. [Winemaking for everybody.]

 

Nissen, Bjarne: Litt om øl. Oslo: Den Norske Bryggeriforening, Marius Stamnes Bok- og Kunsttrykkeri (ca. 1930). 7 s. Bjarne Nissen (1869 - 1950) var ingeniør og bryggerimester ved Frydenlund bryggeri. [Something about beer.]

 

Sopp(dr. Olav Sopp): Honning og dens anvendelse. Oslo: Fabritius forlag og trykkeri 1926. 52 s.

Om honningens historie, fremstilling og bruk, bl.a. til mjød. [Honey and its use.]

 

’Sopp (Dr. Olav Sopp): Hjemlagning av øl og vin. Kristiania:: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1917. 100 s. 14. opplag i 1920 (NBf). [Home made beer and wine.]

 

Sopp (dr. Olav Sopp): Hjemlagning av norsk vin og andre læskedrikke. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1922. 105 + 2 s. 5. opplag 1925 (NBf). [Home made Norwegian wine and soft drinks.]

 

Sopp (dr. Olav Sopp):   Boken om norsk vin. Med tillægg: Hjemmebrygging av øl. Oslo: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1929. 103 + 1 upg. s. En ny utgave i 1933 ved Eva Sopp Hovden. [The book about Norwegian wine. With an appendix: Home brewing of beer.]

 

Sopp Hovden, Eva: Vinlegging med Sopps vingjær. Gjøvik: E.O. Baggethuns trykkeri 1939. 23 s. Eva Sopp Hovden (1901-1957), datter av Olav Sopp, gift med Karl Hroar Hovden. Utgav i 1950-årene flere utgaver av denne boka, som bygger på Sopps bøker. [Wine making with Sopp’s wine yeast.]

 

Sopp (dr. Olav Johan-Olsen): «Alkohol». Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1906. 67 s. Om alkoholframstilling, drukkenskap og avholdssak m.m.  [«Alcohol». About production, inebriety, alcoholism and teetotalism.]

 

Elektrisitet i matlagingen

Berg, Lars: Elektrisk kogning og opvarming i hjemmene. Kristiania: Kristiania Elektricitetsverk, Oscar Andersens boktrykkeri 1922. 31 s. Lars Berg var diplomingeniør. [Electric cooking and heating in the homes. By an engineer.]

 

Bull, A.T.: Elektrisk kogning og opvarming. Kristiania: Elektroteknisk Tidsskrift, Morten Johansens bogtrykkeri 1903. 21 s. Utdrag av et foredrag i NIAF, trykt som separatavtrykk av Elektroteknisk Tidsskrift. August Bull (1873 - 1948), ingeniør. [Electrical cooking and heating.]

 

Elektricitet - Økonomi. Oslo: A/S Elektrisk Bureau, Aktieselskapet Dyptryk (ca. 1926). 16 s. Artikler om bruk av Rex-komfyren til koking og steking. Lovord av Henriette Schønberg Erken. Foto på forsiden av Schønberg Erken ved komfyren. [Electricity - Economy. Promotion for the Rex stove.]

 

Larsen, Leif: Elektrisitet i bakerier. Oslo: Norske Elektrisitetsverkers forening, Morten Johansens boktrykkeri 1935. 13 s. «Utarbeidet i opdrag av komiteen: Elektrisitet i håndverk og mindre industrielle bedrifter.». Leif Larsen f.10.10.1896, ingeniør, bakerikjemiker ved Statens Teknologiske Institutt. [Electricity in bakeries.]

 

Steen-Hansen, Halfdan: Elektrisk haandbok for hus og hjem. Oslo: Trykt hos Thomas Berg 1928.  30 + 2 upg.s. «Moderne matlaging, mønsterkjøkken, opskrifter, varmtvannstilberedning, opvarming av værelser, råd og vink.» Mye annonser, informasjon og 17 oppskrifter av Ester Mejdell. [Electrical handbook for house and home.]

 

Steen-Hansen, Halfdan: Elektrisk matlaging. Oslo: Norske elektrisitetsverkers forening, Morten Johansens boktrykkeri  1929. 23 s. En ny utvidet utgave kom i 1934. [Electrical cookery.]

 

Ernæring

Aktuelle kostholdsspørsmål i Norge. Oslo: Statens kostholdsnemnd av 1939, Grøndahl-trykk 1940. 260 s. «En materialsamling til bruk i opplysningsarbeidet for et kosthold med større bruk av landets egne produkter.» Artikler. [Current problems of Norwegian diet. Published by a state agency for dietary questions.]

 

Christensen, D. og H. Helgesen: Næringsmiddel-lære. Kristiania: Aschehoug, Det Mallingskse bogtrykkeri 1910. 39 s. «Tillæg til Dorothea Christensens og Helga Helgesens Folkeskolens kogebog. Til foreløbig prøve ved Kristiania folkeskole.» I forordet datert Kristiania feb. 1910 lover de at hvis ordningen av stoffet er heldig, vil det bli tatt inn i nytt opplag av Folkeskolens Kokebok. Likesom kokebokas teoretiske del er også dette gjennomsett av dr. Torup. [About food and nutrition. A textbook for primary schools.]

 

Den nasjonale kostholdsmesse. Oslo: Trykt hos Snorre A/S 1936. 44 s. «Den nasjonale kostholdsmesse, planmessen i Oslo og Elverum 1936.» Viser de nasjonale holdningene til matproduksjon og kosthold i 1930-åra, blant annet ved hjelp av plakater. Ikke oppskrifter. [The national diet fair.]

 

Eit nytt og betre kosthald. Oslo: Sendestad og prenteverk Fabritius & Sønner (1942). 5 bl. Om tryggingskost og tilleggskost med menyer for dagen og uka. Utgitt med støtte fra norske forsikringsselskaper. «Arbeidet har professor, dr.med. Th. Thjøtta, skriftstyrar i Liv og Helse, hatt tilsyn med.» [A new and better diet. An edition in nynorsk (New Norwegian) language of Et nytt og bedre kosthold.)

 

Erken, Henriette Schønberg: Husmorens matliste. Oslo: Aschehoug, O.Christiansens boktrykkeri (G. Lindkvist) 1928. 1 A-4 ark i stiv kartong. Tabeller med pris og næringsinnhold. [Foodlist for the housewife. Tables with prices and nutritional value.]

 

Erken, Henriette Schønberg og W. Christie: Vore næringsmidler. Kristiania: Aschehoug, Nationaltrykkeriet 1918. 152 s. Ny utgave i 1926. Werner H. Christie (1877 - 1927) var professor i plantekultur ved Norsk Landbrukshøgskole. [Our foodstuffs.]

 

Et forslag til riktig kosthold. Oslo: Medisinaldirektøren, J.Chr. Gundersens boktrykkeri 1939. 23 s. Informasjon om kosthold og tabeller. [A proposal for a correct diet.]

