Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Nyere verker/ Modern works

Mathistorie, studier og populariseringer

Norwegian food history, studies and popular works

 

Andersen, Ingrid: Gammel norsk bondekost. 1964-65.

 

Arntzen, Marit Westli: Gift eller delikatesse: sopp i det norske kostholdet 1880-1940.  Hovedoppgave i etnologi ved Universitetet i Oslo. Oslo 1999.

 

Berg, Per and Astri Riddervold: Spekemat. Oslo: Damm 2004.

 

Bjerkebæk, Anny: Krigsmat: ernæring og dagligliv for barn 1940-1945. Norge i krig 1940-1945. [Oslo] 1995.

 

Bø, Sigrid og Guro Nordby (red.): "Maten meir enn føda": rapport fra et seminar om mattradisjoner, Arendal. 1996. Trondheim 1998.

 

Dybdahl, Audun: Matstell i eldre tid: skikker og hjelpemidler i Inn-Trøndelag. Temaskrifter utgitt av Steinkjer museum 6.  Steinkjer 1992. 

 

Fagerli, Rønnaug Aarflot: Endringer i nordmenns matvaner på 80- og 90-tallet. Rapport fra Statens institutt for forbruksforskning. Oslo 1999.

 

Fimland, Gyda: Reisendes møte med det norske kostholdet 1799-1830: en undersøkelse av kostholdsbeskrivelser i reiseskildringer.  Hovedoppgave i etnologi. Oslo 1998.

 

Fløystad, Ingeborg: ”...til Salig Madamens begravelse i 1721. Madame Jostens husholdning og siste tid på Baaseland jernverk.” Årsskrift for Agder Historielag. Kristiansand 2000

 

Fløystad, Ingeborg: Arbeid, økonomi, kosthold. En arbeiderfamilies levekår ved Baaseland (Næs) jernverk 1726/1727. Aust-Agder-Arv 1975/1976.

 

Fløystad, Ingeborg: Arbeidsmandens Lod. Det nødtørftige Brød. Arbeiderlevekår ved Baaseland Næs jernverk 1725-1807. Doktoravhandling. Bergen 1979.

 

Fossgard, Eldbjørg & Henry Notaker. Vossamat. Oslo 2007

 

Fossgard, Eldbjørg (ed): Tradisjon, opplysning og verkelegheit i norsk matkultur. Voss: Vestnorsk kulturakademi 2002.

 

Fossgard, Eldbjørg (ed.): Nye og tradisjonelle trekk i nordisk matkultur. Voss: Vestnorsk kulturakademi 2005.

 

Frølich, Wenche: Grøt, vår norske ryggrad. Oslo 1999

 

Frølich, Wenche: Den store boken om brødbaking. Oslo 2002

 

Grøttland, Kristine Lind & Andreas Ropeid: Daglig brød og daglig dont. Fra nord-norsk husstell og hjemmeliv. [Oslo] ca. 1978.

 

Heuch, Halvor and Astri Riddervold: Rakefisk. Oslo: Damm 1999.

 

Kvideland, Karin: "Variations on gomme". I: Patricia Lysaght (red.): Milk and milk products. Edinburgh 1994.

 

Lyngø, Inger Johanne: Vitaminer! Kultur og vitenskap i mellomkrigstidens kostholdspropaganda. Oslo: Universitetet i Oslo 2003.

 

Matter, Beate-Cornelia: Die Eingliederung bürgerlicher Elemente in die ländlichen Mahlzeiten Norwegens. Frankfurt a.M. 1982.

 

Melby, Anniken: Pizza på norsk : moderne matvaner sett med et kulturhistorisk blikk. Oslo 2006

 

Narum, Guro Hoftun: Livet i en fjellbygd omkring århundreskiftet. Oslo 1965.

 

Notaker, Henry: "Har vi en norsk matkultur?". I: Nytt Norsk Tidsskrift 4. Oslo: Universitetsforlaget 2000.

 

Notaker, Henry: Mat og måltid. Oslo 2006

 

Pedersen, Ragnar: "Hverdagskosten i Hedmarksbygdene". I: Norveg 28. Oslo 1985.

 

Pedersen, Ragnar: "Måltidsordningen på Hedmarksgardene 1850--1910". I: Dugnad 1. Oslo 1997.

 

Pedersen, Ragnar: "Smørformen -- En diskusjon om å analysere kulturell kompleksitet". I: Dugnad 2. Oslo 1996.

 

Reiersen, Marit: Mat i yngre jernalder og middelalder: mattilberedning og måltid langs kysten av nordre Nordland og Troms. Hovedoppgave i arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Tromsø  1999.

