Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

 

Nyere verker om mat i Norge

Modern works on food in Norway)

 

Dette er ikke en fullstendig bibliografi, men en liste med noen opplysninger som gjør det mulig å søke etter bøkene på BIBSYS og i de lokale bibliotekenes kataloger. Det er også tatt med en del svenske og danske verk som kan ha interesse. Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har sett alle verkene og ikke har foretatt noen kvalitativ vurdering.

 

1. Generelt om matkultur, teori, diskusjon, kritikk

            Food culture, theories, discussions, criticism

 

2. Studier av matkultur med grunnlag i sosiologi, sosialantropologi, etnologi m.m.

               Sociological, anthropological, ethnological and other studies.

  

3. Historiske studier

               Food history

 

4. Samlinger av gamle lokale og nasjonale oppskrifter

               Collections of traditional and local recipes

 

5. Helse, ernæring, medisin, mat for eldre og barn

               Health, nutrition, medicine, food for old people and children

 

6. Marked, forbruk

               Market, consumption 

 

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 19 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000