 

Et hundrede Husraad. Kristiania: Bertrand Jensens Forlag, Nikolai Olsens Bogtrykkeri 1893. 28 + IV s. Diverse råd til huset. Ikke matoppskrifter. [One hundred advices and hints for the house.]

 

Et nytt og bedre kosthold. Oslo: Liv & Sundhet, Fabritius (1937). 4 bl. «Denne brosjyre er nr. 1 i serien Små helseskrifter. Utarbeides og utgis av Liv & Sundhet. Redaktør: Prof. Carl Schiøtz.» Det handler om hvor mye brød, smør, frukt osv. man bør spise. Ikke oppskrifter. Et nytt opplag kom i 1938 som bilag til «Trikk og Buss», nr. 8-9. I 1942 kom en utgave på nynorsk: Eit nytt og betre kosthald. [A new and better diet.]

 

Evang, Karl og Otto Galtung Hansen: Norsk kosthold i små hjem. Virkelighet og framtidsmål. Oslo: Tiden, Lie & Co.s Boktrykkeri 1937.  173 s. Karl Evang (1902-1981) var lege, helsedirektør 1938-72, formann i Statens Ernæringsråd 1946-62. Otto Galtung Hansen (1904 - 1981) var lege og arbeidet en tid som statens tuberkuloseinspektør. [Norwegian diet in small homes.]

 

Evang, Karl and Otto Galtung Hansen: An inquiry into the diet of 301 poorly situated families in Norway. Helsingfors: Acta medica Scandinavica. Suppl. 103. 1939. 225 s. ill  

 

Folkeernæringen i Norge. Oslo Det norske Arbeiderpartis Forlag 1937. 42 s. Diverse om ernæring og norsk matproduksjon. «Utarbeidet til bruk for Det norske Arbeiderpartis arbeidsplankomité av 1936 ved Sosialistiske Lægers Forening (Formann dr. Karl Evang). [The nourishment of the Norwegian people. Published by the social democrat Norwegian Workers’ Party.]

Fossmark, S(igvard): Spis deg frisk. Bergen: J.W.Eides Boktrykkeri A.S (1950). 32 s. Om ernæring og riktig kosthold. [Eat and get healthy.About nutrition and diet.]

 

Garborg, Hulda: Lidt om Madstel paa Landsbygden. Røros: Separataftryk af Fjeld-Ljoms føljeton 1902. 29 s. Et foredrag holdt på ungdomsstevnet i Aalen 1901. En lang innledning og 12 oppskrifter s.24-29. [Cookery in the countryside.Some recipes.]

 

Garborg, Hulda: Matstell paa Landsbygdi. Kristiania: Norigs Ungdomslag og Student Maallaget 1907. 38 s. Norske Folkeskrifter. Nr. 35. "Etter eit foredrag heldi i Aalens Ungdomslag, i onnor form utgjevi av Fjeld-Ljom 1903." Dette betyr at det er en bearbeidet landsmålsutgave av foredraget fra 1901. Det ble senere trykt i ukebladet URD i 1908: s.560 og 1909: ss.58, 83, 166, 382, 443, 526. [Cookery in the countryside. This is a nynorsk (New Norwegian) translation.]

 

Garborg, Hulda: National kost. Med rettleiding og uppskrifter. Oslo: Fabritius 1925. 48 s. Mest generell informasjon, men enkelte oppskrifter ispedd. [National food. Instruction and recipes. Maiunly general information.]

 

Gjestland Larssen, Eli: Maten vår. Oslo: Norske Kvinners Sanitetsforening, Grøndahl & Søns Boktrykkeri 1937. 8 s. Omtaler bl.a. Oslofrokosten. 2. opplag 1938. [Our food. Among other things about the Oslo school breakfast.]

 

Gjestland Larssen, Eli: Kostholdet i våre anstalter. Oslo: Universitetets hygieniske institutt, Lie & Co 1939. 11 s. Vesentlig statistikk. [Diet in our institutions.]

 

Hertzberg, Gerh.: Ernæring, helse, miljø. En hygienisk kartlegning av befolkningen i og omkring et fabrikksted på Vestlandet. Bergen: Klaus Hanssen, A. Garnæs boktrykkeri 1933. 1 bl. + 516 s. Skrifter utg. ved Klaus Hanssens fond. Nr. 12. Gerhard Hertzberg  (1901 - 1966), dr. med., lege, vant en prisoppgave på denne avhandlingen. [Nutrition, health, environment. Survey of the population in a small industrial town.]

 

Hertzberg, Alfhild og Gerh(ard): Bedre mat, men like billig. Bergen: A/S Lunde & Co.s forlag, A. Garnæs boktrykkeri 1934. 32 s. Utarbeidet på grunnlag av «Ernæring, helse, miljø» av dr. Gerh. Hertzberg. Gjennomgått av fru Thorkildsen, bestyrerinne ved Bergens kommunale husmorskole. Forord datert Bergen april 1934. Alfhild Bentzon Hertzberg, f. 22.8.1902, cand. oecon., gift med Gerhard Hertzberg. [Better food, but just as cheap.]

 

Husmorfag. I. Norsk kosthold. Oslo: Bøndernes og Fiskernes Oplysningsnevnd og Kvinnelagsnevnden, Johansen & Nielsens boktrykkeri 1937. 94 s + 1 bl. Diverse orienterende artikler, studieplan og opplegg til debatt. [Education for housewives. I. Norwegian diet.]

 

Husstel og madstel. Kristiania: J.W.Cappelen, J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1890. 90 s. 1 bl. «Bearbeidet efter 6te Oplag af Marie Clima's Haushaltungskunde ved Helga». Ikke oppskrifter, men generelt om ernæring. «Helga» er Helga Helgesen. Climas bok utkom først i 1870, 6.opplag i Wien 1886. [Cookery and household management. A German book translated by H. Helgesen.]

 

Haavardsholm, Olav: Kakaoproduktenes plass i ernæringen. Oslo: Kirstes boktrykkeri 1933. 36 s. «En oversikt på grunnlag av videnskapelige publikasjoner og praktiske erfaringer.» Olav Haavardsholm, kjemiingeniør, driftsingeniør ved Freia Chocoladefabrik. [The cocoa products and nutrition.]

 

Kost og helse. Oslo: Aker kommune, Grøndahl-Trykk (1940). 20 s. To artikler om kostholdets betydning for helsen og tannhelsen, skrevet av Aker skolelegesjef dr. med. Alfred Sundal og skoletannlegesjef Johs. Goli. [Diet and health. The importance of the diet for the general health and the dental health.]

 

Kosthold for spebarn og mødre i krisetider. Drammen: Buskerud Fylkes helsenevnd, A.S Lyches trykkeri 1940. 4 s. «Utarbeidet av barnelege.» [Diet for babies and mothers in difficult times.]