 

Riddervold, Astri and Andreas Ropeid: "Popular Diet in Norway and Natural Science during the 19th Century". Ethnologia Scandinavica. 1984.

 

Riddervold, Astri: Konservering av mat: tørking, røyking, salting, gjæring, sukkersylting. [Oslo] 1993.

 

Riddervold, Astri: Konserveringsmetoder. Magistergradsavhandling. Oslo 1978.

 

Riddervold, Astri: Lutefisken, rakefisken og silda i norsk tradisjon. Oslo 1990.

 

Ropeid, Andreas: "Produksjon og kosthald ved fjorden". I: Norveg 19. Oslo 1976.

 

Rusk, Göran: Nytelse, næring, kultur. Oslo 1995

 

Skjelbred, Ann Helene B.: Pizza i Norge. Oslo 2004

 

Snørteland, Målfrid: "Jærske mattradisjonar". I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 1999.

 

Stigum, Hilmar & Kristofer Visted: Vår gamle bondekultur. Bd. 2. Oslo 1971.

 

Wandel, Margareta og Annechen Bugge, Jorun Skoglund Ramm: Matvaner i endring og stabilitet. Lysaker 1995.

 

Øye Sølvberg, Ingvild: Mat og drikke i middelalderen. Bergen 1980.

 

Aarflot Fagerli, Rønnaug: Endringer i nordmenns matvaner på 80- og 90-tallet. Lysaker: SIFO 1999

 

Noen danske arbeider

Boyhus, Else-Marie et al.: Mad og skik: frembringelse, forarbejdning og servering af fødevarer. Bol og by 2002:2. Odense: Landbohistorisk Selskab, 2002.

 

Boyhus, Else-Marie: Grisen - en køkkenhistorie. København 1998

 

Fagt, Sisse and Anja Biltoft-Jensen: Populære middagsretter. København 2006.

 

Holm, Lotte: Kostens forandring. København 1991.

 

Højrup, Ole: Landbokvinden. København: Nationalmuseet c. 1966.

 

Leed, Bente: Danskernes mad i middelalderen: smag selv. Horsens ca. 1999.

 

Lerche, Grith: ”Fra råvare til mad”. Momentum 2007, nr. 3

 

Lerche, Grith: ”Mad og måltider i storhusholdninger i Danmark”. Bol og by 2002, nr. 2

 

Lou Mortensen, Stig: Danske egnsretter: snysk, kjylar og mikmuskage. København 2005.

 

Qvistorff, Helge V.: Gjæstgiveriets historie i Danmark. Skørping 1984.

 

Rønn, Edith Mandrup: Klipfisk, spegesild og ansjoser. Roskilde 1986.

 

Siggaard, Niels: Fødemidlerne i ernærings-historisk belysning. København 1945.

 

Skovgaard, Mette: Bondens køkken. København: Nationalmuseet 1984.

 

Skaarup, Bi og Henrik Jacobsen: Middelaldermad: kulturhistorie, kilder og 99 oppskrifter. København 1999.

 

Steenstrup, Axel: Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. 1620-1720. København 1969.

 

Noen svenske arbeider:

Berg, Gösta and Sigfrid Svensson: Svensk bondekultur. Stockholm 1969.

 

Bergström, Liselotte: Gräddat. Brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen. Stockholm 2007

 

Bringéus, Nils-Arvid: "Matkulturen i jämförande perspektiv i 1700-talets Norrland." I: Maten meir enn halve føda! Arendal 1998

 

Bringéus, Nils-Arvid: Livets högtider.  Stockholm 1987

 

Bringéus, Nils-Arvid: Man, food and milieu. A Swedish approach to food ethnology. East Linton: Tuckwell Press 2001

 

Bringéus, Nils-Arvid: Mat och måltid. Stockholm 1988

 

Bringéus, Nils-Arvid: Årets festseder. Stockholm 1976

 

Börjesson, Karl-Johan: Landskapsbröd. Göteborg 2004

 

Campbell, Åke: Det svenska brödet. Stockholm: Svensk bageritidsskrift 1950. (With English summary)

 

Edbom, Gunilla: Förvaring i gropanläggningar: med exempel från det cirkumpolära området. Umeå 1994.

 

Ejder, Bertil: Dagens tider och måltider. Lund 1969

 

Elg, Ulf et al.: Matens metamorfos. Stockholm 1987

 

Essemyr, Mats: Bruksarbetarnas livsmedelskonsumtion: Forsmarks bruk 1730-1880. Uppsala studies in economic history 30.  Uppsala 1989.

 

Fjellström, Christina and Håkan Liby: Det svenska julbordet. Rötter, riter, rätter från år 1000 till 2000. Stockholm 2003.

