Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Back to Sources

Topografisk literatur med beskrivelse av matvaner

Topographical literature with descriptions of food habits

Arentz, Hans: Beskrivelse over Stavanger Amt i Norge. København 1779.

Arentz, Hans: "Beskrivelse over Søndfjord". I:Topographisk Journal for Norge. Bd.8,9 og 10. Christiania 1801-08.

Bassøe, H.: "Forsøg til en Beskrivelse over Rødenæs, Schibtvedt og Rachestad Præstegjelde". I:  Topographisk Journal for Norge.  Bd.5. Christiania 1796.

Beyer, Peder Absalon: Om Norriges Rige. I: To historisk-topografiske skrifter fra 1500-tallet. Oslo 1968.

Blom, Peter: Beskrivelse over Valle Prestegjeld. Gjøvik 1896.

Blom, Peter: Beskrivelse over Vardal prestegjeld. Hamar 1899.

Efterretning om Inderøens Fogderie. (En beretning som Hilmar Stigum mener må være skrevet før 1770 og sannsynligvis etter 1757. Både Stigums innledning og selve beretningen er gjengitt i:) Nord-Trøndelag Historielags Årbok for 1949. Steinkjær 1950.

Essendrop, J.: Physisk-Oeconomisk Beskrivelse af Lier Præstegield. København 1761.

Fine, B.C. de: Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse. Stavanger (1987).

Friis, Peder Claussøn: Samlede Skrifter. Christiania 1877.

Gjellebøl, Rejero: Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield. København 1771.

Gjellebøl, Rejerus: "Beskrivelse over Sætersdalen". I: Topographisk Journal for Norge. Bd.7 og 8. Christiania 1800-01.

Heyerdal, Andreas: Urskogs Beskrivelse. Kristiania 1882.

Hjorthøy, H.F.: Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbrandsdalens Provstie. Kiøbenhavn 1785.

Holm, Georg Tycho: "Nogle økonomiske Optegnelser paa en Reise i Sandsværd, men meest i Nummedalens Fogderie, i Aaret 1751." I: Magazin for Danmarks og Norges topografiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse. (Udgivet af Frederik Thaarup).

Bd.1, Kbh. 1797-1801. s.85ff.

Holm, P.: "Forsøg til en Beskrivelse over Lister og Mandals Amter". I: Topographisk Journal for Norge. Bd. 2,3 og 4. Christiania 1794-96.

Jensenius, P.: Økonomisk Beskrivelse over Bratsberg mt. Christiania 1852.

Løvenskiold, B.H. von: Beskrivelse over Bradsbierg Amt. Christiania 1784.

Magazin for Danmarks og Norges topografiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse. Udgivet af Frederik Thaarup. Bd.1, Kbh. 1797-1801. Bd.2, Kbh. 1802-3.

Müller, Jens: Forsøg til Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie. København 1772.

Müller, Otto Fr.(anon): Reise igjennem Ovre-Tillemarken til Christiansand og tilbage. København 1775.

Pontoppidan, Erich: Det første Forsøg til Norges Naturlige Historie. Bd.1-2. København 1752-53.

Schnabel, Markus: "Hardanger Beskrivelser". I: Hardanger Samlinger. Norheimsund 1912.

Schøning, Gerhard: Reise gjennem en Deel af Norge. Bd.1. Trondheim 1979.

Schønnebøl, Erik Hansen: "Lofotens och Vesteraalens beskriffvelse 1591". I: Gustav Storm: Historisk-topografiske Skrifter om Norge. Christiania 1895.

Smith, A.C.: "Beskrivelse over Trysild Præstegjeld". I: Topographisk Journal for Norge. Bd.5 og 6. Christiania 1797-98.

Sommerfeldt, Christian: Efterretninger angaaende Christians Amt". I: Topographisk Journal for Norge. Bd.4. Christiania 1795-6.

Sommerfeldt, Søren Chr.: Physisk-Økonomisk Beskrivelse av Saltdalen. Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1821-26. Hefte 2.

Storm, Gustav: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele. Christiania 1895.

Strøm, Hans: Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Sundmør. Første Part. Sorø 1762.

Strøm, Hans: Physisk Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegjeld. København 1784.

Søegaard, P.M.: I Fjeldbygderne. Christiania 1868.

Saa Maata. Ved Brynjulf Alver. Bergen 1973.

Thesen, G.: Beskrivelse av Romsdals Amt. Christiania 1861.

Thue, F.W.: "Korte Efterretninger om Christiansund Kjøbstæd". I: Topographisk Journal for Norge. Bd.4. Christiania 1796.

Wille, Hans Jacob: Beskrivelse over Sillejords Præstegjeld i Øvre-Tellemarken i Norge. København 1786.

Wilse, J.N.: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield. Christiania 1779.

Wilse, J.N.: Reise-Iagttagelser  København 1790.

Wilse, J.N.: "Topographisk Beskrivelse af Edsberg Prræstegjeld". I: Topographisk Journal for Norge. Bd.1,4 og 5. Christiania 1793 og 1796.

<hr size=2 width="100%" align=center>

HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 16 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000