 

Lunde, Gulbrand m.fl.: Næringsverdien i norsk hermetikk. Stavanger: Hermetikkindustriens laboratorium (1933). 16 s. Artikler med mye statistikk, tabeller og grafer. På forsiden foto av en smilende gutt og teksten «Sundhet, helse og ernæring». De andre forfatterne er diploming. Valborg Aschehoug og diploming. Erling Mathiesen. [The nutritiv value of Norwegian canned foods.]

 

Lunde, Gulbrand m.fl.: Health and nutrition. The nutritive value of Norwegian canned foods. Stavanger: Reklamefondet for den norske hermetikkindustri, Aktietrykkeriet 1934. 15 + 1 upg.s. «This is a popular and condensed presentation of fundamental facts relating to some important foods. It has been largely based upon the extensive research work conducted at The Research Laboratory of the Norwegian Canning Industry, Stavanger.» [A translation of the preceding book.]

 

Mat for en uke. Oslo: De nasjonale kostholdsmesser, Bye-Trykk 1936. 20 s. Matlister, tabeller med næringsinnhold for forskjellige matvarer osv. [Foord for a week. Menues, lists with the nutrititive value of certain foodstuffs.]

 

Mollø-Christensen, Helga: Maten vi må ha. Professor Langfeldts kostholdsplan i praksis. Oslo: Aschehoug, Centraltrykkeriet 1937. 92 s.  Forord av professor dr. Einar Langfeldt. En del oppskrifter. Ny identisk utgave i 1938. [The food we must have. A special diet prepared by a professor of medicine.]

 

Møinichen, Einar: Oversikt over Dr. Max Gerson’s diet, Dr. John Olesen’s diet, Dr. Xaver Mayr’s diet. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag, Grøndahl & Søns Trykkeri 1932. 32 s. Redegjørelser uten oppskrifter. «Et tillegg til Diet-Kokeboken av Dr. E. Møinichen.»  [Survey of Dr. Max Gerson’s diet, Dr. John Olesen’s diet, Dr. Xaver Mayr’s diet.]

 

Reichborn-Kjennerud, I. og Caroline Steen: Kostlære. Kristiania: Aschehoug, Det Mallingske bogtrykkeri 1908. VIII + 276 s. Denne boka er teori, ingen oppskrifter. Den kom i nye utgaver i 1914 og 1919. [Theory of diet.]

 

Rustung, Erling: Kostholdsstudier. Oslo: Tanum, Petlitz Boktrykkeri 1940. 335 s. Erling Rustung (1905 - 1979), spesialist i barnesykdommer, skolelege, mange artikler om ernæring. [Studies of diet.]

 

Rustung, Erling: Vår daglige kost. Oslo: Eget forlag, Eck-Jansen & Nilsen. (1939) 32 s. [Our daily fare.]

 

Schiøtz, Carl: Om en fullstendig omlegning av skolebespisningen i Oslo. Oslo: Fabritius forlag og trykkeri 1926. 48 s. Boka har et kort sammendrag på tysk (s.45-46) og engelsk (s.47-48). [About a complete change in the serving of food in schools in Oslo. Summary in German and English.]

 

Schiøtz, Eiler H.: Kostlære. Oslo: Fabritius forlag og trykkeri 1942. 508 s. Eiler H. Schiøtz, f. 1907, lege. [Theory of diet.]

 

Schmelck, L.: Om forfalskning af levnetsmidler. Kristiania: Forlagt af Alb. Cammermeyer, Det Mallingske Bogtrykkeri 1888. 25 s. Foredrag holdt i «Norsk Forening for sundhedspleie». Forfatteren går gjennom forfalskningsmetoder på grunnlag av utenlandsk materiale, og sier at vi kan komme til å bli offer for det samme i Norge. Ludvig Schmelch (1857-1916), kjemiker, opprettet i 1881 det første norske, private kjemiske laboratorium for undersøkelser av bl.a. næringsmidler. Fra 1892 stadskjemiker ved sunnhetskommisjonen i Oslo. [On the adulteration of food.]

 

Schmidt-Nielsen, S.: Fusk med mat og drikke og hvad vi bør kreve av en moderne næringsmiddellovgivning. Trondheim: Nidaros Boktrykkeri (1934). 14 s. + 1bl. Først holdt som foredrag, bl.a. i Trondheim Håndverk- og Insustriforening 11.12.1934. Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956), professor i organisk kjemi ved NTH i Trondheim 1912-45. [Adulteration of food and drink and what we must demand of a modern food legislation.]

 

Sjokolade som næringsmiddel. Hva vitenskapen og den praktiske erfaring sier om sjokolade. Oslo: Freia Chocolade Fabrik’s laboratorium, Kirstes boktrykkeri (1939). 14 s. + 1 bl. [Chocolate as food. What the science and the practical experience tell us about the chocolate.]

 

Solbraa-Bay, Juliane: Spis deg frisk. Oslo: Cappelen, Lie & Co’s boktrykkeri 1936. 1 bl. + 252 s. Råd om mat og matlaging. Nytt opplag i 1937. [Eat and be healthy.]

 

Solbraa-Bay, Juliane: Moderne ernæringslære. Oslo: Oplysningskontoret for den norske bokhandel, Lie & Co’s boktrykkeri 1937. 29 + 1 bl. Opplysningskontorets studieplaner nr. 2. Bokliste over bøker om mat og kosthold. Nytt revidert opplag i 1938. [Modern theory of nutrition.]

 

Solbraa-Bay, Juliane: Kosten i faresonen. Oslo: Cappelen, Nikolai Olsen 1942, 77+4 s. Innledning om ernæring og praktiske råd. Oppskrifter s. 54-77. Identisk 2.opplag i 1942. [Dangers to the diet.}

 

Solbraa-Bay, Juliane: Bli slank og sund. Oslo: Cappelen, Centraltrykkeriet u.å. 48 s. Med noen oppskrifter, men først og fremst menyer etc. Flere utgaver, den tredje i 1948. [Get slim and healthy.]

 

Steen-Hansen, Halfdan: Litt om ernæringskultur. Oslo: Studieselskapet for kosthold og helse, i samarbeid med Norsk Forening for kreftens bekjempelse, Marius Stamnes Boktrykkeri 1949. 21 s. Råd om koking, steking osv. ut fra næringsfysiologiske hensyn. [Ön the culture of nutrition.]

 

Sucksdorff, Julia: Sundhed og velvære. Kristiania: Skandinavisk Bogforlag, Sundhedsbladet’s trykkeri 1913. 206 s. Forord datert 1912. Et eget kapittel handler om «Kostspørgsmaalet og Nydelsesmidler» (s. 80-122). Julia Sucksdorff, født Nikkanen (1864 - 1949), finsk, gift med professor Vilhelm Sucksdorff, «förste stadsläkare i Helsingfors». [Health and wellbeing.]

 

Tanberg, Andreas: Ernæringslære og dietetikk. Lærebok for sykepleiersker. Oslo: Nasjonalforlaget, Snorre boktrykkeri 1932. 125 + 3 s. Mye om hvordan ulike næringsmidler virker. Ikke oppskrifter. [Theory of diet and dietetics. Textbook for student nurses.]