 

Fjellström, Christina: Drömmen om det goda livet. Livskvalitet och matvanor i ett uppväxande industrisamhälle: Stocka sågverk 1870-1980. Stockholm 1990.

 

Fjellström, Phebe: Samernas samhälle - i tradition och nutid. Stockholm 1986.

 

Fjällström, Phebe: Samernas kostvanor. Människan och naturen. Stockholm 2001.

 

Genrup, Kurt m.fl.: Mat och måltidsseder på Gotland. Visby [1992?]..

 

Genrup, Kurt: Matrike Norrland. [Bjästa] 2001.

 

Granqvist, Carl-Jan: Den ceremoniella måltiden. Örebro 1999

 

Granqvist, Carl-Jan: ”Måltiden – en stund av gemenskap och glädje”. Fataburen. Stockholm 2001

 

Granqvist, Carl-Jan: ”Den svenska måltiden och dess hus”. Gastronomisk kalender. Stockholm 1996.

 

Grundt, Tom m. fl.: Torka, röka, salta: konservering av kött och fisk. Medlemsblad for Institutet för förhistorisk teknologi 1984:8. Östersund 1984.

 

Hedlund, Oscar: Fullständiga rättigheter. Stockholm 2002.

 

Hellström, Mats: Östersjömat. Traditioner, recept och matkultur. Stockholm 2005

 

Israelsson, Isse: Mat på forntida vis: idé och receptsamling. Malmö museer. Stadsantikvariska avdelningen. Malmö 1990.

 

Johansson, Tomas (red.): Forntida mat. Forntida teknik 2/89-1/90. Sveg [1990].

 

Keyland, Nils: Svensk allmogekost. 1904, 1919. Ny utgave Malmö 1989.

 

Kjersgaard, Erik: Mad og øl i Danmarks middelalder. Nationalmuseet. København ca. 1978.

 

Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes mad: en kulturhistorisk kogebog om madtraditioner på Bornholm 1870-1950.

Bornholms Museum. Rønne 1991.

 

Kuoljok, Kerstin Eidlitz: Bark och ripa.Mat i norrnaturahushållningens tid. Jokkmokk 1993.

 

Lagerqvist, Lars O. och Nils Åberg: Mat och dryck i forntid och medeltid. Statens historiska museum. Stockholm 1994.

 

Lidén, Kerstin: En dietstudie från den mellanneolitiska boplatsen Ire, Hangvar sn. Gotland, avseende 13C, aminosyre och spårämnesanalyser. Stockholm [1989].

 

Metzger, Johathan: I köttbullslandet. Konstruktionen av svenskt och utländsktkulinariska fältet. Stockholm: University of Stockholm  2005.

 

Morell, Mats: Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia: hospitalhjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872. Uppsala Studies in economic history 29. Uppsala 1989.

 

Nordström,  Ingrid: Till bords: vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund 24. Stockholm 1988.

 

Nordström, Ingrid: Till bords. Stockholm 1988.

 

Nørgaard, Else and Claus Bjørn (ed): Det Danske landkøkken  København: Dansk familielandbrug 1989.

 

Olsson, Alfa: Om allmogens kosthold. Lund 1958.

 

Rehnberg, Mads: Svenska gästabud från alla tider. Stockholm 1963.

 

Ränk, Gustav: Från mjölk till ost. Stockholm: Nordiska museet 1966.

 

Stubelius, Arne: Mors mat och andras: mattraditionenr från bohuskusten. Uddevalla 1982.

 

Swahn, Jan-Öjvind: Fil, fläsk och falukorv. Lund: Histoiska media 2000.

 

Tellström, Richard: The construction of food and meal culture for political and commercial ends; EU-summits, rural businesses and World Exhibitions. Õrebro 2006.

 

Vretemark, Maria: Från ben till boskap: kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i medeltida benmaterial från Skara. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 25. Skara 1997.

 

Wiklund, K.B.: Lapska seder och föreskrifter rörande mat och matlagning. Särtryck ur Meddelanden från Nordiska Museet 1899 och 1900. Stockholm 1901

 

Grønland

Larsen, Finn: Food in Southern Greenland for 1000 years. Høybjerg ca. 2000.

 

Færøene

Joensen, Jóan Pauli: Færøsk madkultur. En oversigt. Tórshavn: Faroese Research Council.

 

Island

Bjørnsson, Arni: Icelandic feasts and holidays. Reykjavik: Iceland Review 1980.

 

Gísladóttir, Hallgerður: Íslensk matarhefð. Reykjavik: Mál og menning 1999.

 

Rögnvaldardóttir, Nanna: Icelandic Food and Cookery. New York: Hippocrene Books 2000.

s.


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 19 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000