Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Nyere verker/ Modern works

Helse, ernæring, medisin, mat for eldre og barn

Health, nutrition, medicine, food for old people and children

 

Alexander, Jan.m.fl.: Et Helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold. Oslo 2006

 

Arndtzen, Poul & Charlotte Hammerberg, Susanne Poulsen: Sundhed kost og ernæring. København 2008

 

Aune, Tore: Fremmedstoffer i mat: tilsetningsstoffer og miljøgifter i næringsmidler. Kristiansand 1998.

 

Bjørneboe, Gunn-Elin Aa., Christian A. Drevon og Kaare R. Norum (red.): Mat og medisin. 3. rev. utg. Oslo 1994. 391 s. (1.utg. ved Statens ernæringsråd 1990).

 

Brostoff, Jonathan og Linda Gamlin: Matallergi og matintoleranse. Oslo ca. 1999.

 

Baastad, Unni: Mat for små munner. Ernæringslære, hygiene og mat i barnehagen. Oslo 2008

 

Carper, Jean: Mat er vår beste medisin : naturen som apotek. Oslo ca. 1990.

 

Drevon, Christian A. & Rune Blomhoff, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe: Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. Kristiansand 2007

 

Elvbakken, Kari Tove m. fl.: Mat, alderdom og eldreomsorg. Oslo : Kommuneforlaget, 1993.

 

Elvbakken, Kari Tove og Maria Thommessen: Det er vårt bord! ernæringsarbeid i helse- og sosialsektoren. Oslo 1994.

 

Elvbakken, Kari Tove og Maria Thommessen: Lærebok i ernæring for helsefaglige høyskoleutdanninger /. [Oslo] ca. 1996. .

 

Elvbakken, Kari Tove: "Mattilbudet til eldre i Bergen" : mat - midt mellom sårstell og golvvask. 1: Mat- og ernæringsarbeid i hjemmebasert eldreomsorg. Rapport fra Bergen kommune. Bergen [1989].

 

Evensen, Sverre og Asbjørn Tandberg: Mat til helse og glede: hverdagsmat i modne år. [Oslo] 1989.

 

Evensen, Sverre, Vigdis Mørk og Anne Marie Øybø: Ernæring hos eldre : en gjennomgang av problemområder innen mat og kosthold for eldre utenfor institusjon. Rapport fra Statens institutt for forbruksforskning 100. Lysaker 1986..

 

Fremmedstoffer og smittestoffer - holder maten mål? Statens næringsmiddeltilsyn. Oslo 1995.

 

Genmat på våre fat? Statens næringsmiddeltilsyn i samarbeid med Forbrukerrådet, Direktoratet for naturforvaltning, Bioteknologinemnda og Statens ernæringsråd]. [Oslo] 1997.

 

Genmodifiserte næringsmidler: hva kommer vi til å spise i fremtiden. Statens næringsmiddeltilsyn/Bioteknologinemnda. [Oslo] 1994.

 

GMO-mat: helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Innstilling fra et ekspertutvalg oppnevnt ved konglig resolusjon 19. januar 2000, avgitt til Sosial- og helsedepartementet 2. oktober 2000. Norges offentlige utredninger 2000: 29. Oslo 2000.

 

Graff, Pål: Patent på livet: EUs patentdirektiv - konsekvenser for mat og miljø. Rapport fra Framtiden i våre hender 1/99. Oslo 1999.

 

Hagesæther, Else Liv: Næringsmiddelhygiene. Oslo 1991.

 

Hardeng, Solvår & Marianne Hox, Wenche Frölich: Barnemat. Oslo 2001

 

Henriksen, Christine Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen: Bare barnemat! : riktig kosthold for gravide, ammende, barn og ungdom. Oslo 2006

 

Hernes, Sigrunn og Bjørg Harman: Mat, kultur, helse : ressursbok for lærere. Bergen ca. 2000.

 

Hernes, Sigrunn: Drikkevaner i skoletiden. Resultater fra ti ungdomsskoler i Norge. Kristiansand 2002

 

Hvoslef, Karin: Jentemat: hvorfor kvinner trenger annen mat enn menn. Oslo ca. 2000.

 

Johansson, Lars: Utviklingen i norsk kosthold 2007. Oslo: Sosial og helsedirektoratet 2007.

 

Johansson, Ulla: Näring och hälsa, med speciella hänvisningar till vegetarisk kost. Lund 2007

Juvhaugen, Margrethe: Miljø, mat og helse : prosjekt halvårseining, miljøfag. Prosjekt NMS Sogndal : SLH, 1993.

 

Karmel, Annabel: Barnemat. [Oslo] ca. 1999.

Kost på sjukhus i Norden. TemaNord 1995:589. Nordisk Ministerråd. Köbenhamn  ca. 1995.

 

Lindberg, Fedon A.: Naturlig slank og frisk med kost i balanse. Oslo 2008

 

Linning, Alice: Ernæringslære. Oslo 2005

Matvarereaksjoner hos barn. Tilrettelagt av Johan Ek og Kristina Motzfeldt. [Høvik] 1996.

 

Nes, Mari & Hanne Müller, Jan I. Pedersen, Nicolay Eeg-Larsen: Ernæringslære. Oslo 2006

.

Norum, Kaare R. og Ingrid Espelid Hovig: Maten en hjertesak. [Oslo] 1987.

 

Nygård, Hanne Charlotte: Utvikling og testing av en helseskala på matområdet. Ås 2005

 

Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) Oslo 2007

 

Rykke, Marianne Almstrøm: Ernæring : helse og miljø. [Oslo] : Landbruksforlaget, ca.1991.

 

Schukalla, Ruth: Fakta på bordet! hva du helst ikke vil vite om maten din - og noen knep for å holde på matlysten. [Oslo] ca. 1997.

 

Sjøen Rolf Jarl og Lene Thoresen: Sykepleierens ernæringsbok. Oslo 2008

 

Sjøen, Rolf Jarl: God appetitt! mat, helse, velvære. Oslo ca. 1997

 

Skårderud, Finn: Sultekunstnerne. Oslo 1991

 

Soot-Ryen, Tron: Hjelp! - hva skal jeg spise?! matvarer fra A til Å og hva de egentlig inneholder. Oslo 1998.

 

Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner. Oslo 2007

 

Stensbye, Gina Margrethe: Kosthold i barnehager. Bacheloroppgave i kostøkonomi, ernæring og ledelse. Lillestrøm 2007

 

Thommesen, Maria Hjort & Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius: Takk for mat! Mat og helse for ungdomstrinnet. Oslo 2006

 

Thommessen, Maria i samarbeid med Kari Tove Elvbakken: Kost og ernæring. 1994,

 

Thommessen, Maria: Som barn spiser : kostutvikling og spiseproblemer hos barn. Oslo 1993.

 

Vogt, J.H. og Stein Vaaler: Kosthold ved sykdom hos voksne: klinisk ernæringslære for helsepersonell. [Oslo] 1988

 

Wandel, Margareta & Annechen Bugge: “Nutrition in the market: food labelling as an aid to the consumer.” In: Journal of Consumer Studies and Home economics 1996.

 

Wandel, Margareta: Mat og helse: forbrukeroppfatninger og strategier. Rapport fra Statens institutt for forbruksforskning nr 5 - 1997

 

Wegling, Monica: Sultende damer : Caterina av Sienas eksklusive anoreksi. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, 1999.

 

Øvrebø, Else Marie: Fagdidaktikk i mat og helse. Kristiansand 2008

 

Aarflot Fagerli, Rønnaug: Matvaretabellen. Oslo 2008

.

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 19 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000