 

Torgersen, Fredrikke: Ordningen af Det landlige Kosthold. Christiania: Grøndahl & Søns trykkeri 1898. 44 s. Skriftet er «Belønnet og udgivet af Det Kgl. Selskab for Norges Vel». Boka handler om ernæring, men har ingen oppskrifter. Forfatteren

 

Fredrikke Torgersen, født Wetlesen (1858-1933) presenteres som «Bestyrerinde af Berger Husholdningsskole i Asker». [Organising the country diet.]

 

Wold, Knut Getz: Kosthold og levestandard. En økonomisk undersøkelse. Oslo: Fabritius 1941. 255 s. Forord og innledning ved Ragnar Frisch. «Publikasjoner fra Økonomisk strukturoversikt for Norge). Knut Getz Wold (1915 - ) sosialøkonom, sekretær i Finansdepartementet (London) 1941 - 45, senere sjefdirektør for Norges Bank. [Diet and standard of life. An economic survey.]

 

Fisk

Fersk fisk. Organisation av den indenlandske fiskehandel. Bergen: Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme, J. Klem Hüberts trykkeri (Oslo) 1925. 12 s. Om fiskehandel, næringsverdi, oppbevaring av fisk m.m. Utgitt sammen med Emma Dokk Olsens kokebok (Standardretter,  se nr.355) i forbindelse med de såkalte «propagandatogtene» med Jernbanen 1924/25. Nye utvidete utgaver 1925 og 1935. [Fresh fish. The organisation of the national fish trade.]

 

Klippfisktilvirkningen. Oslo: De nasjonale kostholdsmesser, Bye-Trykk 1936. 2 bl. Forfatter er Einar Lyshaug. [Klipfish production.]

 

Klippfisk, soltørret. God norsk mat. Annonseserie 1939. (Oslo): 1939. 14 bl. Dette er et reklamehefte med trykk bare på recto. Noen av annonsene inneholder oppskrift på bacalao. [Klipfish, sundried. Good Norwegian food. Advertisement for the dried, salted cod.]

 

Nord-norsk Sildemel. Christiania: Nord-Norges Sildolje- og Sildemelfabrikkers Salgscentral A/S, Grøndahl & Søns boktrykkeri 1921. 16 s. Om fabrikasjon og melets innhold og egenskaper. [Herring meal from Northern Norway.]

 

Notevarp, Olav: Sild og fisk i vår ernæring. Bergen: Den nasjonale kostholdsmesse (Planmessen), Handelstrykkriet 1936. 32 s. «Hvilke næringsstoffer inneholder saltvannsfisk, hvor meget bør vi kunne bruke og hvilke ernæringsmessige krav kan den dekke?» Utarbeidet ved Statens Fiskeriforsøksstasjon, Fiskeridirektoratet. Ikke oppskrifter. Olav Notevarp (1900-1978) var kjemiingeniør, bestyrer ved Statens fiskeriforsøksstasjon 1930, direktør ved Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt 1948-50, professor i industriell kjemi ved NTH 1949-70. [Herring and fish in our nutrition.]

 

Oppbevaring og tilberedning av ferskvannsfisk. Oslo: Cappelen, P.M. Bye & Co 1941. 67 + 1 upg. s + 1 bl. Utgitt av Oslo Sportsfiskere. [Conservation and preparation of fresh water fish.]

 

Schmidt-Nielsen, S.: Sild og fisk i vår daglige kost. Trondheim: Nidaros Boktrykkeri A.S 1938. 7 s. Artikkel om ernæring i anledning Fiskerimessen i Trondheim i september 1938. [Herring and fish in our daily fare.]

 

Sund, Oscar: Har De forsøkt uer-filet? Bergen: Fiskeridirektoratet, John Griegs boktrykkeri u.å. 6 s. En orientering om uer, men uten oppskrifter. Finnes også i tysk oversettelse: Haben Sie Schon einmal Goldbarsch-Filet versucht? Utgitt anonymt av zoologen og fiskeribiologen Oscar Sund (1884 - 1943), leder av Fiskeridirektoratets vitenskapelige avdeling. [Have you tried filet of redfish?]

 

Frysing

Frysing av matvarer.Oslo: Statens forsøksvirksomhet i husstell, Kirstes boktrykkeri 1950. 24 s. [Refrigerating foodstuffs.]

Hurtigfrysning av matvarer etter Birdseye-metoden. Et eventyr for idag og imorgen. Oslo: Norsk Birdseye, Grøndahl & Søns boktrykkeri (1943). 23 s. [Quick refrigerating after the Birdseye method. An adventure for today and tomorrow.]

 

Hagebruk, grønnssker, sylting

Butenschön, H.E.: Liten håndbok i grønnsakdyrking. Oslo: Dreyer, Halvorsen & Larsen 1942. 79 s. Forord av professor Olav Moen. Ny utgave i 1943. Hanna Edele Butenschön (1905-1996)  tok bokbinderutdanning og ballettundervisning i Paris før hun gjennomgikk Statens 2-årige gartnerskole. [Small handbook for the cultivation of vegetables.]

 

Grønsaker er mat. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag 1929. 19 s. En artikkelsamling. Fylkeslæge Hille: «Landskostholdet. Hjemmeskolehavens misjon.» (s.5-9). Dr.med. overlæge Andreas Tanberg: «Om Røtter og Grønsaker.» (s.9-14). A.H. Bremer: «Gjødsling til rot- og grønsakvekster.» (s.15-16). [Vegetables are food.]

 

Handagard, Idar: Saftbogen. En veiledning for husmødre. Trondhjem: IOGT's Norske Forlag, Waldemar Janssens Bogtrykkeri 1912. 55 s. Mer en veiledning i safting enn en oppskriftsbok. 28 tegninger. En nynorsk utgave, Saftboki kom i 1915. [The book of juices. Instruction for housewives.]

 

Misvær, Hans: Om Tillavning af Bær- og Frugtsafter. Kristiania: I Hovedkommission hos Steenske bogtrykkeri og forlag 1908. 26 s. Lite hefte med mange gode råd om hvordan man skal lage saft, men ikke konkrete oppskrifter. Ny utgave i 1911. Hans Misvær (1864-1938), f. i Skjerstad. Lærer i hagedyrking ved Norges Landbrukshøyskole 1900-1908, overlærer 1908-1919, professor 1919-1934. [How to make juices from fruit and berries. By a professor in gardening.]

 

Misvær, H.: Fruktdrikk. Frukt i flytende form. Anvisning til fremstilling i husholdninger og mindre bedrifter. Oslo: Cappelen, Lie & Co 1935. 74 s. Produksjon av saft. [Fruit juice. About the production of juice.]

