Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Nyere verker/ Modern works

Marked, forbruk

Market, consumption

 

Bergflødt, Sigurd: Alternativ mat i alternative relasjoner. Oslo 2007

 

Bjørkum, Ellen: Opprinnelsesmerking av mat: en studie av forbrukernes syn på opprinnelsesmerking. Rapport fra SIFO nr 3-1999.

 

Brody, Aaron L. & John B. Lord: Developing new food products for a changing marketplace. Boca Raton, Florida 2008

 

Braathen, Einar: Matproduksjon og handel. Fristelse og kunnskap. Oslo 2006

 

Bugge, Annechen: Mat til begjær og besvær: forbrukernes vurderinger og kunnskaper om helse, miljø og etiske aspekter ved mat. Arbeidsrapport fra SIFO nr 6 - 1995.

 

Børresen, Torger: Improving seafood products for the consumer. Cambridge 2008

 

Christie, Helge: Mat og globalisering: foran WTO-forhandlingene. [Oslo] ca. 1998.

 

Døving, Runar: Fisk. En studie av holdninger, vurderinger og forbruk av fisk i Norge. Rapport fra SIFO nr 12, 1997. Lysaker 1997.

 

Etablering av kompetansesenter for landbruk og innlandsfisk i Nord-Norge. Ås 2002

 

Fremstad, Nils Christoffer: Undersøkelse av endringer i barns aksept av yoghurt når informasjon om sukkerinnhold blir gitt. Ås 2005

 

Gustavsen, Geir Wæhler: Økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken. Oslo 2005

 

Handlingsplan for norsk matkultur: Norge på menyen. SND-rapport nr 1-2000. Oslo 2000.

 

Haukenes, Anne: Forbrukere, matvarer, pris og kvalitet. Trondheim 2004

 

Hegnes, Jannike Wehn: Fra husmor til forbruker. Striden om forbruksforskningen 1939-1970. Oslo 2006

 

Hillestad,  Margaret Eide: EUs strategi for merking av matvarer. Oslo 2008

 

Kubberød, Elin: Not just a matter of taste. Disgust in the food domain. Sandvika 2005

 

Kvikklaks og teknoburger. Genmat på venteliste. Oslo [1996].

 

Lien, Marianne E. og Runar Døving: Grønnsaker som mat og handelsvare. Kvalitetsoppfatninger fra produsent til forbruker. Rapport fra SIFO nr 2-1996. Lysaker 1996.

 

Lundstein, Anne Thorine: Konsum av brus i Norge. Ås 2003

 

Lynum, Leif: Fisk som råstoff: holdbarhet og kvalitetssikring. [Trondheim] 1994.

 

Løchen, Lene Marie: Norske ungdomsskoleelevers aksept av epler. Ås 2008

 

Magnusson, Carola: Ekologisk mat i storkök. Stockholm 1998,

 

Mat i Norge: tall og fakta. Statens ernæringsråd. [Oslo] ca. 1985.

 

Norberg, Hans Martin: The influence of collective marks on consumer evaluation of food products. Tromsø 2007

 

Ose, Turid & Arnhild Haga Rimestad: Helsepåstander og matvarer Oslo 2002

 

Sem, Stine Wohl: Mat - mer spennende enn vi liker. Om mat, matkvalitet og forbrukermakt. Oslo 1995

 

Storstad, Oddveig og Anne Haukenes: Forbrukeroppfatninger om mat og risiko: resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport fra Senter for bygdeforskning 10/2000. Trondheim 2000.

 

Storstad, Oddveig: Naturlig, nært og trygt : en studie av hvordan forbrukertillit til mat påvirkes av produksjonsmåte og matskandaler. Trondheim 2007

 

Sæbø, Hans Jørgen og Ranveig Kviseth Tinmannsvik: Modell for risikovurdering langs produksjonskjeden "Jord til bord". Rapport fra SINTEF. Trondheim 1999.

 

Torjusen, Hanne, Anders Nyberg og Margareta Wandel: Økologisk produsert mat: forbrukernes vurderinger og bruksmønster. Rapport fra SIFO nr 5-1999.

 

Vengnes, Marit: Norsk geitemelk til Taiwan. Ås 1999

 

Wandel, Margareta og Annechen Bugge: Merking av matvarer - til gagn eller bry? Arbeidsrapport fra SIFO nr 5-1995

 

Wandel, Margareta og Annechen Bugge: Til bords med forbrukerne: forbrukernes ønsker og prioriteringer på matområdet i 90-årene. Rapport fra SIFO nr 2-1994

 

Wandel, Margareta: Pris, kvalitet og tilgjengelighet av grønnsaker. Arbeidsrapport fra SIFO 1-1993

 

Waaler, Gudrun Maria og Hege Wiker: Økologisk landbruk. Hvordan øke den norske produksjonen. Oslo 2007

 

Ytterstad, Grethe: Genmodifisert mat. Muligheter, gjeldende lovverk, merking og antatte konsekvenser/risikomomenter. Tromsø 2000

 

 

 HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 20 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000