 

Mollø-Christensen, Helga: Kjøkkenhageboka. Tredje utgave. Oslo: Aschehoug, P.M. Bye 1941 32 s. Noen oppskrifter. Ikke funnet de to første utgavene. Ny øket utgave (G. Lindkvist boktrykkeri) 1949. 53 s. [The kitchen garden book.]

 

Kreyberg, A.: Grøntsager og deres brug. Bergen: Annonce-Tids Bogtrykkeri 1912. 15 s. Foredrag av Dr. A. Kreyberg og 11 oppskrifter av fru Sarah Dekke s.13-15. Hans Jacob Arnold Kreyberg (1856 - 1922), spesialist i barnesykdommer, praktiserte som privatlege i Bergen, meget politisk og sosialt aktiv. [Vegetables and their use.]

 

Schie, Oscar: En kort veiledning i dyrking av poteter og grønsaker paa kommunale, leide eller egne parceller.  Fredrikstad: Centraltrykkeriet 1918. 8 s. Fra Centralnævnden for den økede jordbruksproduksjon i Smaalenene. Oscar Schie (1866 - 1950) var fylkesgartner i Østfold fra 1891 til 1934. [A short instruction in the cultivation of potatoes and vegetables on municipal, rented or own land.]

 

Weydahl, Esther: Most av frukt og bær i alle heimer. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag og Boktrykkeri 1941. 22 s. «En liten veiledning for husmødre og små bygdeanlegg (leiepresser).» Utgitt som nr. 26 av Grøndahl & Søns landbruksskrifter. Forord av professor Olav Skard, NLH. Esther Weydahl (1906 - 1982), hagebrukskandidat. [Must (cider) from fruit and berries in all homes.]

 

Lunde, Gulbrand: Konservering av frukt og bær uten sukker. Oslo: Aas & Wahls Boktrykkeri (1939). 4 s. Foredrag i NRK 19.9.1939 i serien «La oss nytte den maten vi har.» [Preserving fruit and beries without sugar. Radio lecture.]

 

Skard, Olav: Om vinteropbevaring av grønsaker for egen husholdning. Kristiania: Cappelen, Emil Moestue 1917. 19 s. Et nytt opplag samme år. Olav Skard (1881-1965), professor i fruktdyrking ved Norges Landbrukshøyskole 1938-51. [Winter storage of vegetables in your own household.]

 

Husholdning

Christensen, Dorothea: Husmoderens haandbøger. Christiania: Sophus Torup, Dabladets Bogtrykkeri 1897. 219 s. [Handbooks for the housewife.]

 

Damernes haandbok. Uundværlig raadgiver for damer i alle samfundslag. Kristiania: Ukebladet Hjemmets forlag 1918. 285 s. Næringsmiddelkunnskap og oppskrifter s.7-126. Resten gjelder borddekning, strykning, husråd og skjønnhetspleie. «Utarbeidet av Skolekjøkkenlærerinde Agnes Norman, Lærerinde ved den kvindelige industriskole i Kristiania Ingeborg Dorff, Skuespillerinde Marie Pio, Strykelærerinde Anna Halstad m.fl.» [Handbook for ladies. Indispensable counsellor for ladies of all classes.]

 

Den praktiske husmor. Råd for uråd. Oslo: Tiden, J.Chr. Gundersens boktrykkeri 1937. 117 s. Diverse råd og mat og drikke s.31-49. Forord av Ingrid Meyer og Bruno Löwenberg. Tegninger av Randi Monsen. [The practical housewife.Hints and advice.]

 

Einarsen, Ingrid: Hushjelpens Håndbok. Med Råd og Vink i Husets Stell. Oslo: Oslo Kommunale Yrkeskurser, I kommisjon hos Kirstes Boktrykkeri 1942. 52 s. Om matvarer s.22-26. 2. opplag i 1943 med en liste over kokebøker. Forfatteren var lærerinne i husstell ved Bærum Yrkesskole. [Handbook for the maid. Hints and advice for the household.]

 

Hartmann, Audhild (red.): Den norske husmor. Trondhjem: I kommisjon P. Omtvedts forlag, Aktietrykkeriet 1933.  79 s. Diverse råd for hjemmet. Matoppskrifter s.14-22. [The Norwegian housewife. Advice for the house. Some recipes.]

Haslund, Grethe: Haandbog for unge husmødre. Nyttige raad og vink. Kristiania: P.F.Steensballes Boghandels Eftf. (H.Reenskaug), Aktie-Bogtrykkeriet (Det Mallingske Bogtrykkeri) 1904. 58 s. [Handbook for young housewives. Useful advice and hints.]

 

Jacobsen, Valborg Schønberg: Kjøkkenet og kjøkkenstellet før og nu. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag og Boktrykkeri 1929. 71 s. Oppskrifter på «Levninger» s. 42 - 46. Valborg Schønberg Jacobsen (1873 - 1931), holdt kurs i matlaging. Hun var søster av Henriette Schønberg Erken. [The kitchen and kitchen work before and now.]

 

Mollø-Christensen, Helga: Vi greier det nok. Håndbok i husstell. Oslo: Forlagshuset, P.M.Bye & Co 1942. 160 s. Generelt om huset, noe om matstell, men ikke oppskrifter. [We shall make it. Handbook in household management.]

 

Praktisk Veileder for Hjemmet. Kristiania: Aksel Olsen & Co, Brødrene Hanches Bog- og Nodetrykkeri 1888. VII + 404 s. Ulike råd for huset, mange av dem om mat, enkelte oppskrifter. Oversettelse av Haushaltungslexicon av dr. William Lobe og Luise Wilhelmi, «husbestyrerinde ved de fyrstelige russiske Godser». [Practical guide for the house. Some recipes.]

 

Steen-Hansen, Halfdan og Hans Bacher Fürst: Boka om kjøkkenet. Oslo: Fabritius & Søns forlag og trykkeri 1927. 88 s. Om kjøkkenet som arbeidsplass. Ikke matoppskrifter. Steen-Hansen, f.10,5.1878, var ingeniør og Hans Bacher Fürst (1877 - 1945)  arkitekt og romanforfatter. [The book about the kitchen. By an architect.]

 

Syltning og saftning. Opdeling og anvendelse av kjøtt. Vask og rengjøring. Horten: Horten husmorskole, Hellströms trykkeri 1930. 25 s. Noen få matoppskrifter. [Preserving and juicemaking. Cutting up and preparing  meat. Washing and cleaning.]

 

[Wetlesen, Minna]: Nogle Ord til unge, uerfarne Husmødre paa Landet. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme 1871. 23 s. Særskilt Aftryk af Folkevennen, 20. Aug. 1871.Tilegnet elevene ved Abildsø. Mest om barn og tjenere, én side om matstell, men ikke oppskrifter. [A few words for young, inexperienced housewives in the country.]

 

Kjøtt

Lid, Nils: Norske slakteskikkar: med jamføringar frå nærskylde umråde. Kristiania 1924.

 

Veiledning i slagtning samt i behandling og saltning av kjøt. Kristiania: Generalintendanturen, S. & Jul Sørensens boktrykkeri 1913. 10 s. «Utarbeidet til bruk for leverandører av kjøt til hæren, i henhold til Forsvarsdep.tets skr. av 12.10.1911.» [Instruction on slaughtering and treatment and salting of meat.]

 

Veiledning til utførelse av kemisk undersøkelse av opdelt kjøt. Kristiania: Veterinærdirektørern, Grøndahl & Søns boktrykkeri 1911. 55 s. Utarbeidet av Dr. O. Malm, veterinærdirektør sammen med S. Schmidt-Nielsen, Medicinalstyrelsens kemiker. [Instruction for chemical investigations of cuts of meat.]

 

Aaser, C.S.: Animalske varer og deres behandling. Oslo: Oslo fag- og forskoler, Forskolen for boktrykkere 1941. 36 s. Utarbeidet til lærlingeskolen for kokker og kelnere. Animal products and their treatment. For the instruction of cooks and waiters.

 

Krig og dyrtid

Øket matproduksjon. Fjørfe - kaniner - grønnsaker - ferskvannsfisk. Trondheim: F. Bruns bokhandels forlag 1941. 25 s. Trykkeri ikke oppgitt i DB, men der er det egen innbinding og omslaget er vekk. Foredrag på Norges Varemesse i Trondheim 1941 av fylkesagronom Helge Forfang. På omslaget står: «Selvbergingen». Heftet inneholder tre foredrag som ble holdt på Norges Varemesse i Trondheim i 1941: «Fjørfe og kaniner» av fylkesagronom Helge Forfang, «Grønnsakdyrking i Villahagen» av fylkesgartner Jon Hjelde og «Ferskvannsfisket og matforsyningen» av skolebestyrer Sven Sømme. [Increased food production. Poultry - rabbits - vegetables - freshwater fish.]

 

Økonomisk husstell i dyre tider. Kristiania: Cappelen 1915. 65 s. Med bidrag av H. Isaachsen, Dina Larsen, Alma Nilssen og Sophus Torup. Smaaskrifter utgitt av Landbruksdepartementet. Noen få oppskrifter. [Economic household in dear times.]

 

Hus-stellet i krigstid. Stavanger: Norsk Folkehjelp Stavanger avdeling, Dreyers Grafiske Anstalt 1941. 115 s. Laget som en grunnbok for korrespondansekurs i kostholdsspørsmål. Oppskrifter på brød ved husholdningslærerinne Giske Årstad s. 60-66. Oppskrifter på silderetter ved Guri Ånestad s. 79-82. [Household management in war time.]

 

Kriseboka. Oslo: Cappelen, Centraltrykkeriet 1940. 112 s. Dette er en artikkelsamling med diverse forfattere om diverse temaer. Juliane Solbraa-Bay skriver om matstell i krisetider s. 66-89. [Book for times of scarcity.]

 

Mataukinga. Oslo: Landbruksdepartementets sjå 1941, C. Dahls Bok- og Kunsttrykkeri A/S 1941.  61 s. Om matproduksjon. Nytt identisk opplag samme år. [Increased food production.]

 

Mat i krisetider. Oslo: Deichmanske bibliotek, Stensiltrykk 1940. 10 bl. Dette er en bibliografi. «Et utvalg av bøker om riktig ernæring, kostholdsplan i praksis, krisemat, koking, oppbevaring og konservering, viltvoksende nyttevekster, kostholdsstudier, kostholdsplaner.» [Food in times of scarcity. A bibliography of relevant literature.]

 

Schei, Nikolai: Om matsituasjonen framover. Oslo: Grøndahl & Søns Boktrykkeri 1941. 16 s. Foredrag i Selskapet for Norges Vel 29.okt. 1941. Nikolai Schei (1901- 1985) var sjef for Provianterings- og rasjoneringsdirektoratet 1941-45. Medlem av Hjemmefrontens sentralledelse. [About the food situastion in the near future.]

 

Stub, O. og S. Sandved: Sundt kosthold i rasjoneringstider. Trondheim: F. Bruns bokhandels forlag, Aktietrykkeriet 1941. 20 s. Odd Stub (1896 - 1964) var overlege ved Trondhjem sykehus og Serina Sandved (1890 - 1967), lærer ved Trondheim kommunale husmorskole fra 1919, bestyrer 1926 - 1956. [Healthy diet in times of rationing.]

 

Lærebøker

Andersen, Reidar og André Engh: Kjøkkenet. Menylære. Kalkulasjon. Kontroll. Oslo: Kokkenes Mesterlaug, Bergersens trykkeri 1943. 29 + 1 upg.s. + 3 bl. [The kitchen. Menues. Calculation. Control. For professional cooks.]

 

Berg, Aslaug: Vi lager mat. Kristiania: Aschehoug, Emil Moestue u.å. 48 s. En arbeidsbok for undervisning i ernæringslære og husstell, med skjemaer til å fylle ut for næringsstoffer og varemengder. Ikke oppskrifter. Aslaug Berg, f. 1894, hustellærer. [We prepare food. A workbook for the teaching of nutrition and domestic science.]

 

Engh, André: Kjøkkenordbok. Oslo: Gastronomisk Forening, Haakensen & Co 1929-32. 328 s. + 4 bl. Bilag til gastronomisk revy. Kom i nytt opplag i 1933 og i en rekke opplag fra 1951. [Kitchen dictionary. For professional cooks.]

 

Hegge, Ingeborg Wille: Huslig økonomi. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag Lars Swanstrøm, Centraltrykkeriet 1916. 146 s. [Home economics.]

 

Helgesen, Helga: Husstels-kemi for folkeskolens og fortsættelsesskolens piker. Kristiania: Aschehoug, Det Mallingske Bogtrykkeri 1911. 21 s. [Household chemistry for the girls in primary and secondary schools.]

 

Melkeprodukter

Engnæs, Aslaug: Melkestell på småbruket. Praktisk veiledning. Stavanger: Vestlandsk Næringsliv, A-trykk 1935.  60 s. Boka inneholder en del oppskrifter på oster. Aslaug Barbara Engnæs, f. 1904 (Stabekks kartotek sier 1905), småbruklærer, hustellærer ved Hedmark fylkes husmorskole på Graff. [Dairy work on small farms. Some recipes for cheese.]

 

Funder, Ludvig: Kortfattet utdrag av meierilæren, nærmest til bruk for landbruksskoler og husmorskoler. Kristiania: Hovedkommission hos Grøndahl & Søn, Grøndahl & Søns boktrykkeri 1918. 77 s. Ludvig Funder (1875-1949), forsøksleder i norsk meieribruk 1912-41, skrev mange bøker om sitt fag. [Short extract of the dairy science, mainly for agricultural and household schools.]

 

Funder, Ludvig: Undersøkelser vedrørende gammelost (Første del). Kristiania: Landbruksdirektoratet, Grøndahl & Søns boktrykkeri 1915. 64 s. Særtrykk av Landbruksdirektoratets aarsberetning. Statens Meieriforsøk beretning nr. 3. [Investigations about gammelost (Part 1). Gammelost (lit. old cheese) is a traditional Norwegian cheese.]

 

Funder, Ludvig: Roquefortost av gjeitmelk. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri 1933. 25 s. Statens Meieriforsøk Melding nr. 26. [Roquefort cheese from goat’s milk.]

 

Funder, Ludvig: Surprim, surmyssmør. Oslo: A.W. Brøggers Boktrykkeri 1928. 8 s. Statens Meieriforsøk Melding nr. 11. «Produktets store og særegne verdi er ukjent av den store befolkning.» [Surprim, surmyssmør.  Old dialect words describing a traditional sour brown whey-cheese.]

 

Funder, Ludvig: Forsøk med brødbakning i skummet melk, kjernemelk og myse. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri 1932. 25 s. Statens meieriforøk nr. 24. [Experiments with bread baking in skim milk, buttermilk and whey.]

 

Funder, Ludvig: Myse og skummet melk til brødbakning. Kristiania: Grøndahl & Søns boktrykkeri 1922. 32 s. Statens Meieriforsøk beretning nr.13. [Whey and skim milk for bread baking.]

 

Funder, Ludvig: Gjeitmysost og fløtemysost efter Gudbrandsdalske metode. Kristiania Grøndahl & Søns boktrykkeri 1924. 45 s. Statens Meieriforsøk beretning nr.16. [Goat whey cheese and cream whey cheese after the Gudbrandsdal method. This is a special sweet variety of the brown whey cheese, invented in the Gudbrandsdal valley in the 1870s.]

 

Hasund, Sigv.: Smørstel, hjemme og paa sæteren.  Porsgrund: H. Joh. Dyrings Forlag, Brødrene Dyring bogtrykkeri 1902. 50s + 1 bl. Om produksjon, renhold osv. Sigvald Hasund (1868-1959) var på den tid fylkesagronom i Telemark, men ble senere professor ved NLH og en kjent landbrukshistoriker. Han var kirke- og undervisningsminister 1928-31. [Butter production, at home and on the mountain farm. By an agronomist and historian, later minister of church and education.]

 

Kobro, Johannes og Ingmar Stavlund: Fjell- og gardssmør. Tilvirkning, omsetning og organisasjon. Oslo: J.W. Cappelen, Centraltrykkeriet 1937. 60s. + 1 bl. Landbruksdepartementets småskrift nr. 45. Nytt opplag i 1939. Johannes Kobro (1909 - 1983), meierikandidat NLH, direktør for Fellesmeieriet. Ingmar Stavlund (1907 - 1984), meierikandidat NLH, meierikonsulent. [Mountain butter and farm butter.]

 

Sopp (dr. Olav Johan-Olsen): Undersøgelser over ost og ostegjæring. I. Indledning. Surmelksostene. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1905. 136 s. 6 plansjer med tegninger. «Udgivet med statsbidrag.» [Investigations of cheese and cheese fermentation.]

 

Sopp (Dr. Sopp): Surmelk. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1914. 60 + 1 s. Mye om gjæring av mat, melk. oster, surkål m.m. [Curdled milk.]

 

Sopp (dr. Sopp): Surmelk og andre melkesyregjæringer. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1917.  60 + 1 s. [Curdled milk and other fermentations of lactic acid.]

 

Sopp (dr. Olav Sopp): De husnyttige gjæringer, framstillet for husmødre. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1908. 89 s. [Fermentations in the household, described for housewives.]

 

Stenseth, Sigrid: Veiledning i melkestel for husholdningselever, husmødre og budeier. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Bogtrykkeri 1899. 52 s. Om melk og ost. Forord av redaktør K.K. Heje i Norsk Landmandsblad. [Instructions on dairy work for domestic science students, housewives and dairy maids.]

 

Ødegaard, N.: Budeiboka. Kristiania: Aschehoug, Aktie-bogtrykkeriet 1901. 60 s. Råd om budeienes oppgaver, særlig stellet av dyra, melking etc. [The milkmaid book.]

 

Poteter

Potetene og vi. En kort vegledning i husholdningslagring av poteter. Oslo: Oslo og Aker forsyningsnemnder, Potetnemnda (1942). 6 bl. [The potatoes and we. How to keep potatoes.]

 

Potetslag som høver for fjellbygden. Gjøvik: Forsøksgården Løken, Mariendals boktrykkeri (1941).  4 s. [Potato species suitable for the mountains.]

 

Praktisk Veiledning angaaende Potetes-Avling og hvorledes hermed bør forholdes til disses Conservation m.m. Christiania: Udgivet af H.P.N. Wellejus, Trykt hos Jacob Lehmanns Enke 1831. 13 s. [Practical instruction on the cultivation of potatoes and how to preserve them.]

 

Rettleiing for lærerinnene ved de demonstrasjoner om øket bruk av poteter som arrangeres av Statens Kornforretning i sesongen 1940/41. Oslo: Statens Kornforretning, C. Dahls Bok- og Kunsttrykkeri A.S 1940. 7 s. Om hensikten med kursene og hvordan de skal arrangeres, litt om potet som erstatning for kornmel og til slutt opplysning om at det skal komme et eget oppskrifthefte til 20 øre. Undertegnet 3.des. 1940 av Bernt Karlgård. [Instruction for teachers at the demonstrations about increased use of potatoes.]

 

Servering og oppdekking

Berg, Bertha: Serveringsbogen eller Hvad Husmoderen vil vide. Skien: Eget forlag, Chr. Pedersens trykkeri 1903. 44 s. Forfatternavn ikke angitt, men det heter: «Af Fru B.B.» Menyforslag, råd om stell av kjøtt og fisk osv. [The book of service or What the housewife wants to know. Menus and general advice.]

 

Berg, Harriet: Bord dekk dig. Oslo: Christiania Glasmagasin, Grøndahl & Søns Boktrykkeri 1935. 17 s. Om servise og borddekning. Ikke matoppskrifter. Boka er utgitt av Harriet Berg under pseudonymet Montana. [Table, lay yourself. About the laying and decoration of the table.]

 

Messel, Paula: Elegant anretning og borddækning. Kristiania: Dybwad. F. Soelberg’s boktrykkeri 1915. 80 s. [Elegant laying of the table.]

 

Skolekjøkken

Helgesen, Helga: Skolekjøkkenordningen. Oslo: Aschehoug, Det Mallingske bogtrykkeri 1928. 185 s. Om skolekjøkkenets historie, metodikk og forhold i utlandet. [On the school kitchens. History and methods.]

 

Helgesen, Helga: Skolekjøkkenundervisningen. Oslo: Aschehoug, Det Mallingske Bogtrykkeri 1928. 106 s. [Teaching in school kitchens.]

 

Sopp

Arneberg, Halfdan: Madsop. Kristiania: Cappelen, Morten Johansens Bogtrykkeri 1906. 16 s. Tegninger og fargetrykt plansje på innsiden av omslaget. Noen oppskrifter. Nytt opplag i 1921. Halfdan Arneberg (1879 - 1961) var tegner og interiørarkitekt. [Edible mushrooms. Collection, cleaning and preparation. Some recipes.]

 

Bøhme, Chr. Fr.: Norsk Soppbok. Oslo: Cappelen, Lie & Co.s Boktrykkeri 1936. 102 + 5 upg.s. Litt generelt om tilberedning og lagring, men først og fremst om typene. Ingen oppskrifter i vanlig forstand. 7 plansjer. 2. utgave i 1941 og 3. utgave i 1942. Chr. Fr. Bøhme (1888-1951), soppkontrollør i Oslo Helseråd. [Norwegian book of mushrooms.]

 

Bøhme, Chr. Fr.: Lommesoppbok. Oslo: Cappelen, Centraltrykkeriet 1942. 128 + 2 upag s. «113 sopper i farger med beskrivelse.» Selve boka handler om sopp, men de to upaginerte innsidene av omslaget inneholder en del oppskrifter, bl.a. på pickles og soppmel. [Mushroom booklet.]

 

Rudolf, Ad.: Vore spiselige og giftige soparter. Folkeudgave. En Veiledning ved Indsamling, Opbevaring og Tilberedning af spiselig Sop.  Kristiania: Centraltrykkeriet 1905. 66 s. Gjennomgang av sopptyper, oppskrifter s.7-12. [Our edible and poisonous mushrooms.]

 

Sopp (dr. Olav Sopp): Hverdagslivets soplære. Kristiania: Norli, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1911. 148 + 2 s. 25 forelæsninger for vordende husmødre og skolekjøkkenlærerinder. Holdt i 1910. [Understanding mushrooms in daily life.]

 

Diverse

Bananer. Beskrivelse med Opskrifter til bananretter. Kristiania: Chr. Matthiessen, Norsk Familie-Journals Trykkeri 1906. 24 s. Dette er en reklamebrosjyre fra Christian Matthiessen som i 1905 begynte å importere bananer gjennom det engelske Fyffes-selskapet. Forfatter av heftet skal være Constance Matthiessen. Side 5-9 er en innledning om bananer og bananimport, side 2-4 og 10-18 fotos av samme og side 19-24 inneholder 18 oppskrifter på ulike retter. [Bananas. Description with recipes for banana dishes.]

 

Holmsen, Bergljot: Om sygepleie og sygekost. Kristiania: Norske Kvinders Sanitetsforening, S. & Jul Sørensens bogtrykkeri 1903. 32 s. Om kost s.21-32. Bergljot Helene Holmsen, f. 24.6.1861 var lærerinne. [Nursing and dietetic food.]

 

Hotelindustri og gastronomi. Nogle nyttige raad og oplysninger for yngre hôtel- og restaurationsfagmænd. Stavanger: Beyer 1890. 51 s. «Udgivne og tildels oversatte fra Hegenbarth: Handbuch des Hôtelbetriebes av Lars Rønnej.» [Hotel industry and gastronomy. Useful advice for young professionels in hotels and restaurants.]

 

Jaqueline: Hr. og fru Gourmet på slankekur. Oslo: Some & Co’s Forlag, Morten Johansens Boktrykkeri 1931. 48 s. En del oppskrifter, men mest menyer. «Mange av rettene er plukket ut av amerikanske og franske dietbøker.» Boka er skrevet under pseudonymet Jaqueline av Gudrun Hambro (1881 - 1943), gift med stortingspresident C.J. Hambro. [Slimming treatment of Mr. and Mrs. Gourmet. Menues and recipes, mainly from English and American books.]

 

Krag, Mimi: På hytta: råd og veiledning for behandling av hus, klær, mat og utrustning. Oslo: Dybwad, Nationaltrykkeriet 1928. 53 s. [In the cabin: advice and instructions for the handling of the house, clothes, food and equipment.]

 

Langfeldt, Einar: Sukkerdyrkning i Norge. Oslo: Tiden, Arbeidernes Aktietrykkeri 1938. 79 s. Einar Langfeldt f.1.12.1884. [Sugar cultivation in Norway.]

 

Lunde, Gulbrand: Rogn og lever. Oslo: Aas & Wahls Boktrykkeri  (1939). 3 s. Foredrag i NRK 11.10.1939 i serien «La oss nytte den maten vi har.» [Roe and liver. Radio lecture.]

 

Narverud, L.E.: For husmoderen. Margarin. En kort beskrivelse av dens fremstilling, næringsverdi og anvendelse. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri 1920. 32 s. Forfatteren er direktør Lars E. Narverud (1871 - 1933). [For the housewife. Margarine. A short description of the production, nutritional value and use.]

 

Schmidt-Nielsen, S.: Mat-leksikon. En oppslagsbok for mat- og drikkevarer. Trondheim: I kommisjon F. Bruns bokhandels forlag, Aktietrykkeriet 1947. 250 s. Et alfabetisk leksikon med sakopplysninger om ulike produkter. Ikke oppskrifter. [Food encyclopedia. Iformation about food products.]

 

Sild og poteter. Vor gamle nationale kost. Kristiania: Provianteringsdepartementet, Grøndahl & Søns Boktrykkeri 1917. 8 s. Historisk om forbruk av korn, poteter og sild. «Med tillæg om hvorledes sild og fisk kan erholdes.» Boka skal være skrevet av dr. Olav Sopp. Den kom i en nynorsk utgave samme år: Sild og jordeple. Den gamle norske maten. Oversettelsen var ved Arne Garborg jr. I sin dagbok for 19.10.1917 skrev Hulda Garborg: ”Tuften har oversat Brochuren om Sild og Poteter for Provianteringsdepartementet; det er vanskelig, men jeg glædet mig ved at se hvor greit og godt Landsmaal han skriver.” [Herring and potatoes. Our old national fare. An edition in nynorsk (New Norwegian) the same year.]

 

Solbraa-Bay, Juliane: Faglitteratur for husmødre. Oslo:  Opplysningskontoret for den norske bokhandel, Oscar Andersens trykkeri (1937). 32 s. Bokliste s.4-30. [Professional literature for housewives.]

 

Sopp (dr. Olav Johan-Olsen): Om opbevaring av levnetsmidler til husbrug. Kristiania: Norli,  Nikolai Olsens Boktrykkeri 1901. 80 s. 2 opplag samme år, «3de forøgede oplag» i 1904, «4de Udgave» i 1909. [Storage of foodstuffs for households.]

 

Stensdal, Eva: Veiledning i innsamling og bruk av ville planter (teer, råsafter, salater m.m.) Oslo: Bye & Børresens Forlag, J.M. Bech Trykkeri 1950. 15 +1  upg.s. Lite direkte oppskrifter. [Instructions for the collection and use of wild plants.]

 

HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 16 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000